Εμφάνιση όλων x ID 1200 x ID 2000
ID 1200
ID 2000

Τεχνικά δεδομένα Εξοπλισμός, χαρακτηριστικά...

13.685,00 € με ΦΠΑ
Εμφάνιση της καθαρής τιμής (δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ)

25.585,00 € με ΦΠΑ
Εμφάνιση της καθαρής τιμής (δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ)

Τεχνικά δεδομένα
Γενικά
Αριθμός προϊόντος 1.430.001.200 1.430.001.250
Αρχή λειτουργίας
Είδος θέρμανσης έμμεσο
Είδος θέρμανσης άμεσο
Ποσότητα αέρα
Βαθμίδα μέγ. [m³/h] 14.400 25.100
Πίεση αέρα μέγ.
Βαθμίδα 1 [Pa] 300 700
Βαθμίδα 2 [Pa] 1.000
Ανεμιστήρας
ακτινικό
αξονικό
Ονομαστική θερμική επιβάρυνση
Βαθμίδα 1 [kW] 200 266
Βαθμίδα 2 [kW] 375
Βαθμίδα μέγ. [kW] 200 375
Ονομαστική θερμική ισχύς
Βαθμίδα 1 [kW] 185 245
Βαθμίδα 1 [kcal] 159.071 210.662
Βαθμίδα 2 [kcal] 296.647
Βαθμίδα 2 [kW] 345
Βαθμίδα μέγ. [kcal] 159.071 296.647
Βαθμίδα μέγ. [kW] 185 345
Αύξηση θερμοκρασίας
Βαθμίδα μέγ. [°C] 40 55
Ηλεκτρικές τιμές
Κατανάλωση ρεύματος 2 [A] 29,5
Κατανάλωση ρεύματος 1 [A] 9 17
Σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο 400 V/50 Hz 400 V/50 Hz
Ηλεκτρική σύνδεση
Φις σύνδεσης CEE 16 A, 5-πολικό CEE 32 A, 5-πολικό
Χειρισμός
ναι Προστασία από υπερθέρμανση, Σύνδεση εξωτερικού θερμοστάτη Προστασία από υπερθέρμανση, Σύνδεση εξωτερικού θερμοστάτη
εσωτερικός θερμοστάτης
Τροφοδοσία καυσίμου
Τροφοδοσία καυσίμου Αντλία Danfoss Αντλία Danfoss
Φίλτρο καυσίμου
υπάρχει
Χρησιμοποιούμενα καύσιμα
Πετρέλαιο θέρμανσης EL με χαμηλή περιεκτικότητα θείου
Πετρέλαιο θέρμανσης EL
Diesel
Κηροζίνη
Κατανάλωση πετρελαίου
Βαθμίδα μέγ. [l/h] 21 36,7
Σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα
Αριθμός εύκαμπτων σωλήνων 1 3
Διάμετρος Σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα [mm] 550 500
Σύνδεση καμινάδας
υπάρχει
Διάμετρος [mm] 200 300
Τιμές ήχου
Απόσταση 1 m [dB(A)] 69 75
Διάσταση
Μήκος (χωρίς συσκευασία) [mm] 2.400 3.900
Πλάτος (χωρίς συσκευασία) [mm] 800 1.200
Ύψος (χωρίς συσκευασία) [mm] 1.300 2.010
Βάρος
(χωρίς συσκευασία) [kg] 490 1.050
Εξοπλισμός, χαρακτηριστικά και λειτουργίες
Κινητικότητα
Περονοφόρο
Γερανός
Μεταλλικοί τροχοί με λαστιχένια ελαστικά
Λαβή(-ες) συγκράτησης / μεταφοράς
Πλαστικοί τροχοί μεταφοράς

 βασικός εξοπλισμός

 προαιρετικά διαθέσιμο

 μη διαθέσιμο