Εμφάνιση όλων x BL30 x BZ30 x DL200D x DL200H x DL200L x DL200P x DL200X
BL30
BZ30
DL200D
DL200H
DL200L
DL200P
DL200X

Τεχνικά δεδομένα κανονική προβολή Μετρούμενες ποσότητες και...

Εξοικονομήστε: 31 %

79,94 € 54,95 € με ΦΠΑ
Εμφάνιση της καθαρής τιμής (δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ)

179,94 € με ΦΠΑ
Εμφάνιση της καθαρής τιμής (δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ)

449,82 € με ΦΠΑ
Εμφάνιση της καθαρής τιμής (δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ)

299,88 € με ΦΠΑ
Εμφάνιση της καθαρής τιμής (δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ)

499,80 € με ΦΠΑ
Εμφάνιση της καθαρής τιμής (δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ)

399,84 € με ΦΠΑ
Εμφάνιση της καθαρής τιμής (δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ)

499,80 € με ΦΠΑ
Εμφάνιση της καθαρής τιμής (δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ)

Τεχνικά δεδομένα
Γενικά
Αριθμός προϊόντος 3.510.205.520 3.510.205.015 3.510.260.040 3.510.260.020 3.510.260.050 3.510.260.030 3.510.260.060
Θερμοκρασία αέρα [°C]
Ανάλυση ένδειξης [°C] 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Ακρίβεια ± [°C] 2 1 0,3 0,3
Περιοχή μέτρησης μέγ. [°C] 70 50 50 50 50 50
Αρχή μέτρησης NTC NTC NTC NTC NTC NTC όχι
Περιοχή μέτρησης ελάχ. [°C] -40 -5 -20 -20 -20 -20
Ακρίβεια ± 0 °C - 40 °C [°C] 0,3
Θερμοκρασία αέρα [°F]
Ακρίβεια ± [°F] 1,8 1,8
Ανάλυση ένδειξης [°F] 0,1 0,1
Περιοχή μέτρησης μέγ. [°F] 158 122
Περιοχή μέτρησης ελάχ. [°F] -40 23
σχετική υγρασία αέρα
Αρχή μέτρησης χωρητικά χωρητικά χωρητικά χωρητικά όχι
Ανάλυση ένδειξης [%r.f.] 0,5 0,1 0,5 0,5
Ακρίβεια [%r.F.] 5
Ανάλυση ένδειξης [%σχ.υγρ.] 0,1 0,1
Περιοχή μέτρησης μέγ. [%r.F.] 100 99,9 100 100 100 100
Ακρίβεια ± [%r.F.] 3,5 2 2 2 2
Περιοχή μέτρησης ελάχ. [%r.F.] 0 0,1 10 10 10 10
Πίεση αέρα
Ανάλυση ένδειξης [hPa] 0,1
Ακρίβεια ± [hPa] 0,5
Περιοχή μέτρησης [hPa] 300 - 1.300 (απόλυτη πίεση αέρα) όχι όχι όχι όχι
Αρχή μέτρησης όχι όχι όχι όχι όχι
Συγκέντρωση CO²
Ανάλυση ένδειξης [ppm] 1 1
Περιοχή μέτρησης [ppm] όχι όχι 0 - 5.000 όχι όχι
Σταθερότητα μεγάλης διάρκειας [ppm/a] 20
Ακρίβεια ±75 ppm / ±5 % όχι όχι ± 50 ppm / + 3% από την τιμή μέτρησης (στους 20°C και 1.013 mbar) όχι όχι
Ακρίβεια [%] 5
Περιοχή μέτρησης ελάχ. [ppm] 0
Περιοχή μέτρησης μέγ. [ppm] 9.999
Ακρίβεια [ppm] 75
Αρχή μέτρησης NDIR όχι όχι NDIR όχι όχι
Θερμοστοιχείο Κ
Περιοχή μέτρησης ελάχ. [°C] -200
Ανάλυση [°C] 0,2
Περιοχή μέτρησης μέγ. [°C] 1.200
Ακρίβεια Ακρίβεια μεταξύ 0 °C ... 1.200 °C [°C] - από την τιμή μέτρησης όχι όχι όχι όχι ±0,2
Ακρίβεια μεταξύ -200 °C ... 0 °C [°C] - από την τιμή μέτρησης όχι όχι όχι όχι ±0,5
Ακρίβεια μεταξύ -200 °C ... 0 °C [°C] όχι όχι όχι όχι ±1
Ακρίβεια μεταξύ 0 °C ... 1.200 °C [°C] όχι όχι όχι όχι ±0
Θερμοστοιχείο J
Ακρίβεια Ακρίβεια μεταξύ 0 °C ... 1.200 °C [°C] - από την τιμή μέτρησης όχι όχι όχι όχι ±0,2
Ανάλυση [°C] 0,2
Ακρίβεια Ακρίβεια μεταξύ 0 °C ... 1.200 °C [°C] όχι όχι όχι όχι ±1
Ακρίβεια -200 °C ... 0 °C [°C] - από την τιμή μέτρησης όχι όχι όχι όχι ±0,5
Περιοχή μέτρησης μέγ. [°C] 1.200
Ακρίβεια -200 °C ... 0 °C [°C] όχι όχι όχι όχι ±1
Περιοχή μέτρησης ελάχ. [°C] -200
Θερμοστοιχείο S
Ακρίβεια 0 °C ... 1.700 °C [°C] - από την τιμή μέτρησης όχι όχι όχι όχι ±0,2
Ανάλυση [°C] 0,2
Ακρίβεια 0 °C ... 1.700 °C [°C] όχι όχι όχι όχι ±1
Ακρίβεια μεταξύ -50 °C ... 0 °C [°C] - από την τιμή μέτρησης όχι όχι όχι όχι 0,5
Περιοχή μέτρησης μέγ. [°C] 1.700
Ακρίβεια μεταξύ -50 °C ... 0 °C [°C] όχι όχι όχι όχι ±1
Περιοχή μέτρησης ελάχ. [°C] -50
PT100
Ανάλυση [°C] 0,02
Ακρίβεια από την τιμή μέτρησης ± [%] 1
Ακρίβεια [°C] 0,2
Περιοχή μέτρησης μέγ. [°C] 500
Περιοχή μέτρησης ελάχ [°C] -200
Είσοδος τάσης
Ανάλυση όχι όχι όχι όχι <500
Ακρίβεια από την τιμή μέτρησης - Τάση εισόδου ± [%] 1
Ακρίβεια ± [µV] 200
Περιοχή μέτρησης μέγ. [V] 1
Περιοχή μέτρησης ελάχ. [V] 0
Μέτρηση ρεύματος
Ακρίβεια από την τιμή μέτρησης ± [%] 0,1
Ανάλυση [µA] 5
Φορτίο [σεT002] περ. 50
Ακρίβεια ± [µA] 4
Περιοχή μέτρησης μέγ. στη λειτουργία τριών αγωγών [mA] 20
Περιοχή μέτρησης μέγ. στη λειτουργία δυο αγωγών [mA] 20
Περιοχή μέτρησης ελάχ. στη λειτουργία τριών αγωγών [mA] 0
Περιοχή μέτρησης ελάχ. στη λειτουργία δυο αγωγών [mA] 4
Οθόνη
Μέγεθος [mm] 90 x 64 90 x 64 90 x 64 90 x 64 90 x 64
μονόχρωμη
LCD
Οργάνωση μνήμης
διαθέσιμες ομάδες καναλιών 8 6 7 μέγ. 12 μέγ. 32
Λογισμικό TR, DE, EN, ES, FR TR, DE, EN, ES, FR TR, DE, EN, ES, FR TR, DE, EN, ES TR, DE, EN, ES, FR
διαθέσιμα κανάλια μέτρησης 32 24 28 μέγ. 48 μέγ. 128
Καταγραφή δεδομένων έως 20 κανάλια μέτρησης παράλληλα έως 20 κανάλια μέτρησης παράλληλα έως 20 κανάλια μέτρησης παράλληλα έως 20 κανάλια μέτρησης παράλληλα έως 20 κανάλια μέτρησης παράλληλα
Διάστημα αποθήκευσης από 1 s > 1 s 1/10/12/15/30, 1/3/6/12/24 h 1/10/12/15/30 min, 1/3/6/12/24 h 1/10/12/15/30 min 1/10/12/15/30 min, 1/3/6/12/24 h 1/10/12/15/30 min, 1/3/6/12/24 h
Μνήμη δεδομένων 32.000 Τιμές μέτρησης, (ανά 16.000 για θερμοκρασία και υγρασία αέρα) 50.000 Τιμές μέτρησης 16 ΜΒ, 3.200.000 σημεία μέτρησης 16 ΜΒ, 3.200.000 σημεία μέτρησης 16 ΜΒ, 3.200.000 σημεία μέτρησης 16 ΜΒ, 3.200.000 σημεία μέτρησης 16 ΜΒ, 3.200.000 σημεία μέτρησης
Διάστημα ανίχνευσης από 1 s > 1 s 10/30s, 1/10/12/15/30 min, 1/3/6/12/24h 10/30 s, 1/10/12/15/30 min, 1/3/6/12/24 h 10/30 s, 1/10/12/15/30 min, 1/3/6/12/24 h 10/30 s, 1/10/12/15/30 min, 1/3/6/12/24 h 10/30 s, 1/10/12/15/30 min, 1/3/6/12/24 h
Θύρα
10-πολικός ακροδέκτης σύνδεσης
Υποδοχή jack - 2x
BNC - 2x
RS-485
BNC
LAN
Υποδοχή jack
USB
Έλεγχος συσκευής
Πλήκτρα
Έκδοση περιβλήματος
Πλαστικού
Τροφοδοσία ενέργειας
Ακροδέκτες σύνδεσης για εξωτερική πηγή τάσης για ηλεκτρική τροφοδοσία
εξωτερικά (LAN, έκδοση PoE)
εξωτερικά (USB)
εσωτερικά (μπαταρία) 1 x 3,6 V Li-SOCL2, 14.250 1x 3,7 V, μπαταρία ιόντων λιθίου ή τροφοδοτικό 230 V 4 x 1,5 V AA, Διάρκεια λειτουργίας > 1 έτος (ανάλογα με τους αισθητήρες και τη διαμόρφωση) 4 x 1,5V , AA, Διάρκεια λειτουργίας > 1 έτος (ανάλογα με τους αισθητήρες και τη διαμόρφωση) 4 x 1,5 V , AA, Διάρκεια λειτουργίας > 1 έτος (ανάλογα με τους αισθητήρες και τη διαμόρφωση) 4 x 1,5 V , AA, Διάρκεια λειτουργίας > 1 έτος (ανάλογα με τους αισθητήρες και τη διαμόρφωση) 4 x 1,5 V , AA, Διάρκεια λειτουργίας > 1 έτος (ανάλογα με τους αισθητήρες και τη διαμόρφωση)
Διάσταση
Μήκος (χωρίς συσκευασία) [mm] 94 110 166 166 166 166 166
Πλάτος (χωρίς συσκευασία) [mm] 32 61 32 32 32 32 32
Ύψος (χωρίς συσκευασία) [mm] 50 105 78 78 78 78 78
Βάρος
(χωρίς συσκευασία) [kg] 0,091 0,074 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
κανονική προβολή
Βασικός εξοπλισμός παράδοσης
Οδηγίες χρήσης
Τροφοδοτικό
CD Rom με λογισμικό Η/Υ Smartgraph
CD Rom με λογισμικό Η/Υ Smartgraph και οδηγίες χρήσης
Ασφαλιζόμενη βάση επιτοίχιας στήριξης
Λογισμικό καταγραφέα δεδομένων BL30
Μπαταρία(-ες)
Τσάντα/θήκη
Καλώδιο σύνδεσης USB
Μετρητής
Μετρούμενες ποσότητες και λειτουργίες
Εσωτερικοί αισθητήρες
Θερμοκρασία σημείου δρόσου [°F]
σχετική πίεση αέρα [hPa]
απόλυτη πίεση αέρα [hPa]
Θερμοκρασία σημείου δρόσου [°C]
απόλυτη υγρασία αέρα [g/m³]
Θερμοκρασία αέρα [°F]
σχετική υγρασία αέρα [%]
σε συγκέντρωση Τ001 [ppm]
Θερμοκρασία αέρα [°C]
Εξωτερικοί αισθητήρες
Συγκέντρωση σωματιδίων [10]
Συγκέντρωση σωματιδίων [xµm]
Συγκέντρωση σωματιδίων [yµm]
Συγκέντρωση σωματιδίων [zµm]
Συγκέντρωση σωματιδίων [5]
Συγκέντρωση σωματιδίων [1µm]
Συγκέντρωση σωματιδίων [0.2µm]
Συγκέντρωση σωματιδίων [0.3µm]
Συγκέντρωση σωματιδίων [0.5µm]
άγνωστο
ανενεργό
Ταχύτητα ανέμου [m/s]
Κατεύθυνση ανέμου
Υγρασία εδάφους
Υγρασία φύλλου
Ποσότητα βροχής [l/m²]
Φως ημέρας
Θερμοκρασία ορίου ψύξης [°C]
Θερμοκρασία ορίου ψύξης [°F]
Ολική ακτινοβολία [W/m²]
Συγκέντρωση σωματιδίων [0.1µm]
Αναλογία ανάμειξης [g/kgξηρούαέρα]
Θερμοκρασία αέρα [°F]
Υγρασία ξύλου [Digits]
Υγρασία κατασκευής [Digits]
σχετική υγρασία αέρα [%]
Θερμοκρασία αέρα [°C]
Θερμοκρασία υλικού [°F]
Θερμοκρασία επιφάνειας [°C]
Θερμοκρασία επιφάνειας [°F]
Θερμοκρασία υλικού [°C]
απόλυτη υγρασία αέρα [g/m³]
Θερμοκρασία σημείου δρόσου [°C]
σχετική πίεση αέρα [hPa,Pa]
Διαφορική πίεση [Pa]
Ταχύτητα ροής [m/s]
απόλυτη πίεση αέρα [hPa,Pa]
Ένταση ρεύματος [mA,A]
Θερμοκρασία σημείου δρόσου [°F]
Τάση μπαταρίας [mV,V]
Τάση [mV,V]
σε συγκέντρωση Τ001 [ppm]
Λειτουργίες και εξοπλισμός
Λειτουργίες και εξοπλισμός- ναι Ένδειξη ελάχιστης τιμής, Ένδειξη μέγιστης τιμής, Λειτουργία μεταγωγής °C/°F, Λειτουργία συναγερμού, Ημερομηνία, Ώρα, Ελεύθερα επιλέξιμο διάστημα αποθήκευσης από 1 δευτερόλεπτο έως 24 ώρες, Μόνιμη ή δακτυλιοειδής καταγραφή μέγ. 32.000 τιμών μέτρησης (από 1 Ένδειξη ελάχιστης τιμής, Ένδειξη μέγιστης τιμής, Λειτουργία διατήρησης μέτρησης, Λειτουργία μεταγωγής °C/°F, Οθόνη με δυνατότητα οπίσθιου φωτισμού, CO2Λειτουργία συναγερμού ακουστική, CO2Αισθητήρας, Ένδειξη αίσθησης άνεσης, Ημερομηνί

 βασικός εξοπλισμός

 προαιρετικά διαθέσιμο

 μη διαθέσιμο