Εμφάνιση όλων x TTW 20000 x TTW 45000
TTW 20000
TTW 45000

Τεχνικά δεδομένα Εξοπλισμός, χαρακτηριστικά...

Τεχνικά δεδομένα
Γενικά
Αριθμός προϊόντος 1.510.001.020 1.510.001.040
Ποσότητα αέρα
Παροχή αέρα Βαθμίδα μέγ. - ελεύθερης ροής [m³/h] 20.000 45.600
Ροή αέρα
εξαγωγής αέρα
αναρρόφησης
Ταχύτητα εξόδου αέρα
m/s 8,8 9,6
km/h 31,68 34,56
Απόσταση ρίψης
Εξωτερικοί χώροι [m] 15 20
Εσωτερικοί χώροι [m] 58 120
Ανεμιστήρας
αξονικό
ακτινικό
Βαθμίδες ανεμιστήρα Χωρίς διαβάθμιση 1
Πίεση αέρα
Βαθμίδα μέγ. [Pa] 110 70
Θερμοκρασία μέσου μεταφοράς
μέγ. [°C] 45 40
Ηλεκτρικές τιμές
Σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο 230 V/50 Hz 400 V/50 Hz
Ονομαστική κατανάλωση ρεύματος [A] 3,8 2,8
Κατανάλωση ισχύος [kW] 0,79 1,5
Συνιστώμενη ασφάλεια [A] 10 10
Ηλεκτρική σύνδεση
Φις σύνδεσης CEE 7/7 CEE 16 A
Μήκος καλωδίου [m] 2,6 0,7
πλευρά πελάτη
Χαρακτηριστικό ασφαλείας
Βαθμός προστασίας ΙΡ 55 55
Τιμές ήχου
Βαθμίδα μέγ. - Απόσταση 3 m [dB(A)] 80 65
Διάσταση
Μήκος (χωρίς συσκευασία) [mm] 1.070 1.395
Πλάτος (χωρίς συσκευασία) [mm] 600 720
Ύψος (χωρίς συσκευασία) [mm] 1.300 1.625
Βάρος
(χωρίς συσκευασία) [kg] 52 88
Εξοπλισμός, χαρακτηριστικά και λειτουργίες
Κινητικότητα
Μεταλλικοί τροχοί με λαστιχένια ελαστικά
Όχημα στοίβαξης
Γερανός
δυνατότητα πολλαπλής στοίβαξης
Με δυνατότητα κίνησης
Πλαστικοί τροχοί μεταφοράς
Πλήρως λαστιχένια πόδια που δεν χρωματίζουν
Λαβή(-ες) συγκράτησης / μεταφοράς
Δυνατότητα αποθήκευσης
Δυνατότητα πολλαπλής στοίβαξης
Ύψος στοίβαξης μέγ. 4 4

 βασικός εξοπλισμός

 προαιρετικά διαθέσιμο

 μη διαθέσιμο