Εμφάνιση όλων x TTK 125 S x TTK 175 S x TTK 355 S x TTK 655 S x TTK 105 S x TTK 105 S με μετρητή ωρών λειτουργίας x TTK 140 S x TTK 650 S x TTK 75 ECO x TTK 165 ECO x TTK 166 ECO x TTK 170 ECO x TTK 380 ECO x TTK 570 ECO
TTK 125 S
TTK 175 S
TTK 355 S
TTK 655 S
TTK 105 S
TTK 105 S με μετρητή ωρών λειτουργίας
TTK 140 S
TTK 650 S
TTK 75 ECO
TTK 165 ECO
TTK 166 ECO
TTK 170 ECO
TTK 380 ECO
TTK 570 ECO

Τεχνικά δεδομένα Εξοπλισμός, χαρακτηριστικά...

Εξοικονομήστε: 71,85 €

861,80 € 789,95 € με ΦΠΑ Εμφάνιση της καθαρής τιμής (δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ)

Εξοικονομήστε: 113,85 €

613,80 € 499,95 € με ΦΠΑ Εμφάνιση της καθαρής τιμής (δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ)

Εξοικονομήστε: 63,85 €

613,80 € 549,95 € με ΦΠΑ Εμφάνιση της καθαρής τιμής (δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ)

Εξοικονομήστε: 105,85 €

675,80 € 569,95 € με ΦΠΑ Εμφάνιση της καθαρής τιμής (δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ)

Εξοικονομήστε: 129,85 €

1.729,80 € 1.599,95 € με ΦΠΑ Εμφάνιση της καθαρής τιμής (δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ)

Τεχνικά δεδομένα
Γενικά
Αριθμός προϊόντος 1.120.000.124 1.120.000.157 1.120.000.163 1.120.000.174 1.120.000.109 1.120.000.108 1.120.000.141 1.120.000.171 1.120.001.110 1.120.001.115 1.120.001.116 1.120.001.120 1.120.001.160 1.120.001.180
Απόδοση αφύγρανσης
σε 20 °C / 60 % σχ. υγρ. [l/24h] 11 18 27 44 6,4 20 20 30 43
σε 30 °C / 80 % σχ. υγρ. [l/24h] 28 40 55 91 28,4 35 91 20 50 50 50 79 100
μέγ. [l/24h] 32 50 70 150 30 40 150 21 52 52 52 80 110
Ποσότητα αέρα
Βαθμίδα 1 [m³/h]
Βαθμίδα 2 [m³/h]
Βαθμίδα μέγ. [m³/h] 250 580 1.000 1.000 173 580 1.000 260 350 300 350 950 1.000
Ογκομετρική παροχή αέρα μέγ. [m³/h]
Συνιστώμενο μέγεθος χώρου στέγνωμα κατασκευών
συνιστώμενο μέγεθος χώρου στέγνωμα κατασκευών [m³] 150 225 450 750 112,5
συνιστώμενο μέγεθος χώρου στέγνωμα κατασκευών [m²] 60 90 180 300 45
Συνιστώμενο μέγεθος χώρου Διατήρηση ξηρότητας
συνιστώμενο μέγεθος χώρου διατήρηση ξηρότητας [m³] 300 450 900 1.470 230 350 1.470 110 230 230 230 1.000 1.100
συνιστώμενο μέγεθος χώρου διατήρηση ξηρότητας [m²] 120 180 360 590 90 140 590 45 90 90 90 400 440
Συνθήκες περιβάλλοντος
Περιοχή ρύθμισης ελάχ. [°C] 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Περιοχή θερμοκρασιών μέγ. [°C] 32 32 32 32 32 32 32 32 32 35 32 32 32
Περιοχή υγρασίας ελάχ. [%r.F.] 50 50 50 50 30 50 50 30 30 10 30 30 30
Περιοχή υγρασίας μέγ. [%r.F.] 90 90 90 90 90 90 90 90 90 95 90 90 90
Ηλεκτρικές τιμές
Σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο 220 - 240 V/50 Hz 220 - 240 V/50 Hz 220 - 240 V/50 Hz 220 - 240 V/50 Hz 220 - 240 V/50 Hz 220 - 240 V/50 Hz 220 - 240 V/50 Hz 220 - 240 V/50 Hz 230 V/50 Hz 220 - 240 V/50 Hz 230 V/50 Hz 220 - 240 V/50 Hz 220 - 240 V/50 Hz
Κατανάλωση ισχύος [kW] 0,5 0,6 1,3 1,9 0,5 0,6 1,9 0,35 0,82 0,95 0,82 0,95 1,95
Ονομαστική κατανάλωση ρεύματος [A] 2,4 2,8 6 8,6 2,1 2,7 8,6 1,5 3,7 4 3,7 4,2 8,1
συνιστώμενη ασφάλεια [A] 10 10 10 16 10 10 16 10 10 10 10 10 16
Απαιτούμενο ρεύμα φάσης εκκίνησης [A] 7 25 16 25
Ηλεκτρική σύνδεση
Φις σύνδεσης CEE 7/7 CEE 7/7 CEE 7/7 CEE 7/7 CEE 7/7 CEE 7/7
Συμπιεστής
κυλιόμενων εμβόλων
κοίλων εμβόλων
Τύπος ψυκτικού μέσου R290 R290 R-454C R-454C R290 R290 R-410a R290 R290 R290 R290 R290 R-454C
Ελάχιστο μέγεθος χώρου [m²] 4 11 15 11 14
Ποσότητα ψυκτικού μέσου [g] 150 150 650 1.050 125 150 1.050 100 230 200 230 300 1.000
Τιμή ΔΘΠ 3 3 146 146 3 3 146 3 3 3 3 3 146
ΙσοδύναμοCO 2 0.00045 0.00045 0.0949 0.15 0.00038 0.00045 0.15 0.0003 0.00069 0.0006 0.00069 0.00069 0.146
Πίεση Πλευρά αναρρόφησης [MPa] 1,1 1,1 0,5 0,5 1,2 1,1 0,5 1 1 1 1 1 1
Πίεση Πλευρά εξόδου [MPa] 3,1 3,1 1,8 1,8 2,4 3,1 1,8 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Μεγ. επιτρεπτή πίεση [Mpa] 3,1 3,1 1,8 1,8 3,1 1,8 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Δοχείο νερού
Περιεχόμενο σε [l] 7 9,5
Περιεχόμενο σε [Λίτρα] 6 6 6 5,2 6 4 5 5
Τιμές ήχου
Απόσταση 1 m [dB(A)] 52 52 54 56 50 52 56
Βαθμίδα 1 - Απόσταση 1 m [dB(A)] 46 56 56 56 65 67
Απόσταση 3 m [dB(A)]
Λειτουργίες και εξοπλισμός
Λειτουργίες και εξοπλισμός- ναι Αυτόματο σύστημα διάγνωσης σφαλμάτων, Λυχνία ελέγχου λειτουργίας, Room temperature sensor, Αυτόματη απενεργοποίηση, Operating button for draining residual water, Auto restart function, Λειτουργία Μνήμης, Λειτουργία συνέχισης λειτουργίας ανεμιστήρα Αυτόματο σύστημα διάγνωσης σφαλμάτων, Λυχνία ελέγχου λειτουργίας, Room temperature sensor, Αυτόματη απενεργοποίηση, Operating button for draining residual water, Auto restart function, Connection for external condensate drain, Λειτουργία Μνήμης, Λειτουργία συνέχισης λειτουργίας ανεμιστήρα Αυτόματο σύστημα διάγνωσης σφαλμάτων, Λυχνία ελέγχου λειτουργίας, Room temperature sensor, Αυτόματη απενεργοποίηση, Operating button for draining residual water, Auto restart function, Connection for external condensate drain, Λειτουργία Μνήμης, Λειτουργία συνέχισης λειτουργίας ανεμιστήρα Αυτόματο σύστημα διάγνωσης σφαλμάτων, Αυτόματη απενεργοποίηση, Operating button for draining residual water, Auto restart function, Connection for external condensate drain, Λειτουργία Μνήμης, Λειτουργία συνέχισης λειτουργίας ανεμιστήρα Λειτουργία Στεγνώματος Ρούχων, Οθόνη LCD, Ένδειξη θερμοκρασίας χώρου, Ένδειξη της σχετικής υγρασίας αέρα, Αυτόματο σύστημα διάγνωσης σφαλμάτων, Λειτουργία Μνήμης, Λειτουργία συνέχισης λειτουργίας ανεμιστήρα Λυχνία ελέγχου λειτουργίας, Auto restart function, Connection for external condensate drain, Λειτουργία Μνήμης, Λειτουργία συνέχισης λειτουργίας ανεμιστήρα Λυχνία ελέγχου λειτουργίας, Auto restart function, Connection for external condensate drain, Λειτουργία Μνήμης, Λειτουργία συνέχισης λειτουργίας ανεμιστήρα Λειτουργία συνέχισης λειτουργίας ανεμιστήρα Βάση στήριξης καλωδίου, Τρέχουσα ένδειξη θερμοκρασίας χώρου, Λειτουργία Μνήμης, Οθόνη LED, Ένδειξη της σχετικής υγρασίας αέρα, Αυτόματο σύστημα διάγνωσης σφαλμάτων, Λειτουργία συνέχισης λειτουργίας ανεμιστήρα Λειτουργία Μνήμης, Λειτουργία συνέχισης λειτουργίας ανεμιστήρα Αυτόματη Λειτουργία, Λειτουργία Μνήμης, On / off switch, Λειτουργία συνέχισης λειτουργίας ανεμιστήρα
Λειτουργίες και εξοπλισμός- όχι Λειτουργία Στεγνώματος Ρούχων, Ενεργοποιούμενος ιονισμός, εσωτερική λειτουργία στεγνώματος, Παιδική ασφάλεια, Νυχτερινή Λειτουργία Λειτουργία Στεγνώματος Ρούχων, Ενεργοποιούμενος ιονισμός, εσωτερική λειτουργία στεγνώματος, Παιδική ασφάλεια, Νυχτερινή Λειτουργία Λειτουργία Στεγνώματος Ρούχων, Ενεργοποιούμενος ιονισμός, εσωτερική λειτουργία στεγνώματος, Παιδική ασφάλεια, Νυχτερινή Λειτουργία Λειτουργία Στεγνώματος Ρούχων, Ενεργοποιούμενος ιονισμός, εσωτερική λειτουργία στεγνώματος, Παιδική ασφάλεια, Νυχτερινή Λειτουργία Ενεργοποιούμενος ιονισμός, εσωτερική λειτουργία στεγνώματος, Παιδική ασφάλεια, Νυχτερινή Λειτουργία Λειτουργία Στεγνώματος Ρούχων, Ενεργοποιούμενος ιονισμός, εσωτερική λειτουργία στεγνώματος, Παιδική ασφάλεια, Νυχτερινή Λειτουργία Λειτουργία Στεγνώματος Ρούχων, Ενεργοποιούμενος ιονισμός, εσωτερική λειτουργία στεγνώματος, Παιδική ασφάλεια, Νυχτερινή Λειτουργία Λειτουργία Στεγνώματος Ρούχων, Ενεργοποιούμενος ιονισμός, εσωτερική λειτουργία στεγνώματος, Παιδική ασφάλεια, Νυχτερινή Λειτουργία Λειτουργία Στεγνώματος Ρούχων, Ενεργοποιούμενος ιονισμός, Παιδική ασφάλεια, Νυχτερινή Λειτουργία Λειτουργία Στεγνώματος Ρούχων, Ενεργοποιούμενος ιονισμός, εσωτερική λειτουργία στεγνώματος, Παιδική ασφάλεια, Νυχτερινή Λειτουργία
Διάσταση
Μήκος (χωρίς συσκευασία) [mm] 375 390 390 620 250 400 616 295 495 480 495
Μήκος (χωρίς συσκευασία - με λαβή) [mm] 530 538
Πλάτος (χωρίς συσκευασία) [mm] 345 380 380 515 342 400 511 305 455 450 455
Πλάτος (χωρίς συσκευασία - με λαβή) [mm] 575 698
Ύψος (χωρίς συσκευασία) [mm] 603 643 725 858 517 605 1.022 562 900 655 900
Ύψος (χωρίς συσκευασία - με λαβή) [mm] 1.060 1.006
Βάρος
(χωρίς συσκευασία) [kg] 26 35 39 55 14,5 29 52 20 31 30 31 50 64
Εξοπλισμός, χαρακτηριστικά και λειτουργίες
Αυτόματο σύστημα ξεπαγώματος
Θερμό αέριο
Κυκλοφορία / ηλεκτρονικά
ηλεκτρονικά
Αυτόματο σύστημα αφύγρανσης
Συνεχόμενη αφύγρανση
αναλογικός υγροστάτης
με έλεγχο μέσω υγροστάτη
με έλεγχο μέσω προγράμματος
Ηλεκτρονικός υγροστάτης
Ανεμιστήρας
αξονικό
ακτινικό
Βαθμίδες ανεμιστήρα 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
Παρακολούθηση δοχείου συμπυκνώματος
Προειδοποιητική λυχνία στάθμης πλήρωσης σε περίπτωση γεμάτου δοχείου νερού
Υπάρχει δοχείο
Προστασία υπερχείλισης με αυτόματη απενεργοποίηση
Φίλτρο αέρα χώρου
Εύκολη πρόσβαση
Ιονιστής ενεργοποιούμενος
καθαρίζεται
Λειτουργία χρονοδιακόπτη
Χρόνος απενεργοποίησης με δυνατότητα προεπιλογής
Χρόνος ενεργοποίησης με δυνατότητα προεπιλογής
Μετρητής ωρών λειτουργίας
Μετρητής ωρών λειτουργίας
Power meter, MID-compliant
Μετρητής κατανάλωσης ρεύματος
Κινητικότητα
Τροχοί
Πόδια
Λαβή(-ες) συγκράτησης / μεταφοράς
Ρυθμιζόμενη ράβδος λαβής
Έκδοση φορείου
Προστατευτικό έλασμα
Μεταλλικοί τροχοί με λαστιχένια ελαστικά (δεν χρωματίζουν)
Διευθυνόμενοι τροχίσκοι με φρένα ακινητοποίησης
Stand bar
Σύστημα διαχείρισης καλωδίων
Πόδι βάσης
Πλαστικοί τροχοί μεταφοράς
Πλήρως λαστιχένια πόδια που δεν χρωματίζουν
Μεταλλικοί τροχοί με λαστιχένια ελαστικά
Εκροή συμπυκνώματος
Σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα δυνατή
Εύκαμπτος σωλήνας στον παραδοτέο εξοπλισμό
Αντλία συμπυκνώματος
Συνιστώμενο μέγεθος εύκαμπτου σωλήνα [mm] 19 19 19 15 12,7 19 15,875 10 12 13 mm 12
Πίνακας ελέγχου
Πλήκτρα μεμβράνης
Προστατευτικό έλασμα
Οθόνη LCD
Κουμπιά χειρισμού
Διακόπτης ON/OFF
Πεδίο χειρισμού αφής
Ψηφιακή ένδειξη
Comfort Button
Δυνατότητα αποθήκευσης
δυνατότητα πολλαπλής στοίβαξης
Έκδοση περιβλήματος
Μέταλλο
Χάλυβας επιστρωμένος
Πλαστικού
Ανοξείδωτος χάλυβας
Αλουμίνιο
Σύνθετο περίβλημα μετάλλου-πλαστικού

 βασικός εξοπλισμός

 προαιρετικά διαθέσιμο

 μη διαθέσιμο