1. Προϊόντα και υπηρεσίες
  2. Προϊόντα ‑ HighPerformance
  3. Ανεμιστήρες
  4. Παρελκόμενα αερισμού

Παρελκόμενα αερισμού

Είτε ενσιχυμένος εύκαμπτος σωλήνας σπιράλ ή επαγγελματικό καλώδιο επέκτασης - με το κατάλληλο παρελκόμενο για τους ανεμιστήρες μας, φτάσετε σε οποιοδήποτε απομακρυσμένο μέρος