Ασταθές κλίμα στο γκαράζ

Η υγρασία αέρα στο γκαράζ μεταβάλλεται με το είδος κατασκευής, τη θερμοκρασία, τις συνθήκες χρήσης και την εποχή. Δεν το παρατηρείτε αμέσως, αλλά το κλασσικό σας αυτοκίνητο ναι. Με επίβλεψη κλιματος σε πραγματικό χρόνο αναγνωρίζετε έναν κίνδυνο που απειλεί – πριν υπάρξουν ακριβές ζημιές.

Καταγραφέας δεδομένων κλίματος DL200H

Η συσκευή μέτρησης DL200H επιβλέπει και αποθηκεύει αξιόπιστα όλες τις σημαντικές παραμέτρους τους κλίματος στο γκαράζ σας. Επικίνδυνες μεταβολές και τιμές υγρασίας αέρα γίνονται άμεσα ορατές ώστε να μπορέσετε να ενεργήσετε ανάλογα.

Περισσότερες πληροφορίες για τη λύση Trotec:
Καταγραφέας δεδομένων κλίματος DL200H

Θερμοϋγρόμετρο BZ15C

Το θερμοϋγρόμετρο BZ15C διαθέτει υψηλής ποιότητας μηχανισμό μέτρησης που εγγυάται υψηλή ακρίβεια μέτρησης χωρίς απαιτήσεις συντήρησης. Η ειδική σχεδίαση κλίμακας επιτρέπει στο μηχανικό υγρόμετρο τον ακριβή προσανατολισμό σχετικά με την υγρασία αέρα και τη θερμοκρασία του χώρου στο γκαράζ.

Περαιτέρω πληροφορίες για τη λύση Trotec: 
BZ15C
Θερμοϋγρόμετρο