DA 4 Qube

Έχετε ερωτήσεις;

Είμαστε στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες

Wasser­schaden­beseitiger: +49 2452 962 444
Ιδιοκτήτης: +49 2452 962 444
Επιχειρήσεις: +49 2452 962 400
Βιομηχανίες: +49 2452 962 777
Τελικοί Καταναλωτές: +49 2452 962 450
E-Mail: info@trotec.com
  1. Προϊόντα και υπηρεσίες
  2. Προϊόντα ‑ HighPerformance
  3. Εξυγίανση ­ζημιών νερού
  4. Μονάδα ελέγχου ξήρανσης DA 4 Qube
  5. Αρχή της λειτουργίας

Έτσι το DA 4 Qube μειώνει το χρόνο ξήρανσης και το κόστος ενέργειας

Χαμηλό ενεργειακό κόστος και γρηγορότερη αποξήρανση σε όλα τα σημεία της μόνωσης με το DA 4 Qube

Η μεγαλύτερη αντίσταση, σε περιοχές με μεγάλη υγρασία, πραγματοποιείται στη συμβατική μόνωση με υποπίεση και κατενέμεται ομοιόμορφα σε όλες τις ζώνες ξήρανσης, έτσι ώστε οι αποξηραμένες περιοχές να γίνονται πιο ισχυρές και οι υγρές περιοχές να υποβάλλονται σε υπερχείλιση με ξηρό αέρα, με αποτέλεσμα τους άσκοπα μεγάλους χρόνους στεγνώματος.

Σε αντίθεση έχει σχεδιαστεί ειδικά για τη μονάδα ελέγχου ξήρανσης DA 4 Qube ένα αυτόματο σύστημα με αισθητήρα για τη διαχείριση αναρρόφησης σε διάφορες ζώνες ξήρανσης.

Η DA 4 Qube μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσω προαιρετικού πάνελ σύνδεσης VX για ενδιάμεση σωλήνωση και με υπάρχοντες στεγνωτήρες μόνωσης.
DA4 Qube με πάνελ σύνδεσης VX

Αυτή η αυτόνομη αναρρόφηση στις περιοχές με έντονη υγρασία, προκαλεί μια πιο ομοιόμορφη και ταχύτερη ξήρανση σε όλες τις περιοχές της μόνωσης – έτσι ο χρόνος ξήρανσης και το ενεργειακό κόστος μπορούν να μειωθούν από 30 έως 70 % ανάλογα με το είδος της ζημιάς ή μπορούν ταυτόχρονα να αποξηραθούν κατά 30 % μεγαλύτερες επιφάνειες!

Έτσι ο θόρυβος και η θερμότητα μπορούν να μειωθούν δραστικά στους ζημιωθέντες και τα δωμάτια μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολύ πιο γρήγορα.

Η ιδιαίτερα συμπαγής μονάδα ξήρανσης DA 4 Qube είναι τέλεια προσαρμοσμένη στο Qube+ και μπορεί να συνδεθεί απευθείας στο Qube+ με λίγη προσπάθεια και να τροφοδοτηθεί με ασφάλεια. Με αυτόν τον τρόπο καταργείται ο ενδιάμεσος σωλήνας που εξαλείφει το νερό.

Ακόμα και με τους υπάρχοντες ξηραντήρες μόνωσης όπως VX 5 MultiQube το DA 4 Qube μπορεί εύκολα να λειτουργήσει αυτόνομα, χάρη στην προαιρετική πλάκα σύνδεσης VX-Anschlussplatte.

Η αρχή λειτουργίας της μονάδας ελέγχου ξήρανσης DA 4 Qube

Σχηματική απεικόνιση ξήρανσης με υποπίεση χωρίς τη χρήση του DA 4 Qube

Σχηματική παρουσίαση ενός στεγνώματος μόνωσης υποπίεσης χωρίς χρήση της DA 4 Qube

Σε μια συμβατική ξήρανση με υποπίεση χωρίς τη μονάδα ελέγχου ξήρανσης όλα τα κανάλια αναρρόφησης είναι μόνιμα ανοιχτά. Η υψηλότερη αντίσταση σε τμήματα με έντονη υγρασία, ενεργεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να διέρχεται στεγνός αέρα στα ήδη καλώς στεγνωμένα τμήματα και στα τμήματα με μειωμένη υγρασία. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην χρειάζεται πολύς χρόνος για τη ξήρανση.

Διαδικασία των κύκλων ξήρανσης που υποστηρίζονται από αισθητήρες

Σχηματική αναπαράσταση μιας ξήρανσης με υποπίεση με τη χρήση του der DA 4 Qube

Σχηματική παρουσίαση ενός στεγνώματος μόνωσης υποπίεσης με χρήση της DA 4 Qube

Το DA 4 Qube συνδέεται απλά στο Qube και σφίγγει. Στη συνέχεια ο αισθητήρας υγρασίας του αέρα συναρμολοτείται στο Qube [1] και στο τέλος ο αισθητήρας υγρασίας του δωματίου τοποθετείται, αν χρειάζεται, στο δωμάτιο ή στο στήριγμα του αισθητήρα [2].

Κατά τον πρώτο κύκλο μεταγωγής, όλα τα κανάλια αναρρόφησης είναι πλήρως ανοιχτά για τον έλεγχο της εγκατάστασης και τον προσδιορισμό της τιμής αναφοράς. Αυτή η κατάσταση αντιστοιχεί στην κλασική ξήρανση με υποπίεση χωρίς τη χρήση του DA 4 Qube.

Η ξήρανση στη συνέχεια επιταχύνεται ως «ενεργή ξήρανση» με βάση τα δυναμικά ελεγχόμενα διαστήματα Efidry, όπως φαίνονται στις ακόλουθες σχηματικές απεικονίσεις.

1. Διάστημα Efidry, κύκλος μεταγωγής 2

1. Διάστημα Efidry, Κύκλος 2

Στον δεύτερο κύκλο μεταγωγής του πρώτου διαστήματος ανιχνεύονται οι τιμές μέτρησης υγρασίας ξεχωριστά για κάθε επιμέρους κανάλι και μεταδίδονται στο σύστημα ελέγχου του DA 4.

1. Διάστημα Efidry, κύκλος μεταγωγής 3

1. Διάστημα Efidry, Κύκλος 3

Με βάση τις τιμές της υγρασίας, το αυτόματο σύστημα ελέγχου του DA 4 Qube διευθύνει στον τρίτο κύκλο μεταγωγής τη βασική αναρρόφηση της ξήρανσης για συγκεκριμένο χρόνο, στην ζώνη ξήρανσης με το υψηλότερο επίπεδο υγρασίας.

2. Διάστημα Efidry (κ.τ.λ.)

2. Διάστημα Efidry (και περαιτέρω)

Για το δεύτερο και κάθε επόμενο διάστημα, ο έλεγχος αισθητήρα του DA 4 Qube υπολογίζει μόνιμα την τρέχουσα κατάσταση υγρασίας των ζωνών ξήρανσης και στη συνέχεια βελτιστοποιεί τους χρόνους κύκλου των καναλιών αναρρόφησης. Με αυτόν τον τρόπο, η κύρια αναρρόφηση κατευθύνεται πάντα προς τη ζώνη με υγρασία. Αυτή η διαχείριση της αναρρόφησης με αισθητήρα οδηγεί σε ομοιόμορφη και πολύ πιο γρήγορη αποξήρανση όλων των περιοχών με υγρασία.

Efidry-Τελικό διάστημα

Διάστημα ολοκλήρωσης Efidry

Μόλις ο ελεγκτής του αισθητήρα Efidry ανιχνεύσει τον βέλτιστο ομοιογενή βαθμό ξηρότητας, τερματίζει ο κύκλος της παροχής αυτόματα και κλείνει όλα τα κανάλια αναρρόφησης για υπολειμματική ξήρανση στην παροχή του αέρα 100 %. Αυτή η ξήρανση πραγματοποιείται με τη διασφάλιση της ποιότητας: Μέσω της αντιστοιχίας του αέρα και του αέρα του δωματίου το DA 4 Qube, θα αλλάξει αυτόματα με νέα αύξηση της υγρασίας σε μια ζώνη ξήρανσης και θα επιστρέψει στη λειτουργία «ενεργή ξήρανση».

DA 4 Qube

Το DA 4 Qube επιτυγχάνει την «ξήρανση» σε προκαθορισμένο χρόνο

Με τη χρήση της μονάδας ελέγχου ξήρανσης με αισθητήρα DA 4 Qube μπορούμε να περιορίσουμε τους χρόνους ξήρανσης και το κόστος ενέργειας ανάλογα με τις ζημιές από 30 έως 70 %. Επίσης μειώνει δραστικά το θόρυβο και τη θέρμανση και τα δωμάτια μπορούν να είναι διαθέσιμα γρηγορότερα. Το DA 4 Qube δίνει τη δυνατότητα για «τυποποιημένη ξήρανση κατ'αποκοπήν» με προκαθορισμένη λήξη.

Με αυτόν τον τρόπο οι «ενδιάμεσες διαδρομές βάσει υποψίας» εξαλείφονται και η «ξήρανση» μπορεί να πραγματοποιηθεί σε προκαθορισμένο χρόνο!