Εμφάνιση όλων x TFV 100 Ex x TFV 300 Ex x TFV 600 Ex x TFV 900 Ex
TFV 100 Ex
TFV 300 Ex
TFV 600 Ex
TFV 900 Ex

Τεχνικά δεδομένα Εξοπλισμός, χαρακτηριστικά...

4.581,50 € με ΦΠΑ
Εμφάνιση της καθαρής τιμής (δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ)

4.998,00 € με ΦΠΑ
Εμφάνιση της καθαρής τιμής (δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ)

7.675,50 € με ΦΠΑ
Εμφάνιση της καθαρής τιμής (δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ)

9.222,50 € με ΦΠΑ
Εμφάνιση της καθαρής τιμής (δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ)

Τεχνικά δεδομένα
Γενικά
Αριθμός προϊόντος 1.510.002.012 1.510.002.032 1.510.002.042 1.510.002.052
Ποσότητα αέρα
Παροχή αέρα Βαθμίδα μέγ. - ελεύθερης ροής [m³/h] 4.000 7.000 16.000 33.600
Παροχή αέρα σε πίεση αέρα
Παροχή αέρα σε π ίεση αέρα [m³/h] 2.000 5.000 10.000 25.000
Pa 2.020 1.900 4.000 1.900
Ροή αέρα
αναρρόφησης
εξαγωγής αέρα
Ταχύτητα εξόδου αέρα
m/s 17 27 21 34
km/h 61,2 97,2 75,6 122,4
Ανεμιστήρας
Βαθμίδες ανεμιστήρα 1 1 1 1
Πίεση αέρα
Βαθμίδα μέγ. [Pa] 2.800 2.800 4.900 2.150
Θερμοκρασία μέσου μεταφοράς
μέγ. [°C] 60 60 80 60
Συνθήκες περιβάλλοντος
Περιοχή ρύθμισης ελάχ. [°C] -20 -20 -20 -20
Περιοχή θερμοκρασιών μέγ. [°C] 40 40 40 40
Χαρακτηριστικό ασφαλείας
Βαθμός προστασίας ΙΡ 55 55 55 55
Ηλεκτρικές τιμές
Σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο 400 V/50 Hz 400 V/50 Hz 400 V/50 Hz 400 V/50 Hz
Κατανάλωση ισχύος [kW] 2,2 4 18,5 18,5
συνιστώμενη ασφάλεια [A] 10 16 32 63
Ονομαστική κατανάλωση ρεύματος [A] 7,8 8,6 32 36
Ηλεκτρική σύνδεση
Φις σύνδεσης CEE 16 A CEE 16 A CEE 63 A CEE 63 A
πλευρά πελάτη
Μήκος καλωδίου [m]
Σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα
Στόμιο αναρρόφησης [mm] 300 300 600 630
Στόμιο εξόδου αέρα [mm] 300 450 450 630
Τιμές ήχου
Απόσταση 1 m [dB(A)] 87,5 77 84 82
Απόσταση 3 m [dB(A)] 81,5 71 78 76
Αντιεκρηκτική προστασία
Ζώνη 2 2 2 2
Επίπεδο προστασίας II3G, T4 II3G, T4 II 3G, T4 II3G, T4
Διάσταση
Μήκος (χωρίς συσκευασία) [mm] 960 1.000 1.305 1.770
Πλάτος (χωρίς συσκευασία) [mm] 560 700 1.250 1.200
Ύψος (χωρίς συσκευασία) [mm] 750 830 1.170 1.650
Βάρος
(χωρίς συσκευασία) [kg] 120 150 233 450
Εξοπλισμός, χαρακτηριστικά και λειτουργίες
Έκδοση περιβλήματος
Χάλυβας, με βαφή σκόνης
Μέταλλο
Πλαστικού
Κινητικότητα
Γερανός
Όχημα στοίβαξης
Πλήρως λαστιχένια πόδια που δεν χρωματίζουν
Μεταλλικοί τροχοί με λαστιχένια ελαστικά
Λαβή(-ες) συγκράτησης / μεταφοράς
Πλαστικοί τροχοί μεταφοράς

 βασικός εξοπλισμός

 προαιρετικά διαθέσιμο

 μη διαθέσιμο