1. Προϊόντα και υπηρεσίες
  2. Προϊόντα ‑ HighPerformance
  3. Κλιματισμός
  4. Παρελκόμενα κλιματισμού

Παρελκόμενα κλιματισμού

Κατάλληλα παρελκόμενα για τις συσκευές κλιματισμού μας: Σφράγιση παραθύρων AirLock και σωληνώσεις σύνδεσης PlanoPT βοηθούν στην εξοικονόμηση ενέργειας και αυξάνουν την αποδοτικότητα του κλιματισμού!

 βασικός εξοπλισμός

 προαιρετικά διαθέσιμο

 μη διαθέσιμο