Εμφάνιση όλων x BQ20 x BQ30 x PC200 x Μετρητής σωματιδίων PC200 με πιστοποιητικό Cal x PC220 x Μετρητής σωματιδίων PC220 με πιστοποιητικό βαθμονόμησης
BQ20
BQ30
PC200
Μετρητής σωματιδίων PC200 με πιστοποιητικό Cal
PC220
Μετρητής σωματιδίων PC220 με πιστοποιητικό βαθμονόμησης

Τεχνικά δεδομένα κανονική προβολή Μετρούμενες ποσότητες και...

Εξοικονομήστε: 100,00 €

499,95 € 399,95 € με ΦΠΑ
Εμφάνιση της καθαρής τιμής (δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ)

Εξοικονομήστε: 100,03 €

299,99 € 199,96 € με ΦΠΑ
Εμφάνιση της καθαρής τιμής (δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ)

1.010,31 € με ΦΠΑ
Εμφάνιση της καθαρής τιμής (δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ)

1.184,05 € με ΦΠΑ
Εμφάνιση της καθαρής τιμής (δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ)

1.184,05 € με ΦΠΑ
Εμφάνιση της καθαρής τιμής (δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ)

1.362,55 € με ΦΠΑ
Εμφάνιση της καθαρής τιμής (δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ)

Τεχνικά δεδομένα
Γενικά
Αριθμός προϊόντος 3.510.205.094 3.510.205.098 3.510.006.010 3.510.006.011 3.510.006.015 3.510.006.016
Συγκέντρωση σωματιδίων
Μετρητής στο μηδέν < 1 σωματίδιο / 5 λεπ. < 1 σωματίδιο / 5 λεπ. < 1 σωματίδιο / 5 min < 1 σωματίδιο / 5 min
Απώλεια σύμπτωσης 5 %, 2 εκατομμύρια σωματίδια ανά ft³ (28,3 λίτρα) 5 %, 2 εκατομμύρια σωματίδια ανά ft³ (28,3 λίτρα) 5 %, 2 εκατομμύρια σωματίδια ανά ft³ (28,3 λίτρα) 5 %, 2 εκατομμύρια σωματίδια ανά ft³ (28,3 λίτρα)
Εισαγωγή δείγματος Ισοκινητικό αισθητήριο Ισοκινητικό αισθητήριο Ισοκινητικό αισθητήριο Ισοκινητικό αισθητήριο
Ροή 2,83 l/m (0,1 ft³/min), με έλεγχο από εσωτερική αντλία 2,83 l/m (0,1 ft³/min), με έλεγχο από εσωτερική αντλία 2,83 l/min (0,1 ft³/min), με έλεγχο από εσωτερική αντλία 2,83 l/min (0,1 ft³/min), με έλεγχο από εσωτερική αντλία
Απόδοση μετρητή 100% 50 % σε 0,3 µm, 100 % για σωματίδια > 0,45 µm 50 % σε 0,3 µm, 100 % για σωματίδια > 0,45 µm 50 % σε 0,3 µm, 100 % για σωματίδια > 0,45 µm 50 % σε 0,3 µm, 100 % για σωματίδια > 0,45 µm
Μεγέθη καναλιών 2,5 µm, 10 µm 2,5 µm, 10 µm 0,3 µm, 0,5 µm, 1,0 µm, 2,5 µm, 5,0 µm, 10,0 µm 0,3 µm, 0,5 µm, 1,0 µm, 2,5 µm, 5,0 µm, 10,0 µm 0,3 µm, 0,5 µm, 1,0 µm, 2,5 µm, 5,0 µm, 10,0 µm 0,3 µm, 0,5 µm, 1,0 µm, 2,5 µm, 5,0 µm, 10,0 µm
Τύπος ανιχνευτή Μετρητής σκεδαζόμενου φωτός Light scattering Μετρητής σκεδαζόμενου φωτός Μετρητής σκεδαζόμενου φωτός Μετρητής σκεδαζόμενου φωτός Μετρητής σκεδαζόμενου φωτός
Τρόποι μέτρησης Αθροιστικά Συγκέντρωση, αθροιστική, διαφορική Συγκέντρωση, αθροιστική, διαφορική Συγκέντρωση, αθροιστική, διαφορική Συγκέντρωση, αθροιστική, διαφορική
Αριθμός καναλιών 2 2 6 6 6 6
Μετατροπή μάζας σωματιδίων
Ανάλυση [µg/m³] 1 1 1
Περιοχή μέτρησης μέγ. [µg/m³] 2.000 2.000 2.000 2.000
Περιοχή μέτρησης ελάχ [µg/m³] 0 0 0 0
Μετατροπή μάζας σωματιδίων 2,5 µm, 10 µm 2,5 µm, 10 µm 2,5 µm, 10 µm
HCHO (φορμαλδεΰδη)
Ανάλυση [ppm] 1 1
Ακρίβεια ± [%] 5 5
Περιοχή μέτρησης μέγ. [ppm] 5 5
Περιοχή μέτρησης ελάχ. [ppm] 0,01 0,01
Μονοξείδιο του άνθρακα
Ανάλυση [ppm] 1 1 1
Ακρίβεια ± [%] 5 5 5
Περιοχή μέτρησης μέγ. [ppm] 9.999 1.000 1.000
Περιοχή μέτρησης ελάχ. [ppm] 0 10 10
Θερμοκρασία αέρα
Ανάλυση [°F] 0,1 0,1
Θερμοκρασία κάτω από 10 °C - Θερμοκρασία πάνω από 40 °C [°C] 1 1 1 1
Περιοχή μέτρησης ελάχ. [°C] 0 -20 0 0 0 0
Ανάλυση [°C] 0,1 0,1
Περιοχή μέτρησης μέγ. [°C] 50 70 50 50 50 50
Περιοχή μέτρησης ελάχ. [°F] 32 -4 32 32 32 32
Περιοχή μέτρησης μέγ. [°F] 122 158 122 122 122 122
Θερμοκρασία κάτω από 50 °F - Θερμοκρασία πάνω από 104 °F [°F] 1,8 1,8 1,8 1,8
Ακρίβεια ± 10 °C - 40 °C [°C] 0,5 0,5 0,5 0,5
Ακρίβεια [°C] 2
Ακρίβεια ± 0 °C - 50 °C [°C] 1
Ακρίβεια ± 32 °F - 122 °F [°F] 2
Ακρίβεια ± 50 °F - 104 °F [°F] 0,9 0,9 0,9 0,9
σχετική υγρασία αέρα
Περιοχή μέτρησης ελάχ. [%] 0 0 0 0
Περιοχή μέτρησης μέγ. [%] 100 100 100 100
Περιοχή μέτρησης ελάχ. [%σχ.υγρ.] 0 0
Ανάλυση ένδειξης [%σχ.υγρ.] 0,1 0,1
Περιοχή μέτρησης μέγ. [%σχ.υγρ.] 100 100
Ακρίβεια 20 % - 40 % [%] 3,5 3,5 3,5 3,5
Ακρίβεια 60 % - 80 % [%] 3,5 3,5 3,5 3,5
Ακρίβεια 40 % - 60 % [%] 3 3 3 3
Ακρίβεια 80 % - 100 % [%] 5 5 5 5 5 5
Ακρίβεια 0 % - 20 % [%] 5 5 5 5 5 5
Ακρίβεια 20 % - 80 % [%] 3,5 3,5
Θερμοκρασία σημείου δρόσου
Περιοχή μέτρησης μέγ. [°F] 122 122 122 122
Περιοχή μέτρησης ελάχ. [°C] 0 0 0 0
Περιοχή μέτρησης ελάχ. [°F] 32 32 32 32
Περιοχή μέτρησης μέγ. [°C] 50 50 50 50
Ακρίβεια ± 10 °C - 40 °C [°C] 1 1 1 1
Ακρίβεια ± 50 °F - 104 °F [°F] 1,8 1,8 1,8 1,8
Θερμοκρασία υγρού βολβού
Ακρίβεια ± [°C] 1 1 1 1
Ακρίβεια ± [°F] 1,8 1,8 1,8 1,8
Περιοχή μέτρησης μέγ. [°F] 176 176 176 176
Περιοχή μέτρησης ελάχ. [°F] 32 32 32 32
Περιοχή μέτρησης μέγ. [°C] 80 80 80 80
Περιοχή μέτρησης ελάχ. [°C] 0 0 0 0
Οθόνη
μονόχρωμη
Αφής
color
LCD
220 x 176 px
LCD TFT 3"
Έγχρωμη οθόνη TFT LCD 2,0"
Οργάνωση μνήμης
Μορφή αποθήκευσης βίντεο 3GP (320 x 240) 3GP (320 x 240) 3GP (320 x 240) 3GP (320 x 240)
Μορφή αποθήκευσης φωτογραφίας JPEG (640 x 480) JPEG (640 x 480) JPEG (640 x 480) JPEG (640 x 480)
Μνήμη δεδομένων διευρυμένη (MicroSD, προαιρετικά) - (μέγ. 16 GB)
Μνήμη δεδομένων εσωτερικά Flash 5.000 μετρήσεις εσωτερική μνήμη Flash έως 5.000 σύνολα δεδομένων έως 5.000 σύνολα δεδομένων έως 5.000 σύνολα δεδομένων έως 5.000 σύνολα δεδομένων
Θύρες
Φις τύπου jack 3,5 mm (ακουστικά)
Σύνδεση ακουστικών 3.5 jack
USB
Τροφοδοσία ενέργειας
εξωτερικά (τροφοδοτικό)
εξωτερικά (USB)
εσωτερικά (μπαταρία)
μέσω τάσης δικτύου
Τύπος μπαταρίας 1 x Μπαταρία ιόντων λιθίου 7,2 V εσωτερικά Μπαταρία Li-Po 1 x 3,7 V Πολυμερής μπαταρία υψηλής χωρητικότητας ιόντων λιθίου Πολυμερής μπαταρία υψηλής χωρητικότητας ιόντων λιθίου Πολυμερής μπαταρία υψηλής χωρητικότητας ιόντων λιθίου Πολυμερής μπαταρία υψηλής χωρητικότητας ιόντων λιθίου
εσωτερική μπαταρία (ιόντων λιθίου)
Διάρκεια λειτουργίας
> 30 h
περίπου 4 h σε συνεχή λειτουργία
Χρόνος φόρτισης
περίπου 2 h με συνδεδεμένο αντάπτορα AC
Έκδοση περιβλήματος
Μέταλλο
Πλαστικού
Συνθήκες περιβάλλοντος
Αποθήκη - μέγ. θερμοκρασία [°C] 50 60 60 60 60
Αποθήκευση - μέγ. σχετ. υγρασία αέρα [%] 90
Αποθήκη - ελάχ. θερμοκρασία [°C] -10 -10 -10 -10 -10
Λειτουργία - μέγ. σχετ. υγρασία αέρα (μη συμπυκνούμενη) [%] 80 100 80 80 80 80
Λειτουργία - μέγ. θερμοκρασία [°C] 40 50 50 50 50 50
Λειτουργία - ελάχ. θερμοκρασία [°C] 0 0 0 0 0 0
Διάσταση
Μήκος (χωρίς συσκευασία) [mm] 188 85 240 240 240
Πλάτος (χωρίς συσκευασία) [mm] 35 75 58 58 58
Ύψος (χωρίς συσκευασία) [mm] 52 155 75 75 75
Βάρος
(χωρίς συσκευασία) [kg] 0,175 0,36 0,435 0,435 0,435 0,435
κανονική προβολή
Βασικός εξοπλισμός παράδοσης
Mini-Βάση
Μηδενικό φίλτρο με εύκαμπτο σωλήνα σύνδεσης
φορτιστή
βαλίτσα μεταφοράς
Καλώδιο USB
Πιστοποιητικό βαθμονόμησης
Λογισμικό
Μπαταρία(-ες)
Οδηγίες χρήσης
Έλασμα τοποθέτησης
Μπαταρία ιόντων λιθίου (ενσωματωμένη)
Καλώδιο Mini USB
Φορτιστής (USB 5 V , 1 Α)
Μπαταρία λιθίου-πολυμερούς
Σύντομες οδηγίες χρήσης
Μετρητής
Μετρούμενες ποσότητες και λειτουργίες
Εσωτερικοί αισθητήρες
Φως [fc]
Μονοξείδιο του άνθρακα [ppm]
εύφλεκτα αέρια [ενδεικτικόμέσωτηςσυγκέντρωσηςανάτόνο]
Θερμοκρασία υγρού βολβού [°F]
Φως [lx]
Ακτινοβολία μικροκυμάτων [mW/cm²]
HCHO [ppm]
Ήχος [dBC]
Ήχος [dBA]
Θερμοκρασία σημείου δρόσου [°F]
Θερμοκρασία υγρού βολβού [°C]
Συγκέντρωση μάζας PM2,5/PM10
σχετική υγρασία αέρα [%]
Θερμοκρασία αέρα [°F]
Θερμοκρασία αέρα [°C]
CO₂
Θερμοκρασία [°C]
Θερμοκρασία σημείου δρόσου [°C]
Συγκέντρωση σωματιδίων [n/f³]
Θερμοκρασία [°F]
Συγκέντρωση σωματιδίων [n/l]
Λειτουργίες και εξοπλισμός
Λειτουργίες και εξοπλισμός- όχι Ένδειξη μέτρησης 4 ψηφίων, Αξιολόγηση συχνότητας A/C, Συναγερμός οριακής τιμής, Ανιχνευτής φωτός, Μικρόφωνο, Αισθητήριο με μορφή λαιμού κύκνου Ένδειξη μέτρησης 4 ψηφίων, Αξιολόγηση συχνότητας A/C, Συναγερμός οριακής τιμής, Ανιχνευτής φωτός, Μικρόφωνο, Αισθητήριο με μορφή λαιμού κύκνου Ένδειξη μέτρησης 4 ψηφίων, Αξιολόγηση συχνότητας A/C, Συναγερμός οριακής τιμής, Ανιχνευτής φωτός, Μικρόφωνο, Αισθητήριο με μορφή λαιμού κύκνου Ένδειξη μέτρησης 4 ψηφίων, Αξιολόγηση συχνότητας A/C, Συναγερμός οριακής τιμής, Ανιχνευτής φωτός, Μικρόφωνο, Αισθητήριο με μορφή λαιμού κύκνου
Λειτουργίες και εξοπλισμός- ναι Ταυτόχρονη μέτρηση PM2,5 και PM10, Ένδειξη ραβδογράμματος, Λειτουργία μεταγωγής °C/°F, Μνήμη για 5.000 τιμές μέτρησης, Αυτόματη απενεργοποίηση, Ώρα, Στήριγμα με σπείρωμα ¼ ιντσών, Ενσωματωμένο πόδι στήριξης, Ένδειξη κατάστασης μπαταρίας Αυτόματα εναλλασσόμενη ένδειξη όλων των μετρούμενων παραμέτρων συνθηκών, Ταυτόχρονη μέτρηση PM2,5 και PM10, Μέτρηση θερμοκρασίας, σχετικής υγρασίας αέρα, CO₂, διαμορφώσιμος ρυθμός μέτρησης, προαιρετικό γράφημα XY, Λειτουργία συναγερμού οπτική, Λειτουργία Φωτισμός οθόνης, Στήριγμα με σπείρωμα ¼ ιντσών, Ένδειξη μέγιστης τιμής, Ένδειξη ελάχιστης τιμής, Λειτουργία διατήρησης μέτρησης, Χρονική αξιολόγηση με δυνατότητα μεταγωγής, Λειτουργία συναγερμού ακουστική, Αυτόματη απενεργοποίηση, Ένδειξη μέσης τιμής, Επι Φωτισμός οθόνης, Στήριγμα με σπείρωμα ¼ ιντσών, Ένδειξη μέγιστης τιμής, Ένδειξη ελάχιστης τιμής, Λειτουργία διατήρησης μέτρησης, Χρονική αξιολόγηση με δυνατότητα μεταγωγής, Λειτουργία συναγερμού ακουστική, Αυτόματη απενεργοποίηση, Ένδειξη μέσης τιμής, Επι Οθόνη με δυνατότητα οπίσθιου φωτισμού, Στήριγμα με σπείρωμα ¼ ιντσών, Ένδειξη μέγιστης τιμής, Ένδειξη ελάχιστης τιμής, Λειτουργία διατήρησης μέτρησης, Χρονική αξιολόγηση με δυνατότητα μεταγωγής, Λειτουργία συναγερμού ακουστική, Αυτόματη απενεργοποίηση, Έν Οθόνη με δυνατότητα οπίσθιου φωτισμού, Στήριγμα με σπείρωμα ¼ ιντσών, Ένδειξη μέγιστης τιμής, Ένδειξη ελάχιστης τιμής, Λειτουργία διατήρησης μέτρησης, Χρονική αξιολόγηση με δυνατότητα μεταγωγής, Λειτουργία συναγερμού ακουστική, Αυτόματη απενεργοποίηση, Έν

 βασικός εξοπλισμός

 προαιρετικά διαθέσιμο

 μη διαθέσιμο