Εμφάνιση όλων x Ανιχνευτής XRS H 21 x XRS 8212 x XRS 8612
XRS 8212
XRS 8612

Τεχνικά δεδομένα Μετρούμενες ποσότητες και...

  

Τιμή κατόπιν αιτήματος

  

Τιμή κατόπιν αιτήματος

  

Τιμή κατόπιν αιτήματος

Τεχνικά δεδομένα
Γενικά
Αριθμός προϊόντος XRS000H21 XRS008212 XRS008612
H2- Αέριο [ppm]
Διάρκεια προθέρμανσης 6 s < 10
Χρόνος απόκρισης < 1 < 1 < 1
Ευαισθησία απόκρισης [ppm] 0,7 1 0,7
Περιοχή μέτρησης ελάχ. [ppm] 0,7 0,7 0,7
Κιτ αντλίας
Κατανάλωση ισχύος [kW]
Κατανάλωση ισχύος περ. [mA]
Χωρητικότητα μπαταρίας τυπική ( > 0 °C) [h] 20
Χωρητικότητα μπαταρίας σε μέγ. Απόδοση αντλίας ( > 0°C) [h] 3
Ηλεκτρική τροφοδοσία όχι όχι Μπαταρία
Τύπος αντλίας όχι όχι Αντλία μεμβράνης
Απόδοση αντλίας μέγ. (l/min.) [l/min] 1
Απόδοση αντλίας τυπική (mbar) [mbar] 200
Απόδοση αντλίας μέγ. (mbar) [mbar] 450
Απόδοση αντλίας τυπική (L/min.) [L/min] 0,5
Διαστάσεις στοιχείου αισθητήρα
Διάμετρος [mm] 24 24
Μήκος [mm] 905 905
Έκδοση υλικού στοιχείου αισθητήρα
Πολυκαρβονικό
Σύνθετο υλικό
Ανοξείδωτος χάλυβας
Αλουμίνιο
Λοιπά
Έκδοση υλικού λαβή
Έκδοση υλικού Πλαστικό / Μέταλλο Πλαστικό / Μέταλλο
Μέταλλο
Πλαστικό / Μέταλλο
Πλαστικού
Θύρες/Μορφή φις
Φις SDI
Μορφή φις Ειδικό φις 5-πολικό Ειδικό φις 5-πολικό Ειδικό φις 5-πολικό
Συνθήκες περιβάλλοντος (Λαβή ηλεκτρονικού συστήματος μέτρησης)
Θερμοκρασία αποθήκευσης μέγ. [°C] 50
Θερμοκρασία αποθήκευσης ελάχ. [°C] -30
Θερμοκρασία λειτουργίας μέγ. [°C] 50 50 50
Θερμοκρασία λειτουργίας ελάχ. [°C] -20 -20 -20
Βάρος
(χωρίς συσκευασία) [kg] 0,54 1,8
Μετρούμενες ποσότητες και λειτουργίες
Εσωτερικοί αισθητήρες
Αέριο υδρογόνο Η2 [Digits]
Λειτουργίες και εξοπλισμός
Λειτουργίες και εξοπλισμός- όχι Ευέλικτη μορφή λαιμού κύκνου, Λειτουργική λαβή με συνδεδεμένη ενεργή αντλία αναρρόφησης, Προστατευμένη μύτη αισθητήρα για έμπηξη σε μαλακό υπόστρωμα, Λαστιχένια μανσέτα για καλύτερη στεγανοποίηση, Ενσωματωμένο καλώδιο σύνδεσης, Προστατευτικό πυροσυσσωματω Ευέλικτη μορφή λαιμού κύκνου, Λειτουργική λαβή με συνδεδεμένη ενεργή αντλία αναρρόφησης, Λαστιχένια μανσέτα για καλύτερη στεγανοποίηση, Ενσωματωμένο καλώδιο σύνδεσης, Ανθεκτικό πυροσυσσωματωμένο φίλτρο για την προστασία του αισθητήρα, Προστατευτικό πυροσυ Ευέλικτη μορφή λαιμού κύκνου, Προστατευμένη μύτη αισθητήρα για έμπηξη σε μαλακό υπόστρωμα, Ενσωματωμένο καλώδιο σύνδεσης, Προστατευτικό πυροσυσσωματωμένο κάλυμμα, Βιδωτές κοίλες ράβδοι για προέκταση
Λειτουργίες και εξοπλισμός- ναι Ανθεκτικό πυροσυσσωματωμένο φίλτρο για την προστασία του αισθητήρα Προστατευμένη μύτη αισθητήρα για έμπηξη σε μαλακό υπόστρωμα Ανθεκτικό πυροσυσσωματωμένο φίλτρο για την προστασία του αισθητήρα, Λειτουργική λαβή με συνδεδεμένη ενεργή αντλία αναρρόφησης, Λαστιχένια μανσέτα για καλύτερη στεγανοποίηση

 βασικός εξοπλισμός

 προαιρετικά διαθέσιμο

 μη διαθέσιμο