Εμφάνιση όλων x TTK 200 x TTK 400 x TTK 800 x TTK 1500
TTK 200
TTK 400
TTK 800
TTK 1500

Τεχνικά δεδομένα Εξοπλισμός, χαρακτηριστικά...

1.493,45 € με ΦΠΑ
Εμφάνιση της καθαρής τιμής (δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ)

1.939,70 € με ΦΠΑ
Εμφάνιση της καθαρής τιμής (δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ)

2.548,98 € με ΦΠΑ
Εμφάνιση της καθαρής τιμής (δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ)

11.840,50 € με ΦΠΑ
Εμφάνιση της καθαρής τιμής (δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ)

Τεχνικά δεδομένα
Γενικά
Αριθμός προϊόντος 1.120.000.200 1.120.000.400 1.120.000.800 1.120.000.950
Απόδοση αφύγρανσης
μέγ. [l/24h] 35 75 150 300
σε 30 °C / 80 % σχ. υγρ. [l/24h] 25 55 110 220
σε 20 °C / 60 % σχ. υγρ. [l/24h] 17 30 55 100
Ποσότητα αέρα
Παροχή αέρα μέγ. [m³/h] 230 420 940 2.200
Συνιστώμενο μέγεθος χώρου στέγνωμα κατασκευών
συνιστώμενο μέγεθος χώρου στέγνωμα κατασκευών [m³] 250 470 800 1.700
συνιστώμενο μέγεθος χώρου στέγνωμα κατασκευών [m²] 100 190 320 680
Συνιστώμενο μέγεθος χώρου Διατήρηση ξηρότητας
συνιστώμενο μέγεθος χώρου διατήρηση ξηρότητας [m³] 500 940 1.600 3.400
συνιστώμενο μέγεθος χώρου διατήρηση ξηρότητας [m²] 250 380 640 1.360
Συνθήκες περιβάλλοντος
Περιοχή ρύθμισης ελάχ. [°C] 0 0 0 0
Περιοχή θερμοκρασιών μέγ. [°C] 40 40 40 40
Περιοχή υγρασίας ελάχ. [%r.F.] 35 35 35 35
Περιοχή υγρασίας μέγ. [%r.F.] 100 100 100 100
Ηλεκτρικές τιμές
Σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz 400 V/50 Hz
Κατανάλωση ισχύος [kW] 0,8 1,4 2,4 2,7
Ονομαστική κατανάλωση ρεύματος [A] 2,8 6,9 11,4 6,75
συνιστώμενη ασφάλεια [A] 10 13 16 16
Απαιτούμενο ρεύμα φάσης εκκίνησης [A] 12 20 37 30
Συμπιεστής
κυλιόμενων εμβόλων
κοίλων εμβόλων
Τύπος ψυκτικού μέσου R-407C R-407C R-407C R-407C
Ποσότητα ψυκτικού μέσου [g] 370 450 720 2.500
Τιμή ΔΘΠ 1.774 1.774 1.774 1.774
ΙσοδύναμοCO 2 [t] 0,656 0,798 1,277 4,435
Πίεση Πλευρά αναρρόφησης [MPa] 0,7 0,7 0,7 0,7
Πίεση Πλευρά εξόδου [MPa] 2,7 2,7 2,7 2,7
Δοχείο νερού
Περιεχόμενο σε [Λίτρα] 11
Τιμές ήχου
Απόσταση 1 m [dB(A)] 55 59 63 61
Απόσταση 3 m [dB(A)] 52 56 60 58
Διάσταση
Μήκος (χωρίς συσκευασία) [mm] 480 480 585 1.100
Πλάτος (χωρίς συσκευασία) [mm] 510 510 630 700
Ύψος (χωρίς συσκευασία) [mm] 720 854 1.020 1.300
Βάρος
(χωρίς συσκευασία) [kg] 34 44 70 130
Εξοπλισμός, χαρακτηριστικά και λειτουργίες
Αυτόματο σύστημα ξεπαγώματος
Θερμό αέριο
ηλεκτρονικά
Αυτόματο σύστημα αφύγρανσης
Συνεχόμενη αφύγρανση
Ηλεκτρονικός υγροστάτης
με έλεγχο μέσω προγράμματος
αναλογικός υγροστάτης
με έλεγχο μέσω υγροστάτη
Ανεμιστήρας
αξονικό
ακτινικό
Βαθμίδες ανεμιστήρα 1 1 1 1
Παρακολούθηση δοχείου συμπυκνώματος
Ένδειξη Δοχείο γεμάτο
Απενεργοποίηση όταν είναι γεμάτο
Υπάρχει δοχείο
Φίλτρο αέρα χώρου
Εύκολη πρόσβαση
καθαρίζεται
Ιονιστής ενεργοποιούμενος
Μετρητής ωρών λειτουργίας
Μετρητής ωρών λειτουργίας
Μετρητής κατανάλωσης ρεύματος
Κινητικότητα
Πλήρως λαστιχένια πόδια που δεν χρωματίζουν
Ρυθμιζόμενη ράβδος λαβής
Διευθυνόμενοι τροχίσκοι με φρένα ακινητοποίησης
Μεταλλικοί τροχοί με λαστιχένια ελαστικά
Λαβή(-ες) συγκράτησης / μεταφοράς
Πλαστικοί τροχοί μεταφοράς
Εκροή συμπυκνώματος
Σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα δυνατή
Εύκαμπτος σωλήνας στον παραδοτέο εξοπλισμό
Αντλία συμπυκνώματος
Συνιστώμενο μέγεθος εύκαμπτου σωλήνα [mm] 12 12 12 22
Έκδοση περιβλήματος
Χάλυβας επιστρωμένος
Αλουμίνιο
Σύνθετο περίβλημα μετάλλου-πλαστικού
Πλαστικού
Ανοξείδωτος χάλυβας

 βασικός εξοπλισμός

 προαιρετικά διαθέσιμο

 μη διαθέσιμο