Εμφάνιση όλων x Studio MultiMeasure Standard x Pro-Module 1 για διαγνωστικά κτηρίων και μούχλας x Pro-Module 2 για αποκατάσταση βλαβών από νερό και κατασκευές x MultiMeasure Studio Professional 2.0
Studio MultiMeasure Standard
Pro-Module 1 για διαγνωστικά κτηρίων και μούχλας
Pro-Module 2 για αποκατάσταση βλαβών από νερό και κατασκευές
MultiMeasure Studio Professional 2.0

Τεχνικά δεδομένα

  

Τιμή κατόπιν αιτήματος

772,31 € με ΦΠΑ
Εμφάνιση της καθαρής τιμής (δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ)

772,31 € με ΦΠΑ
Εμφάνιση της καθαρής τιμής (δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ)

891,31 € με ΦΠΑ
Εμφάνιση της καθαρής τιμής (δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ)

Τεχνικά δεδομένα
Γενικά
Αριθμός προϊόντος 3.510.204.009 3.510.204.011 3.510.204.012 3.510.204.013
Βασικές λειτουργίες
Λειτουργία εξαγωγής σε Excel
Λειτουργία εισαγωγής ολόκληρων έργων μέτρησης
Αυτόματη δημιουργία αναφοράς
Λειτουργία πίνακα για συμβατές συσκευές
Στοιχείο κειμένου-Λειτουργία ενημέρωσης (online)*
Λειτουργία εξαγωγής ολόκληρων έργων μέτρησης
Λειτουργία Backup
Ανάγνωση δεδομένων συμβατών συσκευών
Ενημέρωση υλικολογισμικού (online)* για συμβατές συσκευές
Αριθμός αποθηκεύσιμων μετρήσεων 30 Απεριόριστα Απεριόριστα Απεριόριστα
Αξιολόγηση έργου μέτρησης με λειτουργία διαγράμματος
Συνδυασμένη διαχείριση πελατών και τιμών μέτρησης
Λειτουργία ενημέρωσης για λογισμικό (online)
Συμπεριλαμβανόμενα στοιχεία κειμένου
Λειτουργία συμπλήρωσης για ξεχωριστά στοιχεία κειμένου
Συγχρονισμός δεδομένων με MQDatamonitor
Λειτουργία LiveLog για συμβατές συσκευές
Πακέτο στοιχείων κειμένου Στέγνωμα οικοδομής
Πακέτο στοιχείων κειμένου Επιδιόρθωση ζημιών από νερό
Πακέτο στοιχείων κειμένου Διάγνωση μούχλας
Πακέτο στοιχείων κειμένου Μέτρηση κλίματος και υγρασίας
Πακέτο στοιχείων κειμένου Εντοπισμός διαρροών και διάγνωση οικοδομής
Λειτουργία πίνακα για συμβατές συσκευές
Ελεύθερα καθοριζόμενα χρώματα
Διαθέσιμα χρωματικά μοτίβα 1 Απεριόριστα Απεριόριστα Απεριόριστα
Προαιρετική απεικόνιση περιγραμμάτων
Απεικόνιση επιφάνειας
Χειροκίνητη εισαγωγή τιμών
Διάγραμμα Χ-Υ μέγ. 5 Απεριόριστα Απεριόριστα Απεριόριστα
Μήτρα μέγ. 5 x 5 Απεριόριστα Απεριόριστα Απεριόριστα
Συμβατότητα συσκευής
DL200 (H, D, L, P, X) Καταγραφείς δεδομένων
Καταγραφέας δεδομένων BL30
Συσκευές μέτρησης Trotec μελλοντικά*
T660 Μετρητής υγρασίας υλικών
T610 Μετρητής υγρασίας υλικών
T210 Υγρόμετρο
Θερμόμετρο υπερύθρων T260
T510 Μετρητής υγρασίας ξύλου και κατασκευών
Πολύμετρο T3000 με όλους τους αισθητήρες SDI
Προϋποθέσεις συστήματος
Υποδείξεις (*) Περιλαμβάνονται όλες οι ενημερώσεις 12 μηνών, στη συνέχεια μέσω προαιρετικής άδειας συντήρησης Περιλαμβάνονται όλες οι ενημερώσεις 12 μηνών, στη συνέχεια μέσω προαιρετικής άδειας συντήρησης Περιλαμβάνονται όλες οι ενημερώσεις 12 μηνών, στη συνέχεια μέσω προαιρετικής άδειας συντήρησης Περιλαμβάνονται όλες οι ενημερώσεις 12 μηνών, στη συνέχεια μέσω προαιρετικής άδειας συντήρησης
υποστηριζόμενες γλώσσες DE, EN, FR, IT, NL, DA, FI, PL, SE, TR DE, EN, FR, TR, DA, NL, IT, FI, PL, SE DE, EN, FR, TR, DA, NL, IT, FI, PL, SE DE, EN, FR, TR, DA, NL, IT, FI, PL, SE
υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Windows XP 32-Bit, Windows 7 32/64-Bit, Windows 8 32/64-Bit, Windows 10 32/64-Bit Windows XP 32-Bit, Windows 7 32/64-Bit, Windows 8 32/64-Bit, Windows 10 32/64-Bit Windows XP 32-Bit, Windows 7 32/64-Bit, Windows 8 32/64-Bit, Windows 10 32/64-Bit Windows XP 32-Bit, Windows 7 32/64-Bit, Windows 8 32/64-Bit, Windows 10 32/64-Bit

 βασικός εξοπλισμός

 προαιρετικά διαθέσιμο

 μη διαθέσιμο