Εμφάνιση όλων x Εμπορικός καθαριστής αέρα TAC 750 E x Ιονιστής αέρα για επιχειρήσεις TAC 1500 S x TAC 1500 x TAC 3000 x TAC 5000 x TAC 6500
Εμπορικός καθαριστής αέρα TAC 750 E
Ιονιστής αέρα για επιχειρήσεις TAC 1500 S
TAC 1500
TAC 3000
TAC 5000
TAC 6500

Τεχνικά δεδομένα Εξοπλισμός, χαρακτηριστικά...

535,50 € με ΦΠΑ
Εμφάνιση της καθαρής τιμής (δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ)

827,05 € με ΦΠΑ
Εμφάνιση της καθαρής τιμής (δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ)

1.184,05 € με ΦΠΑ
Εμφάνιση της καθαρής τιμής (δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ)

1.660,05 € με ΦΠΑ
Εμφάνιση της καθαρής τιμής (δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ)

3.564,05 € με ΦΠΑ
Εμφάνιση της καθαρής τιμής (δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ)

4.159,05 € με ΦΠΑ
Εμφάνιση της καθαρής τιμής (δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ)

Τεχνικά δεδομένα
Γενικά
Αριθμός προϊόντος 1.580.000.101 1.580.000.104 1.580.000.105 1.580.000.115 1.580.000.125 1.580.000.135
Κατηγορία σκόνης
(σύμφωνα με το DIN EN 60335-2-69) H H H H H H
Ποσότητα αέρα
Ογκομετρική παροχή αέρα μέγ. [m³/h] 750 1.000 1.000 2.150 4.500 5.700
στατική υποπίεση [Pa] 720 900 900 1.100 1.250 1.150
συνιστώμενη ποσότητα αέρα για επίπεδο σκόνης H [m³/h] 290 500 500 1.000 2.500 3.000
Παροχή αέρα σε επιφάνεια φίλτρου Η13 > [m²] 2,15 4,25 4,25 7,5 18 26
Παροχή αέρα Φίλτρο G4 [m³/h] 680 700
Λειτουργία Vario Shift
για μεταβλητή διαμόρφωση φίλτρου
Ηλεκτρικές τιμές
Σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο 230 V/50 - 60 Hz 230 V/50 - 60 Hz 230 V/50 - 60 Hz 230 V/50 - 60 Hz 230 V/50 - 60 Hz 230 V/50 - 60 Hz
Κατανάλωση ισχύος [kW] 0,12 0,175 0,175 0,45 1,27 1,4
Ονομαστική κατανάλωση ρεύματος [A] 1 1,4 1,4 2,8 5,6 6
συνιστώμενη ασφάλεια [A] 6 10 10 10 10 10
Ηλεκτρική σύνδεση
Φις σύνδεσης CEE 7/7, H05RN-F CEE 7/7, H05RN-F CEE 7/7, H05RN-F CEE 7/7, H05RN-F CEE 7/7, H05RN-F CEE 7/7, H05RN-F
Μήκος καλωδίου [m] 3
Σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα μεταφοράς αέρα
Ø πλευράς αναρρόφησης [mm] 200 200 200 250 400 450
Πλευρά εξόδου αέρα Ø [mm] 200 200 250 400 450
Τιμές ήχου
Απόσταση 1 m [dB(A)] 77 65 61 65 68 68
Ανεμιστήρας
ακτινικό
αξονικό
Βαθμίδες ανεμιστήρα Χωρίς διαβάθμιση Χωρίς διαβάθμιση Χωρίς διαβάθμιση Χωρίς διαβάθμιση Χωρίς διαβάθμιση Χωρίς διαβάθμιση
Διάσταση
Μήκος (χωρίς συσκευασία) [mm] 315 610 705 833 1.252 1.252
Πλάτος (χωρίς συσκευασία) [mm] 430 360 362 460 690 790
Ύψος (χωρίς συσκευασία) [mm] 430 400 377 532 926 1.026
Βάρος
(χωρίς συσκευασία) [kg] 6 15 22 36 125 136
Εξοπλισμός, χαρακτηριστικά και λειτουργίες
Εξοπλισμός
Αδιαβάθμητη ρύθμιση παροχής αέρα
Ρύθμιση παροχής αέρα Flowmatic
Ένδειξη αλλαγής φίλτρου
Κύριο φίλτρο
Προφίλτρο
Φίλτρο
Συνδυασμός φίλτρων Αιωρούμενα σωματίδια (>= 10 LW/h) G4 + H13 G4 + H13 G4 + H13 G4 + H13 G4 + H13 G4 + H13
Συνδυασμός φίλτρων Χονδρή σκόνη (<= 3 LW/h) G4 G4 G4 G4 G4 G4
Συνδυασμός φίλτρων Λεπτή σκόνη (<= 3 LW/h) G4 G4 + F7 / F9 G4 + F7 / F9 G4 + F7 / F9 G4 + F7 / F9 G4 + F7 / F9
Συνδυασμός φίλτρων Χώροι υγιεινής (>= 15 LW/h) G4 + H13 G4 + H13 G4 + H13 G4 + H13 G4 + H13
Ενδείκνυται για χώρους έως Χώροι υγιεινής (>= 15 LW/h) [m³] 16 35 70 110 135
Ενδείκνυται για χώρους έως Λεπτή σκόνη (<= 3 LW/h) [m³] 250 110 110 270 600 750
Ενδείκνυται για χώρους έως Χονδρή σκόνη (<= 3 LW/h) [m³] 250 220 220 500 1.200 1.400
Ενδείκνυται για χώρους έως Αιωρούμενα σωματίδια (>= 10 LW/h) [m³] 25 50 50 100 150 200
Κινητικότητα
δυνατότητα πολλαπλής στοίβαξης
Λαστιχένια πόδια που δεν χρωματίζουν
Λαβή(-ες) συγκράτησης / μεταφοράς
Θήκες περονοφόρου
Κύλινδροι/τροχοί λαστιχένιοι που δεν χρωματίζουν
Έλασμα στοίβαξης
Προστατευτικό έλασμα από κρούσεις
Καθοδηγητικοί τροχοί Πλήρως λαστιχένιοι
Διευθυνόμενοι τροχίσκοι με φρένα ακινητοποίησης
Τροχίσκοι
Καθοδηγητικοί τροχοί Ελαστικά αέρα

 βασικός εξοπλισμός

 προαιρετικά διαθέσιμο

 μη διαθέσιμο