Εμφάνιση όλων x TS 410 SDI x TS 430 SDI x TS 470 SDI
TS 410 SDI
TS 430 SDI
TS 470 SDI

Τεχνικά δεδομένα Μετρούμενες ποσότητες και...

285,60 € με ΦΠΑ
Εμφάνιση της καθαρής τιμής (δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ)

553,35 € με ΦΠΑ
Εμφάνιση της καθαρής τιμής (δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ)

232,05 € με ΦΠΑ
Εμφάνιση της καθαρής τιμής (δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ)

Τεχνικά δεδομένα
Γενικά
Αριθμός προϊόντος 3.510.220.250 3.510.220.260 3.510.220.265
Ταχύτητα ροής αέρα [m/s]
Ανάλυση [m/s] 0,01 0,01 0,01
Αρχή μέτρησης Ανεμόμετρο θερμού φιλμ Ανεμόμετρο θερμού φιλμ Ανεμόμετρο θερμού φιλμ
Ακρίβεια ± [m/s] 0,2 0,04 0,2
Ακρίβεια [%] 2 1 3
Περιοχή μέτρησης μέγ. [m/s] 20 2 20
Περιοχή μέτρησης ελάχ. [m/s] 0 0 0
Θερμοκρασία αέρα [°C]
Ακρίβεια +0,7 °C (v > 0,5 m/s) +0,7 °C (v > 0,5 m/s) +0,7 °C (v > 0,5 m/s)
Ανάλυση [°C] 0,1 0,1 0,1
Περιοχή μέτρησης μέγ. [°C] 50 50 50
Περιοχή μέτρησης ελάχ. [°C] 0 0 0
Θύρες/Μορφή φις
Μορφή φις Φις SDI Φις SDI Φις SDI
Διαστάσεις στοιχείου αισθητήρα
Διάμετρος Ø [mm] 6 6 12
Μήκος [mm] 210 210 200
Έκδοση υλικού στοιχείου αισθητήρα
Λοιπά
Πολυκαρβονικό
Σύνθετο υλικό
Αλουμίνιο
Ανοξείδωτος χάλυβας
Έκδοση υλικού λαβή
Μέταλλο
Πλαστικό / Μέταλλο
Έκδοση υλικού Πλαστικού Πλαστικού Πλαστικού
Συνθήκες περιβάλλοντος (Ηλεκτρονικό σύστημα μέτρησης στη λαβή)
Θερμοκρασία λειτουργίας μέγ. [C] 50 50 50
Θερμοκρασία λειτουργίας ελάχ. [C] 0 0 0
Μετρούμενες ποσότητες και λειτουργίες
Εσωτερικοί αισθητήρες
Ογκομετρική παροχή αέρα [m³/min]
Ογκομετρική παροχή αέρα [m³/s]
Ογκομετρική παροχή αέρα [m³/h]
Ογκομετρική παροχή αέρα [l/min]
Ταχύτητα ροής αέρα [m/s]
Θερμοκρασία αέρα [°C]
Θερμοκρασία αέρα [°F]
Λειτουργίες και εξοπλισμός
Λειτουργίες και εξοπλισμός- όχι Πλαστικό αισθητήριο Πλαστικό αισθητήριο Ανοξείδωτο αισθητήριο, Πλαστικό αισθητήριο
Λειτουργίες και εξοπλισμός- ναι Ανοξείδωτο αισθητήριο Ανοξείδωτο αισθητήριο

 βασικός εξοπλισμός

 προαιρετικά διαθέσιμο

 μη διαθέσιμο