Τηλέφωνα Υπηρεσιών:

Επιχειρήσεις: +49 2452 962 400
Βιομηχανίες: +49 2452 962 777
Τελικοί Καταναλωτές: +49 2452 962 450
TKL Υπηρεσία Ενοικίασης: +49 2452 962 160
Δευτέρα - Πέμπτη: 8:00 - 17:30
Παρασκευή: 8:00 - 17:00

Έχετε ερωτήσεις;

Είμαστε στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες

Επιχειρήσεις: +49 2452 962 400
Βιομηχανίες: +49 2452 962 777
Τελικοί Καταναλωτές: +49 2452 962 450
TKL Υπηρεσία Ενοικίασης: +49 2452 962 160
E-Mail: info@trotec.com
  1. λύσεις βιομηχανία
  2. Επισκόπηση υποκαταστημάτων
  3. Χημική βιομηχανία
  4. Ξηρασία υγροσκοπικού χύδην υλικού

Αποξήρανση υγροσκοπικών ουσιών

Σκόνες και υλικά με κόκκους διατηρούν τη σύστατική τους δομή μέσω αφύγρανσης

Ταλάντευση και υπερβολικά υψηλή υγρασία αέρα μπορεί να καταστρέψει τη συστατική δομή σκονών και των υλικών με κόκκους – και επομένως να σας επιβαρύνει με επιπρόσθετο κόστος. Προκειμένου οι υδροσκοπικές ουσίες να μην αποκτήσουν σβόλους και να μην μπλοκάρουν τους ιμάντες μεταφοράς, πρέπει το σύνολο του αέρα στη χημική παραγωγή και την παραγωγή φαρμάκων να προαποξηρανθεί. Με τον προσροφητήρα-αποξηραντή της σειράς TTR αυτό επιτυγχάνεται με αξιοπιστία.

Ένας καλός σχεδιασμός αφύγρανσης για τους ιμάντες μεταφοράς ξεκινά με την παράδοση του υδροσκοπικού στροφέα και με την κίνησή τους στα σιλό: Η προαποξήρανση του αέρα των ιμάντων μεταφοράς του πεπιεσμένου αέρα της πορείας της μεταφοράς εγγυάται, ότι οι σκόνες και τα υλικά με κόκκους θα φτάσουν στο σιλό με διατηρημένη τη συστατική τους δομή. Επιπλέον, η συνεχής αφύγρανση του αέρα αποτρέπει πιθανές βλάβες των ιμάντων μεταφοράς και εξοικονομεί με αυτόν τον τρόπο κόστη καθαρισμού. Επίσης κατά την αποθήκευση πρέπει οι υγροσκοπικές ουσίες να διατηρηθούν ξηρές μέσω του προαποξηραθέντος αέρα, ώστε να παραμείνει ικανές προς επεξεργασία.

Προσροφητήρας-αποξηραντήρας της σειράς TTR για στεγνούς ιμάντες μεταφοράς

Για να εξασφαλίσουμε τη συνεχή αποξήρανση των υγροσκοπικών ουσιών σε όλους τους ιμάντες μεταφοράς, τοποθετούμε για τους πελάτες μας στη χημική και τη φαρμακευτική βιομηχανία προσροφητήρες-αποξηραντές της σειράς TTR. Αυτοί οι αφυγραντήρες είναι διαθέσιμοι σε διάφορες κλάσεις αποδοσης. Σχεδιάζονται με δύο ξεχωριστούς αεραγωγούς (TTR-Trisorp-Διπλη-Αρχή Λειτουργίας) με μια ιδιαίτερα εύκολη δυνατότητα ρύθμισης. Επιπλέον, με την εσωτερική τους ανάκτηση θερμότητας όπως και με την υψηλή ανθεκτικότητα και δυνατότητα απόδοσης των ειδικών στροφέων, ανήκουν στους οικονομικότερους του είδους τους. Και οι δύο προσροφητήρες-αποξηραντές του τύπουs „D“, TTR 400 D και TTR 500 D, έχουν τυποποιηθεί και εξοπλιστεί με την καινοτόμα Ρύθμιση Ποσότητας Αέρα Διπλού Ανεμιστήρα

Εσωτερικές και κινητές λύσεις για την προαποξήρανση

Η σειρά TTR περιλαμβάνει τόσο εσωτερικούς όσο και κινητούς απροσροφητήρες-αποξηραντές. Τις εσωτερικές συσκευές μπορείτε να τις αναγνωρίσετε στη σύνοψη προϊόντος (βλέπε πιο κάτω), στον αριθμό μοντέλου με τα τέσσερα αστέρια, τις κινητές στον αντίστοιχο με τα τρία αστέρια. Συσκευές μέτρησης χειρός όπως Θερμουγρόμετρα και Συλλέκτες δεδομένων όπως το καινοτόμο DL200X ολοκληρώνουν το σχεδιασμό αφύγρανσης και καθιστούν δυνατή τη συνεχή παρακολούθηση.