Εμφάνιση όλων x Qube+ x VX 5 MultiQube x VE 4 MultiQube x VE 4 S MultiQube
Qube+
VX 5 MultiQube
VE 4 MultiQube
VE 4 S MultiQube

Τεχνικά δεδομένα Εξοπλισμός, χαρακτηριστικά...

Τεχνικά δεδομένα
Γενικά
Αριθμός προϊόντος 1.560.000.055 1.560.000.042 1.560.000.025 1.560.000.024
Ενδείκνυται για επιφάνειες έως (υποπίεση)
Βαθμίδα 1 [m²] 25
Βαθμίδα 2 [m²] 50
Βαθμίδα 3 [m²] 85
Μέγ. υποπίεση
μέγ. υποπίεση [mbar] 220 220 175 175
Παροχή αέρα (ελεύθερης ροής)
Παροχή αέρα ελεύθερης ροής μέγ. [m³/h] 250
Βαθμίδα μέγ. [m³/h] 250 150
Ογκομετρική ροή HiDry (αναρρόφησης)
Βαθμίδα Σιγανή λειτουργία [m³/h] 90
Βαθμίδα 1 [m³/h] 90
Βαθμίδα 2 [m³/h] 140
Βαθμίδα 3 [m³/h] 160
Βαθμίδα Λειτουργία Boost [m³/h] 180
Ισχύς κινητήρα
Βαθμίδα ελάχ. [kW] 0,2
Βαθμίδα μέγ. [kW] 1,2
Τιμές ήχου
Βαθμίδα ελάχ. - Απόσταση 3 m [dB(A)] 48
Βαθμίδα μέγ. - Απόσταση 3 m [dB(A)] 62
Δοχείο συλλογής
Όγκος [l] 10
Ηλεκτρικές τιμές
συνιστώμενη ασφάλεια [A] 16 16 16 16
Ονομαστική κατανάλωση ρεύματος [A] 6,7 5,5 7,5 7,5
Σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz
Κατανάλωση ισχύος [kW] 1,2 1,1 1,1
Ηλεκτρική σύνδεση
Φις σύνδεσης CEE 7/7
Μήκος καλωδίου [m] 3,5
Συνιστώμενο μέγεθος χώρου Υπερπίεση
συνιστώμενο μέγεθος χώρου Υπερπίεση [m²] 90 50 50
Συνιστώμενο μέγεθος χώρου Υποπίεση
συνιστώμενο μέγεθος χώρου Υποπίεση [m²] 70 40 40
μέγ. υπερπίεση
mbar 270 200 200
Παροχή αέρα (ελεύθερης ροής)
Βαθμίδα μέγ. [m³/h] 150
Καθορισμένη βέλτιστη ογκομετρική ροή (αναρρόφησης)
Βαθμίδα Σιγανή λειτουργία [m³/h] 100
Βαθμίδα 1 [m³/h] 100
Βαθμίδα 2 [m³/h] 150
Βαθμίδα 3 [m³/h] 180
Βαθμίδα 4 - Λειτουργία Boost [m³/h] 250
Προστασία κινητήρα
ηλεκτρονικά
Θερμική επαφή
Χαρακτηριστικό ασφαλείας
Προστασία από υπερθέρμανση Έδρανο υψηλών θερμοκρασιών Έδρανο υψηλών θερμοκρασιών
Προστασία χοντρών σωματιδίων
Κανάλι αναρρόφησης
Κανάλι εξαγωγής αέρα
Διάσταση
Μήκος (χωρίς συσκευασία) [mm] 490 420 420 420
Πλάτος (χωρίς συσκευασία) [mm] 500 430 430 430
Ύψος (χωρίς συσκευασία) [mm] 735 415 415 415
Βάρος
(χωρίς συσκευασία) [kg] 25,2 10 25,5 25,5
Εξοπλισμός, χαρακτηριστικά και λειτουργίες
Κινητικότητα
Λαβή(-ες) συγκράτησης / μεταφοράς
δυνατότητα πολλαπλής στοίβαξης
Με δυνατότητα κύλισης
Έκδοση φορείου
Διευθυνόμενοι τροχίσκοι με φρένα ακινητοποίησης
Συνδέσεις
εύκαμπτων σωλήνων Στέγνωμα μόνωσης 3 x Ø 38 mm
Ταχυσύνδεσμοι αφυγραντήρων αέρα TTKwic [x] 2
Σύνδεση απόνερων
50 mm σύνδεση για απαγωγή αέρα επεξεργασίας
Πρίζα σέρβις
Ένδειξη και χειρισμός
Μετρητής κατανάλωσης ρεύματος - ναι ψηφιακή
Οθόνη πολλαπλών λειτουργιών NT
Ένδειξη κατάστασης σε απλό κείμενο
Ένδειξη ελέγχου απόδοσης
Πεδίο χειρισμού αφής
Ψηφιακός μετρητής ωρών λειτουργίας
Άδειασμα υπολειπόμενου νερού
Έλεγχος και παρακολούθηση
Θύρα DA-4
Σύνδεση αισθητήρα υγρασίας Efidry
Αισθητήρας υπερχείλισης με αυτόματη απενεργοποίηση
Βασικός εξοπλισμός
Πλάκα εκτροπής για χονδρό φιλτράρισμα
Ανοξείδωτος διαχωριστής σταγόνων για διαχωρισμό νερού και λεπτό φιλτράρισμα
Υποδοχή καλωδίου με σταθεροποιούμενο φις
Ταχυσύνδεσμοι συντήρησης
Στοιχεία χειρισμού ενσωματωμένα σε εσοχή για προστασία
Φωτισμός ελέγχου απόδοσης
Ένδειξη κατάστασης σε απλό κείμενο
Πεδίο αφής με οθόνη
Μετρητής κατανάλωσης ρεύματος
Πρίζα σέρβις για αφυγραντήρα
Μετρητής ωρών λειτουργίας
Σύστημα HotStop
Οθόνη πολλαπλών λειτουργιών NT
Ένδειξη Optiflow
Λωρίδα LED
Εφεδρική ασφάλεια
Αμπερόμετρο
Δυνατότητα αποθήκευσης
δυνατότητα πολλαπλής στοίβαξης
Παραδοτέα
συσκευή | Τεχνικά χαρακτηριστικά | Τεχνικά χαρακτηριστικά | Τεχνικά χαρακτηριστικά
Σήτα φίλτρου | Τεχνικά χαρακτηριστικά
Στοιχείο μικροφίλτρου φίλτρου λεπτής σκόνης κατηγορίας F8 | Τεχνικά χαρακτηριστικά
Στόμιο σύνδεσης 38 mm - 2x | Τεχνικά χαρακτηριστικά
Στόμιο σύνδεσης 38 mm | Τεχνικά χαρακτηριστικά

 βασικός εξοπλισμός

 προαιρετικά διαθέσιμο

 μη διαθέσιμο