Εμφάνιση όλων x TTR 800 x TTR 1400 x TTR 2000 x TTR 2800 x TTR 3700 x TTR 5200 x TTR 6600 x TTR 8200 x TTR 10000 x TTR 12000 x TTR 13500 x TTR Cargo
TTR 800
TTR 1400
TTR 2000
TTR 2800
TTR 3700
TTR 5200
TTR 6600
TTR 8200
TTR 10000
TTR 12000
TTR 13500
TTR Cargo

Τεχνικά δεδομένα Εξοπλισμός, χαρακτηριστικά...

  

Τιμή κατόπιν αιτήματος

  

Τιμή κατόπιν αιτήματος

  

Τιμή κατόπιν αιτήματος

  

Τιμή κατόπιν αιτήματος

  

Τιμή κατόπιν αιτήματος

  

Τιμή κατόπιν αιτήματος

  

Τιμή κατόπιν αιτήματος

  

Τιμή κατόπιν αιτήματος

  

Τιμή κατόπιν αιτήματος

  

Τιμή κατόπιν αιτήματος

  

Τιμή κατόπιν αιτήματος

  

Τιμή κατόπιν αιτήματος

Τεχνικά δεδομένα
Γενικά
Αριθμός προϊόντος 1.110.000.150 1.110.000.160 1.110.000.171 1.110.000.175 1.110.000.177 1.110.000.182 1.110.000.187 1.110.000.190 1.110.000.192 1.110.000.195 1.110.000.197 6.100.010.550
Άξονες 2
σε πέδηση
μέγ. φορτίο σε τοποθετημένο στεγνωτήρα [kg] 100
μέγ. ανώτατη ταχύτητα σε [km/h] 100
Ξηρός αέρας (σε αέρα αναρρόφησης 20°C / 60%σχ.υγρ.)
Αφύγρανση [kg/24h] 86,4 177,6 259,2 376,8 492 698,4 892,8 1.108,8 1.322,4 1.596 1.790,4
Αφύγρανση [kg/h] 3,6 7,4 10,8 15,7 20,5 29,1 37,2 46,2 55,1 66,5 74,6
Παροχή αέρα ελεύθερης ροής [m³/h] 950 1.750 2.350 3.150 4.300 5.800 7.200 9.000 10.500 12.500 14.700
Ονομαστική παροχή αέρα [m³/h] 750 1.450 2.000 2.800 3.700 5.200 6.600 8.200 9.800 11.800 13.300
εξωτερική ροή αέρα [Pa] 300 300 300 300 400 400 400 400 300 300 400
Σύνδεση Εισαγωγή Ø [mm] 250 250 315 315 315 500 500 500 700 700 700
Σύνδεση Εξαγωγή Ø [mm] 250 250 315 315 315 500 500 500 700 700 700
Αέρας αναγέννησης
Ονομαστική παροχή αέρα [m³/h] 130 270 380 570 740 1.050 1.330 1.660 1.970 2.380 2.670
εξωτερική ροή [Pa] 300 300 250 300 200 300 300 300 300 300 200
Σύνδεση Εισαγωγή Ø [mm] 160 160 200 200 200 300 300 300 400 400 400
Σύνδεση Εξαγωγή Ø [mm] 160 160 200 200 200 300 300 300 400 400 400
Αρχή λειτουργίας
Αρχή λειτουργίας TTR-Trisorp-Dual TTR-Trisorp-Dual TTR-Trisorp-Dual TTR-Trisorp-Dual TTR-Trisorp-Dual TTR-Trisorp-Dual TTR-Trisorp-Dual TTR-Trisorp-Dual TTR-Trisorp-Dual TTR-Trisorp-Dual TTR-Trisorp-Dual
Περιοχή λειτουργίας
Θερμοκρασία ελάχ. [°C] -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20
Θερμοκρασία μέγ. [°C] 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Υγρασία αέρα ελάχ. [%r.F.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Υγρασία αέρα μέγ. [% σχ.υγρ. (μη συμπυκνούμενη)] 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Ηλεκτρικές τιμές
Σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο 380 - 480 V/50 - 60 Hz 380 - 480 V/50 - 60 Hz 380 - 480 V/50 - 60 Hz 380 - 480 V/50 - 60 Hz 380 - 480 V/50 - 60 Hz 380 - 480 V/50 - 60 Hz 380 - 480 V/50 - 60 Hz 380 - 480 V/50 - 60 Hz 380 - 480 V/50 - 60 Hz 380 - 480 V/50 - 60 Hz 380 - 480 V/50 - 60 Hz
Ονομαστική κατανάλωση ρεύματος [A] 7,5 15 23 31,7 42,8 60 73,5 93,5 108 129 150
εγκατεστημένη ισχύς [kW] 4,9 9,8 15 21,6 28,8 40 50,5 64,5 74 89 103
Θερμαντική ισχύς [kW] 4,1 9 12,5 18,9 24,5 36 45 57 66 81 90
συνιστώμενη ασφάλεια [A] 16 16 32 32 63 63 100 125 160 160 250
Ηλεκτρική σύνδεση
Σύνδεση ακροδεκτών
Αυτόματο σύστημα αφύγρανσης
Συνεχόμενη αφύγρανση
Διάσταση
Μήκος συμπεριλαμβανομένης υπερκατασκευής [mm] 4.400
Μήκος (χωρίς συσκευασία) [mm] 734 734 1.348 1.348 1.348 1.919 1.919 1.919 2.032 2.032 2.032
Πλάτος συμπεριλαμβανομένης υπερκατασκευής [mm] 2.100
Πλάτος (χωρίς συσκευασία) [mm] 649 649 769 769 769 1.110 1.110 1.110 1.460 1.460 1.460
Ύψος συμπεριλαμβανομένης υπερκατασκευής [mm] 2.900
Ύψος (χωρίς συσκευασία) [mm] 942 942 1.323 1.323 1.323 1.680 1.680 1.680 1.802 1.802 1.802
Βάρος
Φορτίο στεγνωτήρα μέγ. [kg] 750
(συμπεριλ. μονάδας στεγνώματος) [kg] 1.950
συμπεριλαμβανομένης υπερκατασκευής [kg] 1.230
Υπερκατασκευή [kg] 630
χωρίς υπερκατασκευή [kg] 600
(χωρίς συσκευασία) [kg] 85 100 230 250 270 680 720 750 900 1.000 1.100
Εξοπλισμός, χαρακτηριστικά και λειτουργίες
Τύπος περιβλήματος
Ανοξείδωτος χάλυβας
Βαφή
Χάλυβας
Βαφή σκόνης
Σύνθετο περίβλημα μετάλλου-πλαστικού
Χαλύβδινο περίβλημα, γαλβανισμένο και βαμμένο
Πλαστικού
Μέταλλο
Έκδοση συσκευής
Εσωτερική τοποθέτηση (τυπική)
δυνατότητα πολλαπλής στοίβαξης
Έκδοση μίσθωσης
Προστασία από τον καιρό
Εξοπλισμός
Επαφές χωρίς τάση (λειτουργία, βλάβη, φίλτρο)
Ακροδέκτες σύνδεσης υγροστάτη
Μεγάλο εύρος τάσεων
Ρύθμιση παροχής αέρα
Ενσωματωμένη ανάκτηση θερμότητας
Ακροδέκτες για εξωτερικό On/Off
Μετρητής ωρών λειτουργίας
Έλεγχος περιστροφής ρότορα (ρότορας και μηχανισμός κίνησης)
Ρυθμιζόμενη αντιστροφή της κατεύθυνσης του αέρα (μετατροπή με ελάχιστα έξοδα)
Σύστημα ασφαλείας υπερβολικής θερμοκρασίας με φραγή εκ νέου ενεργοποίησης (αέρας αναγέννησης)
Διαχείριση θερμοκρασίας λειτουργίας (αέρας αναγέννησης)
Σύστημα ελέγχου Duoventic
Παρακολούθηση φίλτρων (ανάλογα με τη ροή αέρα και τη συνολική προειδοποιητική λυχνία)
Σύστημα ελέγχου Flowmatic υποστηριζόμενο από αισθητήρα
Ανίχνευση υγρασίας και θερμοκρασίας
Υγροστάτης (ηλεκτρονικός)
Ρύθμιση υγρασίας
Υγροστάτης (μηχανικός)
Υποδοχή DIN για εξωτερικό On/Off
Μετρητής κατανάλωσης ρεύματος
Αμπερόμετρο
Τύπος κατασκευής θέρμανσης αναγέννησης
Ηλεκτρικό- Αντίσταση
Αέριο
Ηλεκτρικό-PTC
Κορεσμένος ατμός (4 bar, υπερπίεση)
Εκ των προτέρων/εν των υστέρων επεξεργασία αέρα
Πρό-ψυξη
Συμπληρωματική ψύξη
Κινητικότητα
Λαβή(-ες) συγκράτησης / μεταφοράς
Λαστιχένια πόδια που δεν χρωματίζουν
Διάταξη στοίβαξης
Τροχοί με λάστιχα, δεν χρωματίζουν
Γερανός-Ανυψωτική διάταξη
Τροχίσκοι
Πλαίσιο μεταφοράς
Διευθυντήριοι τροχοί με φρένα
Θήκες περονοφόρου

 βασικός εξοπλισμός

 προαιρετικά διαθέσιμο

 μη διαθέσιμο