Εμφάνιση όλων x TEH 20 T x TEH 30 T x TEH 70 x TEH 100
TEH 20 T
TEH 30 T
TEH 70
TEH 100

Τεχνικά δεδομένα Εξοπλισμός, χαρακτηριστικά...

226,10 € με ΦΠΑ
Εμφάνιση της καθαρής τιμής (δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ)

232,05 € με ΦΠΑ
Εμφάνιση της καθαρής τιμής (δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ)

553,35 € με ΦΠΑ
Εμφάνιση της καθαρής τιμής (δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ)

589,05 € με ΦΠΑ
Εμφάνιση της καθαρής τιμής (δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ)

Τεχνικά δεδομένα
Γενικά
Αριθμός προϊόντος 1.410.000.203 1.410.000.205 1.410.000.215 1.410.000.220
Θερμαντική ισχύς
Βαθμίδα 1 [kW] 2,5 3,3 0 0
Βαθμίδα 2 [kW] 6 9
Βαθμίδα 3 [kW] 9 13,5
Βαθμίδα 4 [kW] 12 18
Βαθμίδα μέγ. [kcal] 2.150 2.837 10.300 15.400
Βαθμίδα μέγ. [kW] 2,5 12 18
Ποσότητα αέρα
Βαθμίδα μέγ. [m³/h] 300 300 1.258 1.785
Πίεση αέρα
Βαθμίδα μέγ. [Pa] 40 40 110 130
Αύξηση θερμοκρασίας
σε [°C] 40 54 35 38
Ανεμιστήρες
αξονικό
ακτινικό
Αριθμός βαθμίδων ανεμιστήρα 1 1 1 1
Ηλεκτρικές τιμές
Σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz 400 V/50 Hz 400 V/50 Hz
Ονομαστική κατανάλωση ρεύματος [A] 10,9 14,4 18 27,2
συνιστώμενη ασφάλεια [A] 16 16 32 32
Κατανάλωση ισχύος [kW] 2,5 3,3 12 18
Ηλεκτρική σύνδεση
Φις σύνδεσης CEE 7/7 CEE 7/7 CEE 32 A, 5-πολικό CEE 32 A, 5-πολικό
πλευρά πελάτη
Μήκος καλωδίου [m] 2,6 2,6
Τιμές ήχου
Απόσταση 1 m [dB(A)] 63 63 66 69
Σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα
Σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα
Διάμετρος [mm] 155 155 300 300
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα μέγ. [m] 7 7 15 15
Διάσταση
Μήκος (χωρίς συσκευασία) [mm] 280 280 400 400
Πλάτος (χωρίς συσκευασία) [mm] 260 260 400 400
Ύψος (χωρίς συσκευασία) [mm] 300 300 480 480
Βάρος
(χωρίς συσκευασία) [kg] 10,6 10,6 29,5 29,5
Εξοπλισμός, χαρακτηριστικά και λειτουργίες
Χειρισμός
Θερμοστάτης
Κινητικότητα
Λαβή(-ες) συγκράτησης / μεταφοράς
Πλήρως λαστιχένια πόδια που δεν χρωματίζουν
Πλαστικοί τροχοί μεταφοράς
Μεταλλικοί τροχοί με λαστιχένια ελαστικά

 βασικός εξοπλισμός

 προαιρετικά διαθέσιμο

 μη διαθέσιμο