Εμφάνιση όλων x BM12 x BM18 x BM22 x BM31 x BM40 x T510 x T610 x T660
BM12
BM18
BM22
BM31
BM40
T510
T610
T660

Τεχνικά δεδομένα κανονική προβολή Μετρούμενες ποσότητες και...

Εξοικονομήστε: 30 %

12,95 € 8,95 € με ΦΠΑ
Εμφάνιση της καθαρής τιμής (δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ)

Εξοικονομήστε: 35 %

19,94 € 12,95 € με ΦΠΑ
Εμφάνιση της καθαρής τιμής (δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ)

Εξοικονομήστε: 48 %

24,94 € 12,95 € με ΦΠΑ
Εμφάνιση της καθαρής τιμής (δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ)

Εξοικονομήστε: 36 %

94,95 € 59,95 € με ΦΠΑ
Εμφάνιση της καθαρής τιμής (δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ)

Εξοικονομήστε: 40,00 €

119,94 € 79,94 € με ΦΠΑ
Εμφάνιση της καθαρής τιμής (δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ)

196,35 € με ΦΠΑ
Εμφάνιση της καθαρής τιμής (δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ)

624,75 € με ΦΠΑ
Εμφάνιση της καθαρής τιμής (δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ)

202,30 € με ΦΠΑ
Εμφάνιση της καθαρής τιμής (δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ)

Τεχνικά δεδομένα
Γενικά
Αριθμός προϊόντος 3.510.205.022 3.510.205.023 3.510.205.025 3.510.205.031 3.510.205.035 3.510.207.505 3.510.207.600 3.510.207.650
Αρχή μέτρησης
Βάθος διείσδυσης μέγ. (μη καταστροφικά) [mm] 50
Βάθος διείσδυσης ελάχ. (μη καταστροφικά) [mm] 0
Μήκος ηλεκτροδίων [mm] 40
Υγρασία ξύλου [%]
Αντιστάθμιση θερμοκρασίας μέγ. [%] 60
Αρχή μέτρησης Μέθοδος αντίστασης Μέθοδος αντίστασης Μέθοδος αντίστασης όχι Μέθοδος αντίστασης όχι όχι
Αντιστάθμιση θερμοκρασίας ελάχ. [%] 0
Ακρίβεια περ. ± [%] 2 1
Περιοχή μέτρησης | μέγ. [%] 44 60 44 100
Ανάλυση [%] 1 1 1 0,1
Περιοχή μέτρησης | ελάχ. [%] 6 6 6 0
Ακρίβεια [%] 1
Υγρασία υλικού [%]
Περιοχή μέτρησης ελάχ. [%] 0
Περιοχή μέτρησης μέγ. [%] 7,6
Ακρίβεια [%] ± ±0.1 %
Περιοχή μέτρησης | ελάχ. περ. [%] 0,2
Ακρίβεια [%]
Περιοχή μέτρησης | μέγ. [%] 2 2,9 2
Ανάλυση [%] 0,1 0,1 0,05
Αρχή μέτρησης Μέθοδος αντίστασης Μέθοδος αντίστασης Μέθοδος αντίστασης όχι όχι όχι χωρητικά
Περιοχή μέτρησης | ελάχ. [%] 0,2 0,2 0,2
Πυρίμαχη πλίνθος, συμπαγής
Ακρίβεια [%] <2
Messbereich max. [%] 15
Περιοχή μέτρησης ελάχ. [%] 0,2
Υγρασία υλικού [digits]
Θερμοκρασία μέγ. [°C] 40
Θερμοκρασία ελάχ. [°C] 0
Θερμοκρασία ελάχ. [°F] 32
Θερμοκρασία μέγ. [°F] 104
Βάθος διείσδυσης περ. (προσάρτηση) [mm] 10
Ακρίβεια - Θερμοκρασία περ. ± [°C] 1
Βάθος διείσδυσης μέγ. (μη καταστροφικά) [mm] 40 300 40
Ακρίβεια όχι όχι 1 0,1 0,1 0,1
Περιοχή μέτρησης | μέγ. [Digit] 100 100 200 200
Ανάλυση [Digit] 1 0,1 0,1 0,1
Αρχή μέτρησης όχι όχι Διηλεκτρικά/χωρητικά Μέθοδος αντίστασης Μικροκύματα χωρητικά
Βάθος διείσδυσης ελάχ. (μη καταστροφικά) [mm] 5
Περιοχή μέτρησης | ελάχ. [Digit] 0 0 1 1
Ρευστό κονίαμα ανυδρίτη
Ακρίβεια [%] <2
Περιοχή μέτρησης μέγ. [%] 12
Περιοχή μέτρησης ελάχ. [%] 0,2
Ρευστό κονίαμα τσιμέντου
Ακρίβεια [%] <2
Περιοχή μέτρησης μέγ. [%] 15
Περιοχή μέτρησης ελάχ. [%] 0,1
Ασβεστοπυριτιακό τούβλο
Ακρίβεια [%] <2
Περιοχή μέτρησης μέγ. [%] 20
Περιοχή μέτρησης ελάχ. [%] 0,1
Αφρομπετόν
Ακρίβεια [%] <2 (σε τιμή μέτρησης >8 %)
Περιοχή μέτρησης μέγ. [%] 23
Περιοχή μέτρησης ελάχ. [%] 6
Κοίλα τούβλα (υψηλής μόνωσης)
Ακρίβεια [%] <3
Περιοχή μέτρησης μέγ. [%] 15
Περιοχή μέτρησης ελάχ. [%] 0,4
Μπετόν
Ακρίβεια [%] <3
Περιοχή μέτρησης μέγ. [%] 13
Περιοχή μέτρησης ελάχ. [%] 0,1
Σκληρό ξύλο
Ακρίβεια [%] <5 (σε τιμή μέτρησης >9 %)
Περιοχή μέτρησης μέγ. [%] 50
Περιοχή μέτρησης ελάχ. [%] 1
Μαλακό ξύλο
Ακρίβεια [%] <5 (σε τιμή μέτρησης >9 %)
Περιοχή μέτρησης μέγ. [%] 51
Περιοχή μέτρησης ελάχ. [%] 4
Μοριοσανίδα
Ακρίβεια [%] <5 (σε τιμή μέτρησης >9 %)
Περιοχή μέτρησης μέγ. [%] 50
Περιοχή μέτρησης ελάχ. [%] 4
Θερμοκρασία
Ανάλυση [°C] 1
Ακρίβεια - Θερμοκρασία περ. ± [°C] 2
μέγ. [°C] 55
ελάχ. [°C] -10
Ανάλυση
Ορυκτά υλικά [%] 0,1
Ξύλο [%] 0,1
Ποσοστό μετρήσεων
Υγρασία υλικού 0,5 s
Οθόνη
μονόχρωμη
LCD
Έλεγχος συσκευής
Πληκτρολόγιο οθόνης αφής
Πληκτρολόγιο μεμβράνης
Τροχίσκος αντίχειρα
Πλήκτρα
Έκδοση περιβλήματος
Μήκος ηλεκτροδίων [mm] 8 8 8
Πλαστικού
Τροφοδοσία ενέργειας
εσωτερικά (μπαταρία) 4 x 1,5 V, LR44 1 x Μπαταρία μπλοκ 9 V 4 x 1,5 V, AAA 1 x Μπαταρία μπλοκ 9 V 1 x Μπαταρία μπλοκ 9 V 4 x 1,5V, AA 4 x 1,5V, AA 4 x 1,5V, AA
Συνθήκες περιβάλλοντος
Αποθήκη - ελάχ. θερμοκρασία [°C] -10
Αποθήκη - μέγ. θερμοκρασία [°C] 55
Λειτουργία - μέγ. σχετ. υγρασία αέρα [%r.F.] 85 85 85 80 85 90 95 95
Λειτουργία - ελάχ. σχετ. υγρασία αέρα [%r.F.] 0 0 0
Λειτουργία - μέγ. θερμοκρασία [°C] 50 40 40 50 50 50 50 50
Λειτουργία - ελάχ. θερμοκρασία [°C] 0 0 0 0 -5 0 0 0
Διάσταση
Μήκος (χωρίς συσκευασία) [mm] 96 122 155 180 168 187 191 209
Πλάτος (χωρίς συσκευασία) [mm] 20 45 34 35 35 63 65 63
Ύψος (χωρίς συσκευασία) [mm] 40 51 52 45 75 35 65 35
Βάρος
(χωρίς συσκευασία) [kg] 0,083 0,115 0,135 0,18 0,22 0,28 0,425 0,285
κανονική προβολή
Βασικός εξοπλισμός παράδοσης
Μετρητής
Μύτες ηλεκτροδίων (2,2 x 8 mm)
Οδηγίες χρήσης
Προστατευτικό κάλυμμα
Μπαταρία(-ες)
Πιστοποιητικό εργοστασιακού ελέγχου
Κατάλογος ειδών ξύλων
Μύτες ηλεκτροδίων (1,5 x 20 mm)
2 Ρακόρ
Μετρούμενες ποσότητες και λειτουργίες
Εσωτερικοί αισθητήρες
Υγρασία υλικού [digits]
Υγρασία ξύλου [%]
Υγρασία υλικού [%]
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]
Λειτουργίες και εξοπλισμός
Λειτουργίες και εξοπλισμός- όχι Ένδειξη μέγιστης τιμής, Ένδειξη ελάχιστης τιμής, Λειτουργία διατήρησης μέτρησης, Λειτουργία συναγερμού ακουστική, Επιλογή χαρακτηριστικού πεδίου αισθητήρα (Sens), Unit 2, Επιλογή χαρακτηριστικής γραμμής ξύλου (Mat), Αντιστάθμιση θερμοκρασίας, Ρύθμιση θερμ Ένδειξη μέγιστης τιμής, Ένδειξη ελάχιστης τιμής, Λειτουργία συναγερμού ακουστική, Επιλογή χαρακτηριστικού πεδίου αισθητήρα (Sens), Unit 2, Επιλογή χαρακτηριστικής γραμμής ξύλου (Mat), Αντιστάθμιση θερμοκρασίας, Ρύθμιση θερμοκρασίας χειροκίνητα, Αυτόματη δ Ένδειξη μέγιστης τιμής, Ένδειξη ελάχιστης τιμής, Λειτουργία διατήρησης μέτρησης, Λειτουργία συναγερμού ακουστική, Επιλογή χαρακτηριστικού πεδίου αισθητήρα (Sens), Unit 2, Επιλογή χαρακτηριστικής γραμμής ξύλου (Mat), Αντιστάθμιση θερμοκρασίας, Ρύθμιση θερμ Λειτουργία συναγερμού ακουστική, Επιλογή χαρακτηριστικού πεδίου αισθητήρα (Sens), Unit 2, Επιλογή χαρακτηριστικής γραμμής ξύλου (Mat), Αντιστάθμιση θερμοκρασίας, Ρύθμιση θερμοκρασίας χειροκίνητα, Αυτόματη δοκιμή λειτουργίας, αυτόματη δοκιμή μπαταρίας, Επι Unit 2, Μη καταστροφική μέθοδος μέτρησης, Επιλογέας τρόπου λειτουργίας, Κλιπ συγκράτησης Επιλογή χαρακτηριστικού πεδίου αισθητήρα (Sens), Unit 2, Επιλογή χαρακτηριστικής γραμμής ξύλου (Mat), Αντιστάθμιση θερμοκρασίας, Ρύθμιση θερμοκρασίας χειροκίνητα, Επιλογέας τρόπου λειτουργίας, Κλιπ συγκράτησης Επιλογή χαρακτηριστικού πεδίου αισθητήρα (Sens), Unit 2, Επιλογή χαρακτηριστικής γραμμής ξύλου (Mat), Αντιστάθμιση θερμοκρασίας, Ρύθμιση θερμοκρασίας χειροκίνητα, Επιλογέας τρόπου λειτουργίας, Κλιπ συγκράτησης
Λειτουργίες και εξοπλισμός- ναι Λειτουργία μεταγωγής °C/°F, Επιλογή υλικού, Οθόνη LCD με οπίσθιο φωτισμό, Αυτόματη απενεργοποίηση, Ένδειξη κατάστασης μπαταρίας Δείκτης υγρασίας LED, Επιλογή υλικού, Λειτουργία διατήρησης μέτρησης, Λειτουργία μεταγωγής °C/°F, Αυτόματη απενεργοποίηση, Οθόνη με δυνατότητα οπίσθιου φωτισμού, Ένδειξη κατάστασης μπαταρίας Δείκτης υγρασίας LED, Λειτουργία μεταγωγής °C/°F, Αυτόματη απενεργοποίηση, Αυτόματη δοκιμή λειτουργίας, αυτόματη δοκιμή μπαταρίας, Κλιπ συγκράτησης Ένδειξη ελάχιστης τιμής, Ένδειξη μέγιστης τιμής, Λειτουργία διατήρησης μέτρησης, Αυτόματη απενεργοποίηση, Μη καταστροφική μέθοδος μέτρησης, Οθόνη με δυνατότητα οπίσθιου φωτισμού Αυτόματη απενεργοποίηση, Μη καταστροφική μέθοδος μέτρησης, Ένδειξη κατάστασης μπαταρίας, Επιλογή υλικού Ένδειξη μέγιστης τιμής, Ένδειξη ελάχιστης τιμής, Λειτουργία διατήρησης μέτρησης, Λειτουργία συναγερμού ακουστική, Επιλογή χαρακτηριστικού πεδίου αισθητήρα (Sens), Επιλογή χαρακτηριστικής γραμμής ξύλου (Mat), Αντιστάθμιση θερμοκρασίας, Ρύθμιση θερμοκρασίας Ένδειξη μέγιστης τιμής, Ένδειξη ελάχιστης τιμής, Λειτουργία διατήρησης μέτρησης, Λειτουργία συναγερμού ακουστική, Αυτόματη δοκιμή λειτουργίας, αυτόματη δοκιμή μπαταρίας, Φωτισμός οθόνης, Αυτόματη απενεργοποίηση, Μη καταστροφική μέθοδος μέτρησης Ένδειξη μέγιστης τιμής, Ένδειξη ελάχιστης τιμής, Λειτουργία διατήρησης μέτρησης, Λειτουργία συναγερμού ακουστική, Αυτόματη δοκιμή λειτουργίας, αυτόματη δοκιμή μπαταρίας, Φωτισμός οθόνης, Αυτόματη απενεργοποίηση, Μη καταστροφική μέθοδος μέτρησης

 βασικός εξοπλισμός

 προαιρετικά διαθέσιμο

 μη διαθέσιμο