Εμφάνιση όλων x TFC 1000 x TFC 3000
TFC 1000
TFC 3000

Τεχνικά δεδομένα

2.374,05 € με ΦΠΑ
Εμφάνιση της καθαρής τιμής (δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ)

8.008,70 € με ΦΠΑ
Εμφάνιση της καθαρής τιμής (δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ)

Τεχνικά δεδομένα
Γενικά
Αριθμός προϊόντος 6.100.006.011 6.100.006.012
Ωφέλιμος όγκος
σε [l] 950 2.850
Εγκρίσεις
Αρ. έγκρισης Γερμανικού Ομοσπονδιακού Οργανισμού Έρευνας Υλικών D/BAM 13081/31 A D/BAM 12180/31 A
Αρ. έγκρισης DIBT Z-38.12-230 Z-38.12-223
Λοιπά
Εξαέρωση
Ένδειξη πλήρωσης δεξαμενής
Έκδοση διπλού τοιχώματος
Δυνατότητα στοίβαξης
γεμάτο / όχι γεμάτο x φορές 3 2
Κινητικότητα
Γερανός
Όχημα στοίβαξης
Διάσταση
Μήκος (χωρίς συσκευασία) [mm] 1.250 2.390
Πλάτος (χωρίς συσκευασία) [mm] 1.000 1.190
Ύψος (χωρίς συσκευασία) [mm] 1.150 1.510
Βάρος
γεμάτο [kg] 1.057 3.320
άδειο [kg] 267 825

 βασικός εξοπλισμός

 προαιρετικά διαθέσιμο

 μη διαθέσιμο