Εμφάνιση όλων x PT 4500 A x PT 4500 W x PT 6500 S x PT 6500 W x PT 15000 S x Plano PT αγωγός σύνδεσης κάτω από την πόρτα
PT 4500 A
PT 4500 W
PT 6500 S
PT 6500 W
PT 15000 S
Plano PT αγωγός σύνδεσης κάτω από την πόρτα

Τεχνικά δεδομένα Εξοπλισμός, χαρακτηριστικά...

  

Τιμή κατόπιν αιτήματος

4.510,10 € με ΦΠΑ
Εμφάνιση της καθαρής τιμής (δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ)

4.754,05 € με ΦΠΑ
Εμφάνιση της καθαρής τιμής (δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ)

  

Τιμή κατόπιν αιτήματος

9.514,05 € με ΦΠΑ
Εμφάνιση της καθαρής τιμής (δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ)

476,00 € με ΦΠΑ
Εμφάνιση της καθαρής τιμής (δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ)

Τεχνικά δεδομένα
Γενικά
Αριθμός προϊόντος 1.210.001.010 1.210.001.012 1.210.001.070 1.210.001.020 1.210.001.075 1.210.000.101
Τύπος
Μονομπλόκ
Split
Ψυκτική ικανότητα στους 25°C
Ψυκτική ικανότητα [kW] 4 4,5 6,6 6,5 15
Ψυκτική ικανότητα [Btu/h] 13.700 15.400 22.500 22.200 51.182
Ψυκτική ικανότητα
μέγ. [kW] 4 5,5 7,1 8,2 16
μέγ. [Btu/h] 13.700 18.800 24.226 28.000 54.594
Ποσότητα αέρα
Βαθμίδα ελάχ. [m³/h] 320 535 1.150 1.000 2.000
Βαθμίδα μέγ. [m³/h] 800 750 1.500 1.590 2.600
Ανεμιστήρας
Βαθμίδες ανεμιστήρα 2 2 3 2 3
Επιτεύξιμη θερμοκρασία του χώρου (ελάχ.)
ανάλογα με τη συνθήκη χρήσης [°C] 10 10 10 10 10
Ψυκτικό μέσο
Ψυκτικό μέσο Αέρας Νερό Νερό Νερό Νερό
Συνθήκες περιβάλλοντος
Περιοχή ρύθμισης ελάχ. [°C] 0 0 7 0 7
Περιοχή θερμοκρασιών μέγ. [°C] 35 35 35 35 35
Ηλεκτρικές τιμές
Σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz 400 V/50 Hz
Κατανάλωση ισχύος σε 25°C και 60% σχ.υγρ. [kW] 1,75 1,86 2,76
Κατανάλωση ισχύος [kW] 2,1 2,8 2,99 2,9 6
Ονομαστική κατανάλωση ρεύματος [A] 10 11 13 11 9,5
συνιστώμενη ασφάλεια [A] 16 16 16 16 32
Ηλεκτρική σύνδεση
Φις σύνδεσης CEE 7/7 CEE 7/7 CEE 7/7 CEE 7/7
Έκδοση μίσθωσης CEE 7/7 CEE 7/7 CEE 7/7 CEE 7/7
Συμπιεστής
Τύπος ψυκτικού μέσου R-407C R-407C R-410A R-407C R-410A
Ποσότητα ψυκτικού μέσου [g] 950 900 900 1.000 1.550
Τιμή ΔΘΠ 1.774 1.774 2.088 1.774 2.088
ΙσοδύναμοCO 2 [t] 1,685 1,597 1,879 1,774 3,24
Πίεση Πλευρά αναρρόφησης [MPa] 0,7 0,7 0,87 0,7 3
Πίεση Πλευρά εξόδου [MPa] 2,7 2,7 2,45 2,7 4,15
Τιμές ήχου
Βαθμίδα 1 - Απόσταση 3 m [dB(A)] 59 59 47 47 51
Βαθμίδα 2 - Απόσταση 3 m [dB(A)] 61 61 52 53 56
Βαθμίδα 3 - Απόσταση 3 m [dB(A)] 59 65
Εύκαμπτος σωλήνας αέρα εξαγωγής
Συνολικό μήκος [m] 12 όχι όχι όχι όχι
Διάμετρος [mm] 125
Κατανάλωση ισχύος Εξωτερική μονάδα
kW 0,076 0,14 0,076 0,18
Τιμές ήχου εξωτερικής μονάδας
Στάθμη ήχου Βαθμίδα μέγ. - 3 m [dB(A)] 62 62 62 65
Αγωγός σύνδεσης εξωτερικής μονάδας
Συνολικό μήκος [m] 40 30 40 30
Απαγωγή θερμότητας
Αέρας
Εναλλάκτης θερμότητας εξωτερικά
Αγωγός σύνδεσης μέγ. [m] 30-40 30 30-40 30
Μήκος αγωγού σύνδεσης [m] 10 (περιλαμβάνεται στον παραδοτέο εξοπλισμό) 10 (περιλαμβάνεται στον παραδοτέο εξοπλισμό) 10 (περιλαμβάνεται στον παραδοτέο εξοπλισμό) 10 (περιλαμβάνεται στον παραδοτέο εξοπλισμό)
κλειστό κύκλωμα νερού
Απαγωγή θερμού αέρα ø [mm²] 125
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα [m] 6 (περιλαμβάνεται στον παραδοτέο εξοπλισμό)
Διάσταση
Μήκος (χωρίς συσκευασία) [mm] 458 330 360 390 415 350
Πλάτος (χωρίς συσκευασία) [mm] 695 695 815 810 1.065 270
Ύψος (χωρίς συσκευασία) [mm] 954 954 1.200 1.282 1.500 50
Βάρος
(συμπερ. συσκευασίας) [kg] 18,5
(χωρίς συσκευασία) [kg] 108 108 88 122 205 2
Εξοπλισμός, χαρακτηριστικά και λειτουργίες
Απαγωγή συμπυκνώματος
με δοχείο νερού
Αέρας εξαγωγής
αυτόματα
με απορροή συμπυκνώματος
Θερμοστάτης δωματίου
υπάρχει
Φίλτρο αέρα χώρου
καθαρίζεται
Εύκολη πρόσβαση
Πρόσθετες λειτουργίες
Αυτόματη λειτουργία
Κατεύθυνση εξόδου αέρα ρυθμιζόμενη
Λειτουργία αερισμού
Λειτουργία αφύγρανσης
Λειτουργία αιώρησης
Κινητικότητα
Κρίκοι γερανού
Πλαστικοί τροχοί μεταφοράς
Λαβή(-ες) συγκράτησης / μεταφοράς

 βασικός εξοπλισμός

 προαιρετικά διαθέσιμο

 μη διαθέσιμο