Τηλέφωνα Υπηρεσιών:

Wasser­schaden­beseitiger: +49 2452 962 444
Ιδιοκτήτης: +49 2452 962 444
Επιχειρήσεις: +49 2452 962 400
Βιομηχανίες: +49 2452 962 777
Τελικοί Καταναλωτές: +49 2452 962 450
Δευτέρα - Πέμπτη: 8:00 - 17:30
Παρασκευή: 8:00 - 17:00
 1. Προϊόντα και υπηρεσίες
 2. Μηχανήματα - HighPerformance
 3. Θέρμανση
 4. Υπολογισμός θέρμανσης

υπολογισμός απαιτούμενης ποσότητας θέρμανσης

Υπολογίστε περίπου την απαιτούμενη ποσότητα θέρμανσης για τα δωμάτιά σας - με την πρακτική ηλεκτονική μας αριθμομηχανή

Οδηγίες χρήσης:

Εδώ μπορείτε εύκολα και άνετα να υπολογίσετε την θερμαντική ισχύ, που χρειάζεστε για τα δωμάτιά σας. Αυτός ο υπολογισμός χρησιμεύει μόνο ως κατευθυντήρια γραμμή για δωμάτια έως 1000 m³ και δεν αντικαθιστά τον ακριβή υπολογισμό σύμφωνα με τα αντίστοιχα πρότυπα. Για οποιαδήποτε ερώτηση είμαστε πάντα στη διάθεσή σας.

Για τον υπολογισμό της θερμαντικής ισχύος πρέπει να λάβετε υπόψη σας τις παρακάτω πληροφορίες:

   

 1. Τι όγκο έχει συνολικά το δωμάτιο που θα θερμανθεί;
 2. Ποια είναι περίπου η τιμή μόνωσης του δωματίου που θα θερμανθεί;
 3. Ποια είναι η μέγιστη διαφορά μεταξύ εξωτερικής και εσωτερικής θερμοκρασίας;
  (Διαφορά σε °C μεταξύ της ελάχιστης αναμενόμενης εξωερικής θερμοκρασίας και της επιθυμητής θερμοκρασίας δωματίου.)

   

Υπολογισμός του όγκου του χώρου

Αναμενόμενη διαφορά θερμοκρασίας

Αποτελέσματα των υπολογισμών

Αποτέλεσμα του υπολογισμού όγκου [m³]:

0

Αποτέλεσμα του υπολογισμού θερμικής ισχύος [kW]:

0

Νομικές πληροφορίες:
Το παρόν έντυπο χρησιμοποιείται μόνο για την προβλεπόμενη χρήση. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή ξένη χρήση του πηγαίου κώδικα απαγορεύεται.

Μέγιστη βάση υπολογισμού έως 1000 m³. Για μεγέθη δωματιών άνω 1000 m³ επικοινωνήστε με τους ειδικούς συμβούλους μας για να υπολογίσετε την την απαιτούμενη ποσότητα θέρμανσης. Όλα τα αποτελέσματα του υπολογισμού χρησιμεύουν για μια χονδρική εκτίμηση και η TKL GmbH δεν ευθύνεται για τυχόν επακόλουθες ζημιές οποιουδήποτε είδους. Η χρήση γίνεται με ευθύνη του χρήστη. Περαιτέρω ισχύουν οι όροι συναλλαγής.