Εμφάνιση όλων x TS 610 SDI x TS 660 SDI
TS 610 SDI
TS 660 SDI

Τεχνικά δεδομένα Μετρούμενες ποσότητες και...

529,55 € με ΦΠΑ
Εμφάνιση της καθαρής τιμής (δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ)

208,25 € με ΦΠΑ
Εμφάνιση της καθαρής τιμής (δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ)

Τεχνικά δεδομένα
Γενικά
Αριθμός προϊόντος 3.510.220.270 3.510.220.275
Υγρασία υλικού
Βάθος διείσδυσης [mm] 300 40
Αρχή μέτρησης Μικροκύματα Διηλεκτρικά
Ακρίβεια 0,1 Digit 0,1 Digit
Ανάλυση 0,1 Digit 0,1 Digit
Περιοχή μέτρησηςμέγ. 200,0 Digit 200,0 Digit
Περιοχή μέτρησης ελάχ. 0,0 Digit 0,0 Digit
Θύρες/Μορφή φις
Οπή για φις τύπου μπανάνας
Μορφή φις Φις SDI Φις SDI
Διαστάσεις στοιχείου αισθητήρα
Διάμετρος [mm] 32 20
Μήκος [mm] 45 55
Έκδοση υλικού στοιχείου αισθητήρα
Λοιπά
Πολυκαρβονικό
Ανοξείδωτος χάλυβας
Αλουμίνιο
Σύνθετο υλικό
Έκδοση υλικού λαβή
Μέταλλο
Πλαστικό / Μέταλλο
Έκδοση υλικού Πλαστικού Πλαστικού
Διάσταση
Μήκος (χωρίς συσκευασία) [mm]
Πλάτος (χωρίς συσκευασία) [mm]
Ύψος (χωρίς συσκευασία) [mm]
Μετρούμενες ποσότητες και λειτουργίες
Εσωτερικοί αισθητήρες
Υγρασία υλικού (ηλεκτρική αντίσταση) [Digits]
Υγρασία υλικού (διηλεκτρικό) [Digits]
Υγρασία υλικού (μικροκύματα) [Digits]
Λειτουργίες και εξοπλισμός
Λειτουργίες και εξοπλισμός- όχι με μόνωση, Χωρίς μόνωση, Μη καταστροφική μέτρηση υγρασίας επιφάνειας έως 4 cm με μόνωση, Χωρίς μόνωση, Μέθοδος μέτρησης ανεξάρτητη από αλατότητα, Μη καταστροφική μέτρηση υγρασίας βάθους έως 30 cm
Λειτουργίες και εξοπλισμός- ναι Μη καταστροφική μέτρηση υγρασίας βάθους έως 30 cm, Ακουστική ειδοποίηση μέσω ενσωματωμένου πιεζοηλεκτρικού σηματοδότη, Αυτόματη βαθμονόμηση κατά την εκκίνηση, Μέθοδος μέτρησης ανεξάρτητη από αλατότητα Μη καταστροφική μέτρηση υγρασίας επιφάνειας έως 4 cm, Ακουστική ειδοποίηση μέσω ενσωματωμένου πιεζοηλεκτρικού σηματοδότη, Αυτόματη βαθμονόμηση κατά την εκκίνηση

 βασικός εξοπλισμός

 προαιρετικά διαθέσιμο

 μη διαθέσιμο