Εμφάνιση όλων x TTK 125 S x TTK 175 S x TTK 355 S x TTK 655 S
TTK 125 S
TTK 175 S
TTK 355 S
TTK 655 S

Τεχνικά δεδομένα Εξοπλισμός, χαρακτηριστικά...

Τεχνικά δεδομένα
Γενικά
Αριθμός προϊόντος 1.120.000.124 1.120.000.157 1.120.000.163 1.120.000.174
Απόδοση αφύγρανσης
μέγ. [l/24h] 32 50 70 150
σε 20 °C / 60 % σχ. υγρ. [l/24h] 11 18 27 44
σε 30 °C / 80 % σχ. υγρ. [l/24h] 28 40 55 91
Ποσότητα αέρα
Βαθμίδα μέγ. [m³/h] 250 580 1.000 1.000
Συνιστώμενο μέγεθος χώρου στέγνωμα κατασκευών
συνιστώμενο μέγεθος χώρου στέγνωμα κατασκευών [m³] 150 225 450 750
συνιστώμενο μέγεθος χώρου στέγνωμα κατασκευών [m²] 60 90 180 300
Συνιστώμενο μέγεθος χώρου Διατήρηση ξηρότητας
συνιστώμενο μέγεθος χώρου διατήρηση ξηρότητας [m³] 300 450 900 1.470
συνιστώμενο μέγεθος χώρου διατήρηση ξηρότητας [m²] 120 180 360 590
Συνθήκες περιβάλλοντος
Περιοχή ρύθμισης ελάχ. [°C] 5 5 5 5
Περιοχή θερμοκρασιών μέγ. [°C] 32 32 32 32
Περιοχή υγρασίας ελάχ. [%r.F.] 50 50 50 50
Περιοχή υγρασίας μέγ. [%r.F.] 90 90 90 90
Ηλεκτρικές τιμές
Σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο 220 - 240 V/50 Hz 220 - 240 V/50 Hz 220 - 240 V/50 Hz 220 - 240 V/50 Hz
Ονομαστική κατανάλωση ρεύματος [A] 2,4 2,8 6 8,6
Κατανάλωση ισχύος [kW] 0,5 0,6 1,3 1,9
συνιστώμενη ασφάλεια [A] 10 10 10 16
Συμπιεστής
κυλιόμενων εμβόλων
κοίλων εμβόλων
Τύπος ψυκτικού μέσου R290 R290 R-454C R-454C
Ποσότητα ψυκτικού μέσου [g] 150 150 650 1.050
Τιμή ΔΘΠ 3 3 146 146
ΙσοδύναμοCO 2 0.00045 0.00045 0.0949 0.15
Πίεση Πλευρά αναρρόφησης [MPa] 1,1 1,1 0,5 0,5
Πίεση Πλευρά εξόδου [MPa] 3,1 3,1 1,8 1,8
Μεγ. επιτρεπτή πίεση [Mpa] 3,1 3,1 1,8 1,8
Δοχείο νερού
Περιεχόμενο σε [Λίτρα] 6 6 6
Τιμές ήχου
Απόσταση 1 m [dB(A)] 52 52 54 56
Λειτουργίες και εξοπλισμός
Λειτουργίες και εξοπλισμός- ναι Αυτόματο σύστημα διάγνωσης σφαλμάτων, Λυχνία ελέγχου λειτουργίας, Room temperature sensor, Αυτόματη απενεργοποίηση, Operating button for draining residual water, Auto restart function, Λειτουργία Μνήμης, Λειτουργία συνέχισης λειτουργίας ανεμιστήρα Αυτόματο σύστημα διάγνωσης σφαλμάτων, Λυχνία ελέγχου λειτουργίας, Room temperature sensor, Αυτόματη απενεργοποίηση, Operating button for draining residual water, Auto restart function, Connection for external condensate drain, Λειτουργία Μνήμης, Λειτουργία συνέχισης λειτουργίας ανεμιστήρα Αυτόματο σύστημα διάγνωσης σφαλμάτων, Λυχνία ελέγχου λειτουργίας, Room temperature sensor, Αυτόματη απενεργοποίηση, Operating button for draining residual water, Auto restart function, Connection for external condensate drain, Λειτουργία Μνήμης, Λειτουργία συνέχισης λειτουργίας ανεμιστήρα Αυτόματο σύστημα διάγνωσης σφαλμάτων, Αυτόματη απενεργοποίηση, Operating button for draining residual water, Auto restart function, Connection for external condensate drain, Λειτουργία Μνήμης, Λειτουργία συνέχισης λειτουργίας ανεμιστήρα
Λειτουργίες και εξοπλισμός- όχι Λειτουργία Στεγνώματος Ρούχων, Ενεργοποιούμενος ιονισμός, εσωτερική λειτουργία στεγνώματος, Παιδική ασφάλεια, Νυχτερινή Λειτουργία Λειτουργία Στεγνώματος Ρούχων, Ενεργοποιούμενος ιονισμός, εσωτερική λειτουργία στεγνώματος, Παιδική ασφάλεια, Νυχτερινή Λειτουργία Λειτουργία Στεγνώματος Ρούχων, Ενεργοποιούμενος ιονισμός, εσωτερική λειτουργία στεγνώματος, Παιδική ασφάλεια, Νυχτερινή Λειτουργία Λειτουργία Στεγνώματος Ρούχων, Ενεργοποιούμενος ιονισμός, εσωτερική λειτουργία στεγνώματος, Παιδική ασφάλεια, Νυχτερινή Λειτουργία
Διάσταση
Μήκος (χωρίς συσκευασία) [mm] 375 390 390 620
Πλάτος (χωρίς συσκευασία) [mm] 345 380 380 515
Ύψος (χωρίς συσκευασία) [mm] 603 643 725 858
Βάρος
(χωρίς συσκευασία) [kg] 26 35 39 55
Εξοπλισμός, χαρακτηριστικά και λειτουργίες
Αυτόματο σύστημα ξεπαγώματος
Θερμό αέριο
ηλεκτρονικά
Αυτόματο σύστημα αφύγρανσης
με έλεγχο μέσω υγροστάτη
Συνεχόμενη αφύγρανση
αναλογικός υγροστάτης
Ηλεκτρονικός υγροστάτης
με έλεγχο μέσω προγράμματος
Ανεμιστήρας
αξονικό
ακτινικό
Βαθμίδες ανεμιστήρα 1 1 1 1
Παρακολούθηση δοχείου συμπυκνώματος
Προστασία υπερχείλισης με αυτόματη απενεργοποίηση
Υπάρχει δοχείο
Προειδοποιητική λυχνία στάθμης πλήρωσης σε περίπτωση γεμάτου δοχείου νερού
Φίλτρο αέρα χώρου
Εύκολη πρόσβαση
καθαρίζεται
Ιονιστής ενεργοποιούμενος
Μετρητής ωρών λειτουργίας
Power meter, MID-compliant
Μετρητής ωρών λειτουργίας
Μετρητής κατανάλωσης ρεύματος
Κινητικότητα
Λαβή(-ες) συγκράτησης / μεταφοράς
Πόδια
Προστατευτικό έλασμα
Μεταλλικοί τροχοί με λαστιχένια ελαστικά (δεν χρωματίζουν)
Διευθυνόμενοι τροχίσκοι με φρένα ακινητοποίησης
Έκδοση φορείου
Πλαστικοί τροχοί μεταφοράς
Πλήρως λαστιχένια πόδια που δεν χρωματίζουν
Ρυθμιζόμενη ράβδος λαβής
Εκροή συμπυκνώματος
Σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα δυνατή
Αντλία συμπυκνώματος
Εύκαμπτος σωλήνας στον παραδοτέο εξοπλισμό
Συνιστώμενο μέγεθος εύκαμπτου σωλήνα [mm] 19 19 19 15
Πίνακας ελέγχου
Πλήκτρα μεμβράνης
Προστατευτικό έλασμα
Ψηφιακή ένδειξη
Comfort Button
Δυνατότητα αποθήκευσης
δυνατότητα πολλαπλής στοίβαξης
Έκδοση περιβλήματος
Χάλυβας επιστρωμένος
Πλαστικού
Ανοξείδωτος χάλυβας
Σύνθετο περίβλημα μετάλλου-πλαστικού
Αλουμίνιο

 βασικός εξοπλισμός

 προαιρετικά διαθέσιμο

 μη διαθέσιμο