Εμφάνιση όλων x IDE 20 x IDE 20 D x IDE 30 x IDE 30 D x IDE 50 x IDE 50 D x IDE 60 x IDE 60 D x IDE 80 x IDE 100 D
IDE 20
IDE 20 D
IDE 30
IDE 30 D
IDE 50
IDE 50 D
IDE 60
IDE 60 D
IDE 80
IDE 100 D

Τεχνικά δεδομένα Εξοπλισμός, χαρακτηριστικά...

Εξοικονομήστε: 249,99 €

549,95 € 299,96 € με ΦΠΑ
Εμφάνιση της καθαρής τιμής (δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ)

Εξοικονομήστε: 209,99 €

359,94 € 149,95 € με ΦΠΑ
Εμφάνιση της καθαρής τιμής (δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ)

Εξοικονομήστε: 590,00 €

989,95 € 399,95 € με ΦΠΑ
Εμφάνιση της καθαρής τιμής (δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ)

Εξοικονομήστε: 229,99 €

399,95 € 169,96 € με ΦΠΑ
Εμφάνιση της καθαρής τιμής (δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ)

Εξοικονομήστε: 595,05 €

1.195,00 € 599,95 € με ΦΠΑ
Εμφάνιση της καθαρής τιμής (δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ)

Εξοικονομήστε: 239,99 €

539,94 € 299,95 € με ΦΠΑ
Εμφάνιση της καθαρής τιμής (δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ)

Εξοικονομήστε: 495,04 €

1.294,99 € 799,95 € με ΦΠΑ
Εμφάνιση της καθαρής τιμής (δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ)

Εξοικονομήστε: 39,99 €

589,94 € 549,95 € με ΦΠΑ
Εμφάνιση της καθαρής τιμής (δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ)

Εξοικονομήστε: 450,00 €

1.349,95 € 899,95 € με ΦΠΑ
Εμφάνιση της καθαρής τιμής (δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ)

Εξοικονομήστε: 210,00 €

1.109,95 € 899,95 € με ΦΠΑ
Εμφάνιση της καθαρής τιμής (δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ)

Τεχνικά δεδομένα
Γενικά
Αριθμός προϊόντος 1.430.000.215 1.430.000.050 1.430.000.220 1.430.000.065 1.430.000.230 1.430.000.070 1.430.000.235 1.430.000.074 1.430.000.240 1.430.000.090
Αρχή λειτουργίας
Είδος θέρμανσης έμμεσο
Είδος θέρμανσης άμεσο
Ποσότητα αέρα
Βαθμίδα μέγ. [m³/h] 600 550 780 720 2.000 750 2.000 1.100 2.000 1.300
Ανεμιστήρας
αξονικό
ακτινικό
Ονομαστική θερμική ισχύς
Βαθμίδα μέγ. [kcal] 17.200 17.200 25.800 25.800 44.100 43.000 51.600 51.600 68.800 85.984
Βαθμίδα μέγ. [kW] 20 20 30 30 50 50 60 60 80 100
Αύξηση θερμοκρασίας
Βαθμίδα μέγ. [°C] 90 140 95 210 95 180 90 150 105 350
Ηλεκτρικές τιμές
Σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz 220 - 240 V/50 Hz
Κατανάλωση ρεύματος [A] 1,1 0,71 1,5 1,247 3,2 1,25 3,2 1,5 3,3 2,7
Κατανάλωση ισχύος [kW] 0,23 0,23 0,23 0,23 0,75 0,34 0,75 0,34 0,75 0,43
Θερμαντική ισχύς [kW] 20 20 30 30 50 50 60 60 80 100
Ηλεκτρική σύνδεση
Φις σύνδεσης CEE 7/7 (Φις τύπου F + E) CEE 7/7 (Φις τύπου F + E) CEE 7/7 (Φις τύπου F + E) CEE 7/7 (Φις τύπου F + E) CEE 7/7 (Φις τύπου F + E) CEE 7/7 (Φις τύπου F + E) CEE 7/7 (Φις τύπου F + E) CEE 7/7 (Φις τύπου F + E) CEE 7/7 (Φις τύπου F + E) CEE 7/4 (Φις σούκο τύπου F)
Μήκος καλωδίου [m] 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,25 1,2 1,2 1,2 1,15
Χειρισμός
ναι Γενικός διακόπτης, εσωτερικός θερμοστάτης, Σύνδεση εξωτερικού θερμοστάτη, Ένδειξη θερμοκρασίας, Προστασία από υπερθέρμανση εσωτερικός θερμοστάτης, Σύνδεση εξωτερικού θερμοστάτη, Προστασία από υπερθέρμανση εσωτερικός θερμοστάτης, Σύνδεση εξωτερικού θερμοστάτη, Ένδειξη θερμοκρασίας, Προστασία από υπερθέρμανση Γενικός διακόπτης, εσωτερικός θερμοστάτης, Σύνδεση εξωτερικού θερμοστάτη, Προστασία από υπερθέρμανση εσωτερικός θερμοστάτης, Σύνδεση εξωτερικού θερμοστάτη, Ένδειξη θερμοκρασίας, Προστασία από υπερθέρμανση εσωτερικός θερμοστάτης, Σύνδεση εξωτερικού θερμοστάτη, Προστασία από υπερθέρμανση εσωτερικός θερμοστάτης, Σύνδεση εξωτερικού θερμοστάτη, Ένδειξη θερμοκρασίας, Προστασία από υπερθέρμανση εσωτερικός θερμοστάτης, Σύνδεση εξωτερικού θερμοστάτη, Προστασία από υπερθέρμανση εσωτερικός θερμοστάτης, Προστασία από υπερθέρμανση, Σύνδεση εξωτερικού θερμοστάτη, Ένδειξη θερμοκρασίας εσωτερικός θερμοστάτης, Σύνδεση εξωτερικού θερμοστάτη, Προστασία από υπερθέρμανση
Ένδειξη θερμοκρασίας
Τροφοδοσία καυσίμου
Τροφοδοσία καυσίμου Αντλία καυσίμου Συμπιεστής Αντλία Danfoss Συμπιεστής Αντλία Danfoss Συμπιεστής Αντλία Danfoss Συμπιεστής Αντλία Danfoss
Φίλτρο καυσίμου
υπάρχει
Κατανάλωση πετρελαίου
Βαθμίδα μέγ. [l/h] 1,9 1,9 2,4 2,8 4,7 4,7 5,6 5,7 7,6 9,5
Περιεχόμενο δοχείου
Περιεχόμενο σε [l] 24 12 56 19 69 38 69 56 69 69
Σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα
Διάμετρος Σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα [mm] 300 400 400 400
Σύνδεση καμινάδας
υπάρχει
Διάμετρος [mm] 120 120 150 150 150
Τιμές ήχου
Απόσταση 1 m [dB(A)] 79 76 78 76 79 77 79 78 80 80
Χρησιμοποιούμενα καύσιμα
Κηροζίνη
Diesel
Πετρέλαιο θέρμανσης EL με χαμηλή περιεκτικότητα θείου
Πετρέλαιο θέρμανσης EL
Διάσταση
Μήκος (χωρίς συσκευασία) [mm] 840 650 1.107 830 1.365 860 1.370 1.050 1.370 1.210
Πλάτος (χωρίς συσκευασία) [mm] 450 295 498 430 550 456 560 490 560 582
Ύψος (χωρίς συσκευασία) [mm] 695 395 766 560 985 600 995 615 995 718
Βάρος
(χωρίς συσκευασία) [kg] 22,5 10 34,5 18 59 22 59 27,5 59 41
Εξοπλισμός, χαρακτηριστικά και λειτουργίες
Κινητικότητα
Λαβή(-ες) συγκράτησης / μεταφοράς
Πόδια
Πλαστικοί τροχοί μεταφοράς
Πλήρως λαστιχένια πόδια που δεν χρωματίζουν
Περονοφόρο
Μεταλλικοί τροχοί με λαστιχένια ελαστικά
Γερανός
Έκδοση περιβλήματος
Μέταλλο
Χάλυβας

 βασικός εξοπλισμός

 προαιρετικά διαθέσιμο

 μη διαθέσιμο