Πολύπριζο PV4-MID+ της Trotec

Έχετε ερωτήσεις;

Είμαστε στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες

Wasser­schaden­beseitiger: +49 2452 962 444
Ιδιοκτήτης: +49 2452 962 444
Επιχειρήσεις: +49 2452 962 400
Βιομηχανίες: +49 2452 962 777
Τελικοί Καταναλωτές: +49 2452 962 450
E-Mail: info@trotec.com
 1. Προϊόντα και υπηρεσίες
 2. Μηχανήματα - HighPerformance
 3. Γενικά παρελκόμενα
 4. Πολύπριζο PV4-MID+

Ασφαλιζόμενο πολύπριζο PV4-MID+

Εύκολη διαχείριση εργοταξιακού ρεύματος σύμφωνα με τις προδιαγραφές – Το δικό σας πλεονέκτημα με το PV4-MID+

Το PV4-MID+ είναι ένας έξυπνος συνδυασμός ανθεκτικής, ασφαλιζόμενης προστατευτικής κατασκευής με εσωτερικά τοποθετημένο πολύπριζο PV4-MID+ της Trotec – όλα σε ένα και φυσικά „από τη Γερμανία“. Σε αυτό τον συνδυασμό το PV4-MID+ σάς δίνει τη δυνατότητα ασφαλούς χρήσης σύμφωνα με τις προδιαγραφές κατά DGUV, MID, MessEG και MessEV.

Οι εσωτερικές τιμές μετρούν – με συμμόρφωση MID

Στο εσωτερικό της προστατευτικής κατασκευής είναι τοποθετημένο το συμπαγές μας Πολύπριζο PV4-MID με ανθεκτικό βιομηχανικό περίβλημα από πλήρες καουτσούκ. Αυτό το πολύπριζο στεγάζει κάτω από μια ασφαλιζόμενη θυρίδα κλεισίματος όχι μόνο έναν μετρητή κατανάλωσης ενέργειας με πρώτη βαθμονόμηση κατά MID* από το εργοτάξιο, γεγονός το οποίο δίνει τη δυνατότητα επαγγελματικής χρήσης για σκοπούς τιμολόγησης, αλλά είναι επίσης εξοπλισμένο με έναν αντιηλεκτροπληξιακό διακόπτη (RCCB) και εκπληρώνει έτσι τις απαιτήσεις των επαγγελματικών συνδικάτων για λήψεις ρεύματος σε πρίζες σε εργοτάξια και χώρους συναρμολόγησης. Το εξαιρετικά ανθεκτικό περίβλημα με ενσωματωμένη λαβή μεταφοράς περιλαμβάνει τέσσερις πρίζες με αγωγούς προστασίας και ανοιγόμενα καπάκια που κλείνουν αυτόματα.

Όλα „safe“ σύμφωνα με τις προδιαγραφές χάρη στην ασφαλιζόμενη προστατευτική κατασκευή

Πέραν των απαιτήσεων της Ευρωπαϊκής Οδηγίας MID στη Γερμανία ισχύουν πρόσθετες υποχρεώσεις για τον χρήστη – Λέξη-κλειδί Νόμος περί μετρήσεων και βαθμονομήσεων (MessEG). Εδώ μπορείτε να είστε ασφαλείς από κάθε άποψη με το πολύπριζο που κλειδώνει PV4-MID+, διότι χάρη στην ανθεκτική, επιστρωμένη με σκόνη βαφής προστατευτική κατασκευή του από λαμαρίνα με οπή κλειδώματος για λουκέτο ή μολυβδοσφραγίδα αποκλείεται η παραβίαση των ηλεκτρικών καταναλωτών κατά τη διάρκεια της χρήσης και η συνολική κατασκευή είναι συνεπώς εξαιρετικά κατάλληλη για χρήση σύμφωνα με τις προδιαγραφές σύμφωνα με τον νόμο περί μετρήσεων και βαθμονομήσεων (MessEG) καθώς και το διάταγμα περί μετρήσεων και βαθμονομήσεων (MessEV).

Πρακτικά πλεονεκτήματα:

 • Γερή κατασκευή από χαλυβδοέλασμα με επίστρωση βαφής σε σκόνη με ενσωματωμένο πολύπριζο PV4-MID
 • Για χρήση σύμφωνα με τις προδιαγραφές σύμφωνα με τον νόμο περί μετρήσεων και βαθμονομήσεων (MessEG) καθώς και το διάταγμα περί μετρήσεων και βαθμονομήσεων (MessEV)
 • Ποιοτικό προϊόν «από τη Γερμανία»
 • Ιδανικό για δύσκολες συνθήκες χρήσεις σε εναλλασσόμενα εργοτάξια
 • Συμμόρφωση DGUV
 • Αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης και μετρητής κατανάλωσης ενέργειας τοποθετημένοι προστατευμένα κάτω από θυρίδα κλεισίματος που κλειδώνει
 • Τέσσερις πρίζες με αγωγό προστασίας με ανοιγόμενα καπάκια που κλείνουν αυτόματα
 • Πολύπριζο με ανθεκτικό βιομηχανικό περίβλημα από πλήρες καουτσούκ
 • Βαθμός προστασίας IP54 για χρήση σε εργοτάξια, σε υγρούς χώρους ή στην ύπαιθρο
 • Καλώδιο ανθεκτικό σε λάδι και στην υπεριώδη ακτινοβολία (H07RN-F)

Το ασφαλιζόμενο πολύπριζο PV4-MID+ παρέχει τη δυνατότητα διαχείρισης εργοστασιακού ρεύματος από τη λήψη ρεύματος μέχρι τη μέτρηση της κατανάλωσης για την αποζημίωση

Ένας αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης (RCCB) και ένας συμμορφούμενος κατά MID* μετρητής κατανάλωσης ενέργειας είναι τοποθετημένοι κάτω από μια θυρίδα κλεισίματος που κλειδώνει προαιρετικά με λουκέτο.
Αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης και συμμορφούμενος κατά MID μετρητής κατανάλωσης ενέργειας
Το PV4-MID+ αποτελείται από ένα πολύπριζο PV4-MID, το οποίο είναι τοποθετημένο μέσα σε μια ανθεκτική, ασφαλιζόμενη και ασφαλή έναντι παραβίασης κατασκευή από λαμαρίνα.
PV4-MID+: PV4-MID plus ασφαλιζόμενη κατασκευή από λαμαρίνα
Το εσωτερικό ύψος του PV4-MID+ είναι κατάλληλο για την τοποθέτηση ακόμη και μορφών φις με μεγάλο μήκος και προσφέρει θέσεις σύνδεσης για τέσσερις συσκευές.
Διαστασιολογημένο για μορφές φις μεγάλου μήκους
Κατά τη διάρκεια της χρήσης το PV4-MID+ μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια έναντι παραβίασης με μολυβδοσφραγίδα ή λουκέτο στην οπή κλεισίματος (το λουκέτο δεν περιλαμβάνεται στον παραδοτέο εξοπλισμό).
Οπή κλεισίματος για λουκέτο ή μολυβδοσφραγίδα

Η Trotec ενημερώνει:

Νομικά προβλεπόμενες υποχρεώσεις μέτρησης και βαθμονόμησης για εξυγίανση ζημιών νερού και στέγνωμα δομικών κατασκευών

Σύμφωνα με τις τρέχουσες προδιαγραφές του γερμανικού νόμου περί μετρήσεων και βαθμονομήσεων (MessEG) καθώς και του αντίστοιχου διατάγματος περί μετρήσεων και βαθμονομήσεων (MessEV) οι χρησιμοποιούμενοι για σκοπούς τιμολόγησης μετρητές κατανάλωσης ενέργειας να βαθμονομούνται ή να είναι ανιχνεύσιμοι σε μια αντίστοιχη συσκευή, γεγονός το οποίο εκπληρώνεται μέσω μετρητών με συμμόρφωση MID*.

Πέραν των απαιτήσεων της Ευρωπαϊκής Οδηγίας MID στη Γερμανία ισχύουν όμως πρόσθετες υποχρεώσεις για τον χρήστη των οποίων η παραβίαση θεωρείται επίσης παράνομη:

Έτσι σε εσωτερικά τοποθετημένους μετρητές η ένδειξη και η επιγραφή πρέπει να είναι ευανάγνωστες, σε περίπτωση έλλειψης χαρακτηρισμού πρέπει να τοποθετείται μια πρόσθετη πινακίδα. Για την ανιχνευσιμότητα των υπολογισμένων τιμών μέτρησης προβλέπεται επιπλέον μια αντίστοιχη τεκμηρίωση.

Για εξωτερικούς μετρητές, π.χ. πολύπριζα με ενσωματωμένο μετρητή MID, ορίζονται από τις αρχές περαιτέρω προϋποθέσεις: Εδώ πρέπει να εξασφαλίζεται ότι κατά τη διάρκεια της χρήσης δεν θα μπορούν να συνδεθούν άλλοι ηλεκτρικοί καταναλωτές ή αυτοί να αντικατασταθούν από άλλους.

Επιπλέον, οι ανάδοχοι ανακαίνισης είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν έναν ενημερωμένο κατάλογο μετρητών και επίσης πρέπει να δείξουν στην επιβλέπουσα αρχή βαθμονόμησης όλους τους προβλεπόμενους για χρήση τύπους μετρητών – και τους εσωτερικά τοποθετημένους – το αργότερο έξι εβδομάδες μετά τη θέση σε λειτουργία. Αυτή η ένδειξη χρήστη μπορεί να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το §32 MessEG online μέσω του eichamt.de.

Το ασφαλιζόμενο πολύπριζο PV4-MID+ σάς προσφέρει εδώ πρόσθετη ασφάλεια διότι αυτή η έξυπνη προστασία πολύπριζου εκπληρώνει όλες τις νομικές απαιτήσεις βαθμονόμησης κατά MessEG.

Η Trotec προσφέρει ασφάλεια επένδυσης

Οι νομικές διατάξεις μεταβάλλονται, η υπόσχεσή μας για την ποιότητα παραμένει:

Η Trotec σάς εγγυάται ότι όλες οι συσκευές μας δεν έχουν μόνο κατασκευαστεί και εξοπλιστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα πρότυπα που ισχύουν κατά τον τρέχοντα χρόνο, αλλά έχουν σχεδιαστεί με πρόβλεψη για επερχόμενες διατάξεις.

Είτε πρόκειται για στεγνωτήρα μόνωσης, αφυγραντήρα αέρα ή πολύπριζο: Ακόμη και αν μια νέα προδιαγραφή δεν σάς είναι ακόμη γνωστή, με αυτό τον τρόπο μπορείτε να είστε σίγουροι ότι, με ένα προϊόν Trotec αποκτάτε πάντα μια συσκευή που συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές!

Ασφαλιζόμενο πολύπριζο PV4-MID+

* Τι σημαίνει συμμόρφωση με MID;

Οι μετρητές με συμμόρφωση MID ικανοποιούν τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας περί Μετρητών (MID) 2004/22/EG, η οποία μεταξύ άλλων ορίζει τις απαιτήσεις μετρητών ενεργού ισχύος που χρησιμοποιούνται για σκοπούς τιμολόγησης. Αυτό αφορά π.χ. επίσης τη μέτρηση κατανάλωσης ενέργειας για αποζημίωση σε ασφαλιστικές εταιρείες ή πελάτες. Τέτοιες συσκευές διαθέτουν εργοστασιακή πρώτη βαθμονόμηση με ισχύ 16 έτη για ηλεκτρομηχανικούς μετρητές και 8 έτη για ηλεκτρονικούς μετρητές. Μετά τη λήξη πρέπει να πραγματοποιηθεί νέα βαθμονόμηση.

Αγορά

Abschliessbare Steckdosenleiste PV4-MID+ εμφάνιση στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Trotec

Abschliessbare Steckdosenleiste PV4-MID+

Die PV4-MID+ ist eine robuste, abschließbare Schutzkonstruktion mit innen verbauter Trotec-Steckdosenleiste PV4-MID – selbstver­ständlich „made in Germany“. In dieser Kombination ermöglicht Ihnen die PV4-MID+ auf einfache Weise den vorschriftsmäßig sicheren Einsatz nach DGUV, MID, MessEG und MessEV.

351,05 € με ΦΠΑ
Εμφάνιση της καθαρής τιμής (δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ)

αγορά

Λεπτομέρειες

Τεχνικά δεδομένα
Γενικά
  Αριθμός προϊόντος 6.100.002.037
Ηλεκτρική σύνδεση
  Τάση εισόδου [V/Hz] 230 V AC, 50 Hz
  Ισχύς εισόδου [kVA] 3,6
  Ασφάλεια μέγ. [A] 16
  CEE 7/3 (Πρίζα σούκο τύπου F)
  Αριθμός πριζών 4
  Φις σύνδεσης CEE 7/7 (Φις τύπου F + E)
  Καλώδιο σύνδεσης 2 m, H07RN-F 3G2,5
Αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης RCCB
  Τύπος (RCCB) Τύπος A, ευαίσθητο σε παλμικό ρεύμα
  Ονομαστικό ρεύμα RCCB [A] 25
  Ονομαστικό ρεύμα διαρροής [A] 0,03
  Ονομαστική τάση RCCB 230 V AC, 50 Hz
  Ονομαστικός συντελεστής επιβάρυνσης (RDF) 0,25
Μετρητής ενεργού ισχύος
  Τύπος (MID) Με πιστοποίηση MID, χωρίς δυνατότητα επαναφοράς
  Ένδειξη Ένδειξη LED 6 τμημάτων
  Ονομαστικό ρεύμα [A] (MID) 0,25 A Imin, 45 A Imax, 5 A Iref
  Ονομαστική τάση MID 230 V AC, 50 Hz
  Κατηγορία ακρίβειας Α
Έκδοση περιβλήματος
  Λάστιχο
  Πρότυπα BGI 608, DIN 49440-2, EN 50470-1, EN 50470-3, EN 61008-1, EN 61439-3, EN 62.262
  IP54
  Αντοχή σε κρούση IK10 (περίβλημα), IK8 (πρίζες)
Συνθήκες περιβάλλοντος
  Λειτουργία - ελάχ. θερμοκρασία [°C] -20
  Λειτουργία - μέγ. θερμοκρασία [°C] 45
  Λειτουργία - μέγ. σχετ. υγρασία (μη συμπυκνούμενη) [%] 95
Διάσταση
  Μήκος (χωρίς συσκευασία) [mm] 450
  Πλάτος (χωρίς συσκευασία) [mm] 205
  Ύψος (χωρίς συσκευασία) [mm] 155
Βάρος
  (χωρίς συσκευασία) [kg] 4,65

 βασικός εξοπλισμός

 προαιρετικά διαθέσιμο

 μη διαθέσιμο

Λήψεις

Οδηγίες χρήσης πολύπριζου PV4-MID

Οδηγίες χρήσης πολύπριζου PV4-MID

TRT-BA-PV4-MID-PV4-MID_-HS-002-DE.pdf (505 KB)

λήψη