1. Προϊόντα και υπηρεσίες
  2. Συσκευές μέτρησης
  3. Οπτική επιθεώρηση

Οπτική επιθεώρηση

Οπτική επιθεώρηση σε δύσκολα ορατές περιοχές: Με τις κάμερες σωληνώσεων και τα βιντεοσκόπια της Trotec

100% αντί για 08/15. Για γρήγορη, καθαρή ανάλυση και τεκμηρίωση πιθανών ζημιών σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, κινητήρια συγκροτήματα, δίκτυα ή κοιλότητες σωληνώσεων οι επαγγελματίες δεν αφήνουν τίποτα στην τύχη και βασίζονται σε εύχρηστα επαγγελματικά συστήματα.