Εμφάνιση όλων x IDS 20 x IDS 20 D x IDS 30 x IDS 30 D x IDS 30 F x IDS 45 x IDS 80 x IDS 100
IDS 20
IDS 20 D
IDS 30
IDS 30 D
IDS 30 F
IDS 45
IDS 80
IDS 100

Τεχνικά δεδομένα Εξοπλισμός, χαρακτηριστικά...

714,00 € με ΦΠΑ
Εμφάνιση της καθαρής τιμής (δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ)

476,00 € με ΦΠΑ
Εμφάνιση της καθαρής τιμής (δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ)

1.005,55 € με ΦΠΑ
Εμφάνιση της καθαρής τιμής (δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ)

547,40 € με ΦΠΑ
Εμφάνιση της καθαρής τιμής (δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ)

Εξοικονομήστε: 238,00 €

1.541,05 € 1.303,05 € με ΦΠΑ
Εμφάνιση της καθαρής τιμής (δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ)

1.422,05 € με ΦΠΑ
Εμφάνιση της καθαρής τιμής (δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ)

1.660,05 € με ΦΠΑ
Εμφάνιση της καθαρής τιμής (δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ)

2.136,05 € με ΦΠΑ
Εμφάνιση της καθαρής τιμής (δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ)

Τεχνικά δεδομένα
Γενικά
Αριθμός προϊόντος 1.430.000.120 1.430.000.020 1.430.000.125 1.430.000.025 1.430.000.128 1.430.000.130 1.430.000.135 1.430.000.140
Αρχή λειτουργίας
Είδος θέρμανσης έμμεσο
Είδος θέρμανσης άμεσο
Ποσότητα αέρα
Βαθμίδα μέγ. [m³/h] 550 350 1.150 605 1.150 2.500 4.300 5.500
Ανεμιστήρας
αξονικό
ακτινικό
Ονομαστική θερμική επιβάρυνση
Βαθμίδα μέγ. [kW] 23,47 20 34,1 38,4 34,1 58,6 90,6 117,26
Ονομαστική θερμική ισχύς
Βαθμίδα μέγ. [kcal] 16.853 17.200 24.764 33.020 24.764 45.142 68.960 90.748
Βαθμίδα μέγ. [kW] 19,6 20 28,8 38,4 28,8 52,5 80,2 105,54
Αύξηση θερμοκρασίας
Βαθμίδα μέγ. [°C] 95 100 70 75 70 66 77 75
Ηλεκτρικές τιμές
Σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz
Κατανάλωση ρεύματος [A] 1,25 1 1,56 1,25 1,56 3,8 6,4 8,35
Κατανάλωση ισχύος [kW] 0,3 0,2 0,37 0,272 0,37 0,85 1,14 1,82
Θερμαντική ισχύς [kW] 19,6 20 28,8 38,4 28,8 52,5 80,2 105,54
Ηλεκτρική σύνδεση
Φις σύνδεσης CEE 7/7 (Φις τύπου F + E) CEE 7/7 (Φις τύπου F + E) CEE 7/7 (Φις τύπου F + E) CEE 7/7 (Φις τύπου F + E) CEE 7/7 (Φις τύπου F + E) CEE 7/7 (Φις τύπου F + E) CEE 7/7 (Φις τύπου F + E) CEE 7/7 (Φις τύπου F + E)
Μήκος καλωδίου [m] 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
Χειρισμός
ναι Προστασία από υπερθέρμανση, Σύνδεση εξωτερικού θερμοστάτη Προστασία από υπερθέρμανση Προστασία από υπερθέρμανση, Σύνδεση εξωτερικού θερμοστάτη Προστασία από υπερθέρμανση, Σύνδεση εξωτερικού θερμοστάτη Προστασία από υπερθέρμανση, Σύνδεση εξωτερικού θερμοστάτη Προστασία από υπερθέρμανση, Σύνδεση εξωτερικού θερμοστάτη Προστασία από υπερθέρμανση, Σύνδεση εξωτερικού θερμοστάτη Προστασία από υπερθέρμανση, Σύνδεση εξωτερικού θερμοστάτη
Ένδειξη θερμοκρασίας
εσωτερικός θερμοστάτης
Τροφοδοσία καυσίμου
Τροφοδοσία καυσίμου Αντλία Danfoss Αντλία Danfoss Αντλία Danfoss Αντλία Danfoss Αντλία Danfoss Αντλία Danfoss Αντλία Danfoss Αντλία Suntek
Φίλτρο καυσίμου
υπάρχει
Κατανάλωση πετρελαίου
Βαθμίδα μέγ. [l/h] 2,23 2,04 3,25 3,66 3,25 5,59 8,64 10,79
Περιεχόμενο δοχείου
Περιεχόμενο σε [l] 42 17 42 42 65 105 135
Σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα
Διάμετρος Σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα [mm] 300 300 350 400 500
Σύνδεση καμινάδας
υπάρχει
Διάμετρος [mm] 120 150 150 150 150 150
Τιμές ήχου
Απόσταση 1 m [dB(A)] 70 67 75,3 69 75 72 75 76
Χρησιμοποιούμενα καύσιμα
Πετρέλαιο θέρμανσης EL με χαμηλή περιεκτικότητα θείου
Πετρέλαιο θέρμανσης EL
Diesel
Κηροζίνη
Διάσταση
Μήκος (χωρίς συσκευασία) [mm] 1.075 720 1.175 1.050 1.260 1.310 1.690 1.870
Πλάτος (χωρίς συσκευασία) [mm] 440 300 400 400 475 510 620 660
Ύψος (χωρίς συσκευασία) [mm] 615 450 605 520 770 965 1.050 1.210
Βάρος
(χωρίς συσκευασία) [kg] 36 20 48 20 56 81 110 149
Εξοπλισμός, χαρακτηριστικά και λειτουργίες
Κινητικότητα
Λαβή(-ες) συγκράτησης / μεταφοράς
Πλαστικοί τροχοί μεταφοράς
Πλήρως λαστιχένια πόδια που δεν χρωματίζουν
Γερανός
Μεταλλικοί τροχοί με λαστιχένια ελαστικά
Περονοφόρο
Έκδοση περιβλήματος
Χάλυβας
Ανοξείδωτος χάλυβας

 βασικός εξοπλισμός

 προαιρετικά διαθέσιμο

 μη διαθέσιμο