Τηλέφωνα Υπηρεσιών:

Wasser­schaden­beseitiger: +49 2452 962 444
Επιχειρήσεις: +49 2452 962 400
Βιομηχανίες: +49 2452 962 777
Τελικοί Καταναλωτές: +49 2452 962 450
Δευτέρα - Πέμπτη: 8:00 - 17:30
Παρασκευή: 8:00 - 17:00
  1. Προϊόντα και υπηρεσίες
  2. Συσκευές μέτρησης
  3. Εντοπισμός διαρροών
  4. Χρώματα σήμανσης

Χρώματα σήμανσης

Χρώματα για εντοπισμό διαρροών, έλεγχο συνδέσεων ή για την οπτικοποίηση διαδρομών ροής

 βασικός εξοπλισμός

 προαιρετικά διαθέσιμο

 μη διαθέσιμο