Τηλέφωνα Υπηρεσιών:

Wasser­schaden­beseitiger: +49 2452 962 444
Ιδιοκτήτης: +49 2452 962 444
Επιχειρήσεις: +49 2452 962 400
Βιομηχανίες: +49 2452 962 777
Τελικοί Καταναλωτές: +49 2452 962 450
Δευτέρα - Πέμπτη: 8:00 - 17:30
Παρασκευή: 8:00 - 17:00
  1. Προϊόντα και υπηρεσίες
  2. Προϊόντα ‑ HighPerformance
  3. Αφύγρανση
  4. Παρελκόμενα αφύγρανσης
  5. Υγροστάτες χώρου

Υγροστάτες χώρου

Κατάλληλα παρελκόμενα για τους αφυγραντήρες και υγραντήρες μας: Υγροστάτες για λειτουργία συσκευών με βάση την υγρασία και επίβλεψη της υγρασίας αέρα

 βασικός εξοπλισμός

 προαιρετικά διαθέσιμο

 μη διαθέσιμο