Εμφάνιση όλων x TTV 4500 x TTV 4500 HP x TTV 7000
TTV 4500
TTV 4500 HP
TTV 7000

Τεχνικά δεδομένα Εξοπλισμός, χαρακτηριστικά...

Τεχνικά δεδομένα
Γενικά
Αριθμός προϊόντος 1.510.000.010 1.510.000.012 1.510.000.030
Ποσότητα αέρα
Παροχή αέρα Βαθμίδα μέγ. - ελεύθερης ροής [m³/h] 5.300 4.500 8.500
Ροή αέρα
εξαγωγής αέρα
αναρρόφησης
Ανεμιστήρας
αξονικό
ακτινικό
Βαθμίδες ανεμιστήρα 3 3 3
Ταχύτητα εξόδου αέρα
m/s 11 9 11
km/h 39,6 32,4 39,6
Απόσταση ρίψης
Εξωτερικοί χώροι [m] 15 25 20
Εσωτερικοί χώροι [m] 50 43 65
Πίεση αέρα
Βαθμίδα μέγ. [Pa] 80 160 100
Θερμοκρασία μέσου μεταφοράς
μέγ. [°C] 45 45 45
Ηλεκτρικές τιμές
Σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz
Ονομαστική κατανάλωση ρεύματος [A] 1,1 1,4 1,8
Κατανάλωση ισχύος [kW] 0,25 0,33 0,41
Συνιστώμενη ασφάλεια [A] 10 10 10
Ηλεκτρική σύνδεση
Φις σύνδεσης CEE 7/7 CEE 7/7 CEE 7/7
Μήκος καλωδίου [m] 3 3 3
Χαρακτηριστικό ασφαλείας
Βαθμός προστασίας ΙΡ 55 55 55
Τιμές ήχου
Απόσταση 3 m [dB(A)] 53 64 58
Σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα
Διάμετρος [mm] 450 450 560
Διάσταση
Μήκος (χωρίς συσκευασία) [mm] 358 358 365
Πλάτος (χωρίς συσκευασία) [mm] 515 515 620
Ύψος (χωρίς συσκευασία) [mm] 520 520 620
Βάρος
(χωρίς συσκευασία) [kg] 14,5 15,5 18,5
Εξοπλισμός, χαρακτηριστικά και λειτουργίες
Κινητικότητα
Λαβή(-ες) συγκράτησης / μεταφοράς
Με δυνατότητα μεταφοράς
δυνατότητα πολλαπλής στοίβαξης
Μεταλλικοί τροχοί με λαστιχένια ελαστικά
Πλαστικοί τροχοί μεταφοράς
Πλήρως λαστιχένια πόδια που δεν χρωματίζουν
Γερανός
Όχημα στοίβαξης
Δυνατότητα αποθήκευσης
Δυνατότητα πολλαπλής στοίβαξης

 βασικός εξοπλισμός

 προαιρετικά διαθέσιμο

 μη διαθέσιμο