Πρακτικές γνώσεις κλιματισμού
Home Comfort
 1. Προϊόντα και υπηρεσίες
 2. Προϊόντα ‑ HighPerformance
 3. Κλιματισμός
 4. Πρακτικές γνώσεις κλιματισμού

Πρακτικές γνώσεις κλιματισμού

Πληροφορίες για τον πρακτικό υπολογισμό της απαιτούμενης ισχύος της συσκευής και για την τεχνολογία των διαφόρων ψυκτικών συστημάτων συνοπτικά

Πρακτικές γνώσεις κλιματισμού
Πρακτικές γνώσεις κλιματισμού
Πρακτικές γνώσεις κλιματισμού

Γρήγορος υπολογισμός της απαίτησης ψυκτικής ισχύος για χώρους κατοικιών και γραφείων

Ποια ισχύς απαιτείται για την ψύξη ενός χώρου;
Για αυτό υπάρχει ένας πρακτικός κανόνας: Κάθε κυβικό μέτρο όγκου του χώρου απαιτεί ψυκτική ισχύ 30 Watt.

Σύμφωνα με αυτό τον πρακτικό κανόνα μπορεί να υπολογιστεί γρήγορα και απλά η απαιτούμενη ψυκτική ισχύς, όπως υπολογίζεται παρακάτω για έναν ενδεικτικό χώρο με βασική επιφάνεια 35 m² και ύψος χώρου 2,5 m:

35 m² x 2,5 m ύψος χώρου =
87,5 m³ όγκος χώρου x 30 Watt =
2.625 Watt

Αυτός είναι όμως ένας προσεγγιστικός τύπος υπολογισμού για σύγχρονα μονωμένους χώρους κατοικιών και γραφείων (Πρότυπο παθητικής κατοικίας). Επιπλέον, η απαιτούμενη ψυκτική ισχύς εξαρτάται όμως και από το «θερμικό φορτίο» του χώρου: Έτσι, για την επιλογή του κλιματιστικού παίζουν μεγάλο ρόλο επίσης η ηλιακή ακτινοβολία, η μόνωση, οι διαστάσεις των παραθύρων, ο αριθμός ατόμων και οι πηγές θερμότητας.Μέση απαίτηση ψυκτικής ισχύος λαμβάνοντας υπόψη το είδος και τη χρήση του χώρου:

 • 30 Watt ανά κυβικό μέτρο
  για ιδανικούς τυπικούς χώρους με μόνωση παθητικής κατοικίας, κανονική επιφάνεια παραθύρων και χρησιμοποιούμενους από λίγα άτομα
 • 10 Watt ανά κυβικό μέτρο επιπρόσθετα
  σε χειρότερη μόνωση
 • 10 Watt ανά κυβικό μέτρο επιπρόσθετα
  σε περισσότερα από 3 άτομα στον χώρο
 • 10 Watt ανά κυβικό μέτρο επιπρόσθετα
  σε επιφάνεια παραθύρων μεγαλύτερη του μέσου όρου
 • 10 Watt ανά κυβικό μέτρο επιπρόσθετα
  σε παράθυρα/εξωτερικούς τοίχους που βρίσκονται νότια
 • 50 Watt ανά κυβικό μέτρο
  για χώρους σε κατοικίες σοφίτας.
  Ιδιαίτερα σε κατοικίες σοφίτας παλαιάς κατασκευής ο προσδιορισμός της απαιτούμενης ψυκτικής ικανότητας παραμένει δύσκολος λόγω έλλειψης λεπτομερούς γνώσης για τη θερμομόνωση της στέγης. Για ασφάλεια θα πρέπει να θεωρηθούν 60 Watt ανά κυβικό μέτρο ενώ σε στέγες με κακή μόνωση και πολλά παράθυρα στέγης ακόμη περισσότερο.
 • 55 Watt ανά κυβικό μέτρο
  για τη χρήση κλιματιστικού σε κοντέινερ εργοταξίων
Μέση απαίτηση ψυκτικής ισχύος λαμβάνοντας υπόψη το είδος και τη χρήση του χώρου

Δεν υπάρχει κανόνας χωρίς εξαίρεση

Κανείς δεν έχει στην πραγματικότητα 1,47 παιδιά. Ωστόσο, αυτός είναι ο στατιστικός μέσος όρος για τη Γερμανία. Επίσης, σπάνια βρίσκει κανείς στην πραγματικότητα έναν ιδανικό τυπικό χώρο όπως αυτός στον οποίο βασίζεται ο κανόνας των 30 Watt για τον υπολογισμό του μεγέθους του χώρου της ψυκτικής ικανότητας κλιματιστικών. Παρ' όλα αυτά ο χώρος θεωρείται από στατιστικής άποψης ότι συναντάται συχνότατα και για αυτό τον λόγο χρησιμεύει ως βάση υπολογισμού.

Γνωρίζετε την αρχή των στοιχείων κατασκευαστή για την κατανάλωση καυσίμου του ΙΧ σας. Σε ποσοστό 100 % δεν επιτυγχάνονται ποτέ στην πράξη αυτές οι τιμές, αλλά όλοι οι κατασκευαστές ακολουθούν την ίδια νομικά καθορισμένη μέθοδο αξιολόγησης για να διατηρούν τα διάφορα αυτοκίνητα συγκρίσιμα μεταξύ τους. Κάτι παρόμοιο ισχύει στα κλιματιστικά.

Οι συστάσεις καταλληλότητας για τα μεγέθη χώρων βασίζονται σε ιδανικές συνθήκες οι οποίες επικρατούν στη στατιστική μέση τιμή αλλά σπάνια 1 προς 1 στην πραγματικότητα. Ως μεμονωμένος κατασκευαστής δεν μπορούμε όμως να αλλάξουμε αυθαίρετα τους χαρακτηρισμούς των συσκευών, διότι δεν θα είναι πλέον δυνατή η σύγκριση με μοντέλα ανταγωνιστών. Διότι ένα είναι σίγουρο: Μια συσκευή χαρακτηρισμένη με καταλληλότητα χρήσης 30 τετραγωνικών μέτρων έχει σε όλους τους κατασκευαστές περίπου την ίδια ψυκτική ικανότητα. Και μια ενδεχόμενη σύσταση μεγέθους χώρου βασίζεται συνήθως στον κανόνα των 30 Watt ανά κυβικό μέτρο.

Σημαντικές πληροφορίες για την ψύξη ολόκληρων κατοικιών:

Τα κλιματιστικά δωματίου, όπως υποδηλώνει η ονομασία τους, είναι σχεδιασμένα για τον κλιματισμό ενός χώρου – όχι πολλών χώρων. Ακόμη και αν πρόκειται για έναν μεγάλο χώρο π.χ. 70 m², η υπολογισμένη ψυκτική ισχύς για αυτόν τον χώρο δεν μπορεί απλά να μεταφερθεί σε ένα διαμέρισμα μεγέθους 70 m² με πολλά δωμάτια. Διότι ακόμη και ένα κλιματιστικό του οποίου η ικανότητα έχει σχεδιαστεί για αυτό τον χώρο, επιτυγχάνει την επιθυμητή ψύξη μόνο υπό την προϋπόθεση της πλήρους ανακυκλοφορίας του αέρα στον χώρο – στην περίπτωση διαμερίσματος σε όλα τα δωμάτια.

Παρότι τα κλιματιστικά που περιλαμβάνονται στη Σειρά PAC είναι εξοπλισμένα ήδη με ισχυρούς ακτινικούς ανεμιστήρες για τον σκοπό αυτό, ο τύπος κατασκευής των οποίων ευνοεί τη μεταφορά αέρα σε μεγάλη απόσταση, η ομοιόμορφη κυκλική κατανομή του αέρα σε πολλά δωμάτια ενός διαμερίσματος δεν είναι δυνατή μόνο με ένα κλιματιστικό.

Η συμβουλή μας: Εφόσον η ψυκτική ικανότητα του κλιματιστικού έχει σχεδιαστεί για τη συνολική επιφάνεια δυο γειτονικών χώρων, μπορεί μέσω αντίστοιχου προσανατολισμού της ροής του αέρα και συμβολής ενός κατάλληλου ανεμιστήρα να διανεμηθεί στοχευμένα κρύος αέρας στον γειτονικό χώρο.

Ο σωστός προγραμματισμός χρήσης είναι το ήμισυ του παντός

«Να το ανοίξουμε για λίγο χρόνοι και να ψύξουμε λίγο» – αυτό είναι το πιο συχνό σφάλμα που κάνουν οι αρχάριοι κάτοχοι κλιματιστικών και πολλές φορές επίσης η αιτία για εκνευρισμούς λόγω δήθεν χαμηλής απόδοσης της συσκευής. Για να διατηρηθεί κρύο το υπνοδωμάτιο τη νύχτα, το κλιματιστικό ανοίγει το βράδυ μόνο λίγες ώρες και στη συνέχεια κλείνει. Αντιληπτή στιγμιαία αίσθηση: Ευχάριστα δροσερά – όλα τέλεια.

Αυτό όμως δεν θα διαρκέσει για πολύ, διότι το κλιματιστικό ψύχει μόνο τον τωρινό αέρα του δωματίου. Το 95 % της συσσωρευμένης θερμικής ενέργειας κατά τη διάρκεια της ημέρας δεν βρίσκεται όμως στον αέρα, αλλά στους τοίχους, στα δάπεδα, στις οροφές και στα έπιπλα. Και αυτή την ενέργεια αποβάλλουν κατά τη διάρκεια της νύχτας ξανά στον αέρα του δωματίου ο οποίος λόγω του απενεργοποιημένου κλιματιστικού θερμαίνεται ξανά! Αν είναι δυνατό, σε τέτοιες περιπτώσεις αφήστε το κλιματιστικό καλύτερα να λειτουργεί κατά τη διάρκεια της ημέρας έτσι ώστε να μην μπορούν να δημιουργηθούν αποθήκες θερμότητας σε τοίχους, δάπεδα, οροφές και έπιπλα, διότι με αυτό τον τρόπο η αποθηκευμένη ενέργεια μεταδίδεται συνεχώς στον αέρα του δωματίου και στη συνέχεια ψύχεται μέσω του κλιματιστικού. Χάρη σε αυτή τη μέθοδο οι χώροι παραμένουν ευχάριστα δροσεροί τη νύχτα όταν απενεργοποιείται το κλιματιστικό το βράδυ.

Εξάλλου, στους τοίχους δεν μπορεί να επιτευχθεί μια «αποθήκη ψύχους» με μόνιμο κλιματισμό διότι οι τοίχοι «φορτώνουν» συνεχώς θερμότητα από έξω.


Ρεαλιστικός υπολογισμός απαίτησης ψυκτικής ισχύος με όλους τους σχετικούς παράγοντες

Πρακτικός προγραμματισμός και θεώρηση αποθεμάτων

Αν θέλετε να πετύχετε ένα έντονα αισθητό ψυκτικό αποτέλεσμα, τότε κατά τον υπολογισμό της ικανότητας για ασφάλεια πρέπει να θεωρήσετε ότι ο χώρος σας σε όλες τις περιοχές αντιστοιχεί στο στατιστικό πρότυπο και συνεπώς να θεωρήσετε αποθέματα ικανότητας. Επειδή, εκτός των άλλων, ο αριθμός των χρηστών του χώρου διαφέρει και μπορεί να υπάρξουν ενδιάμεσα φάσεις του καιρού με ιδιαίτερα μεγάλη θερμότητα.

Εδώ η δημιουργία ενός ευχάριστου κλίματος χώρου ακόμη και σε μεταβαλλόμενες συνθήκες και η διατήρησή του δεν εξαρτάται μόνο από τις εκάστοτε μεμονωμένες απαιτήσεις.

Όπως φαίνεται στο ακόλουθο γράφημα, διάφοροι παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν τη σύσταση μεγέθους χώρου, έτσι ώστε να μην πρέπει να υπολογιστούν 30 Watt ανά κυβικό μέτρο, αλλά έως 60 Watt ή ακόμη περισσότερο.

Αυτό σημαίνει ότι ένα κλιματιστικό που συνιστάται για μέγεθος χώρου 40 m² υπό τις αλλαγμένες συνθήκες μπορεί να ψύξει αποτελεσματικά μόνο χώρους έως 20 m².

Πρακτική συμβουλή:

Ακόμη κι αν είναι εφικτό με τη συσκευή που χρησιμοποιείτε, η θερμοκρασία δωματίου δεν πρέπει να μειώνεται υπερβολικά. Με τον τρόπο αυτό όχι μόνο αυξάνεται άσκοπα η κατανάλωση ενέργειας, αλλά το «ψυχρό σοκ» κατά την είσοδο σε κλιματιζόμενο χώρο ενοχοποιείται εν μέρει και για τα κρυολογήματα του καλοκαιριού. Για τον λόγο αυτό συνιστούμε να ρυθμίζεται η θερμοκρασία δωματίου κατά 3 °C και όχι παραπάνω από 5 °C κάτω από την εξωτερική.

Το γνωρίζατε αυτό;

Ο άνθρωπος λειτουργεί στο 100% της αποδοτικότητάς του σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 20 °C. Στους 28 °C, η αποδοτικότητα μειώνεται στο 70% και στους 33 °C στο 50%.

Για τον λόγο αυτό, στη Γερμανία, για παράδειγμα, η «Οδηγία για τη θερμοκρασία των χώρων εργασίας» (ASR A3.5) ορίζει ότι η θερμοκρασία σε χώρους γραφείων απαγορεύεται να υπερβαίνει τους 26 °C.

Πρακτικές γνώσεις διαδικασίας ψύξης: Τρόπος λειτουργίας και διαφορές τεχνολογίας συνοπτικά

Μονοκόμματη συσκευή ή συσκευή split, τεχνολογία ενός ελαστικού σωλήνα ή δυο ελαστικών σωλήνων, ψύκτης εξάτμισης ή ψυκτικό μηχάνημα; Όποιος ψάχνει την ιδανική συσκευή για δροσιστική ψύξη δωματίων σε υψηλές θερμοκρασίες, μπορεί βλέποντας τις πολύπλευρες επιλογές και τις πλέον διαφορετικές διαδικασίες να μπερδευτεί.

Πρώτα: Δεν υπάρχει μια και αποκλειστικά βέλτιστη διαδικασία. Έτσι, όσο διαφορετικές είναι οι αρχικές παράμετροι όπως μέγεθος χώρου, μέθοδος ψύξης, απαίτηση άνεσης, δαπάνη εγκατάστασης και φυσικά προϋπολογισμός, τόσο διαφορετικά μπορεί επίσης να διαμορφωθεί η ιδανική λύση.

Για αυτόν ακριβώς τον λόγο περιλαμβάνει η Trotec στο πρόγραμμά της πολυάριθμες ποιοτικές συσκευές με διαφορετικές διαδικασίες ψύξης. Έτσι θα βρείτε πάντα τη συσκευή που ταιριάζει ακριβώς στις ατομικές σας ανάγκες και θα επωφελείστε πάντα από τη βέλτιστη σχέση τιμής-απόδοσης ενός προμηθευτή στην αγορά με ηγετική θέση!


Φορητά συστήματα κλιματισμού – άνετα ψυκτικά μηχανήματα

Αρχή λειτουργία ψυκτικού συστήματος συμπίεσης

Για καλύτερη κατανόηση αρχικά λίγη τεχνολογία ψύξης:

Σε αντίθεση με τους ψύκτες αέρα – που ονομάζονται επίσης Aircooler – όλα τα κλιματιστικά της σειράς μας PAC ψύχουν τον αέρα του δωματίου μέσω ενός ισχυρού ψυκτικού συστήματος συμπίεσης. Σε αυτή τη διαδικασία ένα ψυκτικό μέσο οδηγείται μέσω δυο εναλλακτών θερμότητας – του συμπυκνωτή και του εξατμιστή. Μέσω του συμπιεστή και της βαλβίδας διαστολής το ψυκτικό μέσο εκτίθεται σε αυτό το κλειστό κύκλωμα σε μεταβαλλόμενες πιέσεις εξαιτίας των οποίων το αέριο θερμαίνεται κατά τη συμπίεση και ψύχεται κατά την εκτόνωση. Η θερμότητα απάγεται στον συμπυκνωτή προς τα έξω και το ψύχος στον εξατμιστή διοχετεύεται στον χώρο.

Συμπεριλαμβάνεται αφύγρανση αέρα

Επειδή ο αέρας ψύχεται έως κάτω από το σημείο δρόσου του, ταυτόχρονα συμπυκνώνεται υγρασία από τον αέρα – δηλαδή ο αέρας δεν ψύχεται μόνο αλλά ταυτόχρονα επίσης αφυγραίνεται, γεγονός το οποίο γενικά ενισχύει την ευεξία και δημιουργεί ένα ευχάριστο κλίμα χώρου, διότι ο υγρός αέρας γίνεται δυσάρεστα αισθητός.

Ανάλογα με τον τύπο κατασκευής αυτά τα ψυκτικά μηχανήματα διατίθενται στην Trotec ως κλιματιστικά split ή μονοκόμματα κλιματιστικά, τα τελευταία με τεχνολογία ενός ελαστικού σωλήνα ή δυο ελαστικών σωλήνων.

Χωρίς ελαστικό σωλήνα δεν υπάρχει ψύχος, η θερμότητα πρέπει να αποβληθεί έξω

Χωρίς ελαστικό σωλήνα δεν υπάρχει ψύξη!

Μην επηρεάζεστε από τις εικόνες κλιματιστικών που προτείνουν εφαρμογή χωρίς κανέναν ελαστικό σωλήνα – τουλάχιστον ένας ελαστικός σωλήνας είναι απαραίτητος, ακόμη και αν δεν φαίνεται! Γιατί; Πολύ απλά:

Τα κλιματιστικά είναι ψυκτικά συστήματα συμπίεσης. Και αυτά παράγουν εξίσου ψύχος και θερμότητα – αμετάβλητη φυσική. Το παραγόμενο ψύχος είναι επιθυμητό, αντίθετα η θερμότητα όχι. Για αυτό τον λόγο, πρέπει να αποβληθεί προς τα έξω.

Σε συσκευές split είναι αυτόματα έξω, διότι εδώ η θερμότητα απάγεται αυτόματα άμεσα στον εξωτερικά τοποθετημένο συμπυκνωτή. Ωστόσο, και αυτές οι συσκευές χρειάζονται έναν σωλήνα σύνδεσης για το ψυκτικό μέσο που κυκλοφορεί, το οποίο εξασφαλίζει την απαγωγή θερμότητας.

Στη μονοκόμματη κατασκευή (βλ. εικ. επάνω) η θερμότητα δημιουργείται κεντρικά στη συσκευή και για αυτό τον λόγο πρέπει να οδηγηθεί προς τα έξω, χωρίς να αναμειγνύεται ξανά με τον εσωτερικό αέρα του χώρου θερμαίνοντάς τον.

Προς τούτο, απαιτείται υποχρεωτικά τουλάχιστον ένας ελαστικός σωλήνας απαγόμενου αέρα, ο οποίος περιλαμβάνεται πάντα σε όλα τα μονοκόμματα κλιματιστικά που διατίθενται στην αγορά, ακόμη και αν δεν φαίνεται άμεσα σε κάθε εικόνα εφαρμογής.


Μονοκόμματα κλιματιστικά με τεχνολογία ενός ελαστικού σωλήνα

Μονοκόμματα κλιματιστικά με τεχνολογία ενός ελαστικού σωλήνα

Αυτός ο τύπος κατασκευής συναντάται στα περισσότερα κλιματιστικά PAC της Trotec. Η ίδια τεχνολογία είναι εδώ ενσωματωμένη εξοικονομώντας χώρο στο ίδιο περίβλημα και ο καυτός αέρας που εξαρτάται από τη διεργασία οδηγείται προς τα έξω μέσω ενός κεντρικού σωλήνα απαγόμενου αέρα, συνεπώς πρόκειται για τεχνολογία ενός ελαστικού σωλήνα. Μέσω της μόνιμης απαγωγής αυτού του θερμού αέρα δημιουργείται ελαφριά υποπίεση, η οποία λόγω της ροής θερμού αέρα από έξω και των χώρων που συνορεύουν εξισορροπείται. Το θετικό αποτέλεσμα είναι ότι στον χώρο τροφοδοτείται συνεχώς φρέσκος αέρας (οξυγόνο). Ωστόσο, λόγω του εισερχόμενου, θερμού εξωτερικού αέρα χάνεται περ. 20 έως 30 % της ενέργειας. Αυτό το ενεργειακό μειονέκτημα όμως είναι στις περισσότερες περιπτώσεις αρνητικό μόνο με την πρώτη ματιά. Διότι αν βρίσκονται στον χώρο άτομα, απαιτείται οξυγόνο, το οποίο δεν φτάνει στον χώρο μέσω συσκευών split στη λειτουργία ανακύκλωσης αέρα. Οι μονοκόμματες συσκευές με τεχνολογία ενός ελαστικού σωλήνα διακρίνονται προπαντός λόγω του πλεονεκτικού συνδυασμού ισχυρής ψύξης, συνεχούς τροφοδοσίας φρέσκου αέρα και απλούστατου χειρισμού. Η ευέλικτη λειτουργία σε διάφορους χώρους διαμορφώνεται εδώ ιδιαίτερα εύκολα. Τα μονοκόμματα κλιματιστικά είναι επίσης η πιο οικονομική εναλλακτική σε ό,τι αφορά την ψύξη χώρων.

Μονοκόμματα κλιματιστικά με τεχνολογία δυο ελαστικών σωλήνων

Μονοκόμματα κλιματιστικά με τεχνολογία δυο ελαστικών σωλήνων

Όπως σε συσκευές ενός ελαστικού σωλήνα, εδώ μέσω του ελαστικού σωλήνα απαγόμενου αέρα ο καυτός αέρας που εξαρτάται από τη διεργασία οδηγείται προς τα έξω, ωστόσο ταυτόχρονα τροφοδοτείται στη συσκευή μέσω ενός πρόσθετου δεύτερου ελαστικού σωλήνα πολύς φρέσκος αέρα (οξυγόνο).

Με αυτό τον τρόπο είναι δυνατή σε σχέση με τις συσκευές ενός ελαστικού σωλήνα η λειτουργία ανακύκλωσης αέρα με ουδέτερη πίεση χωρίς ροή θερμού αέρα από έξω, γεγονός το οποίο καθιστά τις συσκευές πιο αποδοτικές, αλλά απαιτεί σχετικά υψηλότερη δαπάνη εγκατάστασης. Διότι αντί μόνο ενός πρέπει σε αυτή τη διαδικασία να εγκατασταθούν δυο ελαστικοί σωλήνες.

Αυτές οι συσκευές είναι ενεργειακά πιο αποδοτικές από τις μονοκόμματες συσκευές με τεχνολογία ενός ελαστικού σωλήνα, μειονέκτημα είναι όμως και εδώ, όπως και στις συσκευές split, ότι στον χώρο δεν τροφοδοτείται καθόλου φρέσκος αέρας (οξυγόνο).


Φορητά κλιματιστικά split

Αρχή λειτουργίας κλιματιστικού split

Σε συσκευές split όπως το PAC 4600 ο συμπυκνωτής (Εξωτερική μονάδα) και ο εξατμιστής (Εσωτερική μονάδα) είναι κατασκευαστικά διαχωρισμένα. Η εξωτερική μονάδα που είναι τοποθετημένη στο μπαλκόνι, στη βεράντα, στην ποδιά παραθύρου ή αλλού σε εξωτερικό χώρο συνδέεται μέσω ενός σωλήνα σύνδεσης στο κλιματιστικό.

Επειδή εδώ η αποβαλλόμενη θερμότητα που δημιουργείται στη διαδικασία ψύξης απάγεται με τον συνδετικό σωλήνα (καυτό ψυκτικό μέσο) μέσω του εξωτερικού τμήματος, στις συσκευές split σε αντίθεση με τα μονοκόμματα κλιματιστικά δεν χρειάζεται ελαστικός σωλήνας αποβαλλόμενου αέρα για την απαγωγή θερμού αέρα. Τα κλιματιστικά split έχουν σε σύγκριση με τα μονοκόμματα κλιματιστικά σημαντικά καλύτερη ενεργειακή απόδοση διότι η αποβαλλόμενη θερμότητα δημιουργείται στην εξωτερική μονάδα και όχι στο εσωτερικό τμήμα. Έτσι η θερμότητα που αφαιρείται από τον αέρα του χώρου δεν πρέπει να αφαιρεθεί όπως στα μονοκόμματα κλιματιστικά μέσω ενός ελαστικού σωλήνα απαγόμενου αέρα προς τα έξω. Αυτό, αντίστοιχα, έχει ως συνέπεια ότι δεν δημιουργείται υποπίεση και έτσι επίσης δεν έλκεται ζεστός εξωτερικός αέρας προς τα μέσα στον χώρο που ψύχεται.

Ωστόσο, για να υπάρχει καλύτερη ενεργειακή απόδοση το ισοζύγιο οξυγόνου είναι χειρότερο. Τα κλιματιστικά split είναι συγκρίσιμα σε πολύ μεγάλο βαθμό με τη λειτουργία ανακύκλωσης αέρα στο σύστημα κλιματισμού του αυτοκινήτου. Πάντα ο ίδιος αέρα οδηγείται μέσω του συγκροτήματος, έτσι ο αέρας, που εισάγεται ψύχεται συνεχώς και χρειάζεται λιγότερη ενέργεια για την ψύξη. Αν όμως στο αυτοκίνητο πραγματοποιείται ψύξη συνεχώς στη λειτουργία ανακύκλωσης,κάποια στιγμή του οξυγόνο στον χώρο καταναλώνεται. Αυτή είναι η συμπεριφορά και στις συσκευές split. Ο ίδιος αέρας ψύχεται ακόμη περισσότερο και κάποια στιγμή το οξυγόνο στον χώρο καταναλώνεται από τα παρόντα άτομα. Κατόπιν, θα πρέπει να γίνει αερισμός για να οδηγηθεί φρέσκο οξυγόνο μέσα στον χώρο. Αυτό επιδεινώνει ξανά το ενεργειακό πλεονέκτημα σε σύγκριση με τις μονοκόμματες συσκευές. Το πλεονέκτημα σχετικοποιείται ανάλογα με τις ανάγκες οξυγόνου στον χώρο.


Αδιαβατική ψύξη με φορητά Aircooler

Σχεδιάγραμμα αδιαβατικής ψύξης

Τα Aircooler όπως η Σειρά PAE της Trotec είναι ψύκτες αέρα και δεν διαθέτουν σε σύγκριση με τα κλιματιστικά PAC σύστημα κλιματισμού που λειτουργεί με συμπιεστή, αλλά ψύχουν τον αέρα του χώρου μέσω της φυσικής αρχής της εξάτμισης του νερού, που ονομάζεται επίσης αδιαβατική ψύξη. Όλοι γνωρίζουν αυτό το φαινόμενο ψύξης π.χ. μέσω της αξάτμισης του ιδρώτα ή του πιο ψυχρού αέρα κοντά σε καταρράκτες, ποτάμια και θάλασσες.

Η φυσική αρχή συνοπτικά. Για την εξάτμιση, το νερό χρειάζεται ενέργεια, η οποία αφαιρείται σε μορφή θερμότητας από τον αέρα του περιβάλλοντος, εξαιτίας του οποίου ο αέρας γίνεται πιο ψυχρός. Εδώ είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι η αποθηκευμένη ενέργεια στον αέρα του χώρου διακρίνεται σε αισθητή θερμότητα και λανθάνουσα, δηλαδή κρυμμένη θερμότητα.

Το κλου: Μόνο η αισθητή θερμότητα σχετίζεται με τη θερμοκρασία και συνεπώς μπορεί να μετρηθεί μέσω θερμομέτρου. Επειδή κατά την εξάτμιση καταναλώνεται ακριβώς αυτή η αισθητή θερμότητα και στη συνέχεια αποθηκεύεται στον υδρατμό ως λανθάνουσα ενέργεια, η αδιαβατική ψύξη με ψύκτες αέρα είναι μια φυσική και οικονομική μέθοδος ψύξης χωρίς εξωτερική απαίτηση ενέργειας για τη διαδικασία ψύξης ενός συστήματος κλιματισμού που λειτουργεί με συμπιεστή όπως στις συσκευές PAC – όμως στην πράξη είναι κατάλληλη περισσότερο για μικρούς χώρους και μικρές διαφορές θερμοκρασίας. Η ωφέλιμη ακτίνα στις αδιαβατικές συσκευές ψύξης είναι πολύ περιορισμένη και δεν μπορεί να αυξηθεί τόσο απλά όπως κατά τη χρήση ισχυρών ψυκτικών μονάδων συμπίεσης.

Οι ψύκτες αέρα για ιδιωτική χρήση λειτουργούν όλοι μέσω άμεσης ψύξης – δηλαδή προσδίδουν στον εισερχόμενο αέρα άμεσα υγρασία μέσω εξάτμιση νερού. Για αυτό τον λόγο δεν απαιτείται όπως στα μονοκόμματα κλιματιστικά επιπρόσθετα απαγωγή του αέρα διεργασίας, γεγονός το οποίο αφενός καθιστά τις συσκευές πολύ απλές στον χειρισμό, διότι πρέπει μόνο να τοποθετηθούν και να ενεργοποιηθούν, αφετέρου όμως αυξάνει την υγρασία.

Σε αντίθεση με τα κλιματιστικά που λειτουργούν με συμπιεστή, η αποτελεσματικότητα των Aircooler μεταβάλλεται ανάλογα με τη διαδικασία και σε σημαντικό βαθμό σε σχέση με τις επικρατούσες συνθήκες κλίματος: Από μέγιστη ψυκτική απόδοση (1 έως 3 °C μείωση θερμοκρασίας) σε καυτό και ξηρό αέρα έως καμία αισθητή ψυκτική απόδοση σε υγρό και ζεστό αέρα δωματίου.
Βαθμός απόδοσης Aircooler εξαρτώμενος από το κλίμα

Οι ψύκτες αέρα είναι αποτελεσματικοί μόνο σε χώρους με ξηρό αέρα (κάτω από 40 % σχ. υγρ.) και μπορούν να επιφέρουν μείωση θερμοκρασίας πάντα μόνο μέχρι το όριο κορεσμού του αέρα, δηλαδή π.χ. από 25 °C/50 % σχ. υγρ. σε μια θεωρητική τιμή κατά μέγιστο 18 °C/98 % σχ.υγρ. Αυτή η διαφορά θερμοκρασίας είναι ωστόσο περισσότερο θεωρητικής φύσης και δεν αφορά την πράξη, διότι σε σχετικά υγρασία αέρα χώρου 98 % το αισθητό κλίμα του χώρου είναι πολύ δυσάρεστο και εξαιρετικά υγρό διάγραμμα άνεσης).

Κατά κανόνα με τους φορητούς ψύκτες αέρα στη Σειρά PAE σε μικρούς χώρους, ανάλογα με την υγρασία αέρα και την αρχική θερμοκρασία, μπορούν να επιτευχθούν διαφορές θερμοκρασίας 1 - 2 °C χωρίς η υγρασία του χώρου να γίνει δυσάρεστα υψηλή.

Στους ψύκτες αέρα ο βαθμός απόδοσης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η ισχύς του ανεμιστήρα και η επιφάνεια του φίλτρου εξάτμισης. Όπως φαίνεται από τις θεωρητικές ενδεικτικές τιμές, κατά τη χρήση άμεσων ψυκτών αυξάνεται αισθητά ανάλογα με τη μέθοδο ταυτόχρονα και η υγρασία αέρα στον χώρο, το οποίο δεν είναι πάντα επιθυμητό. Με την αύξηση της υγρασίας του χώρου μειώνεται ταυτόχρονα και η ψυκτική ισχύς των συσκευών.

Αντίστοιχα η ψυκτική απόδοση των Aircooler εξαρτάται επίσης πάντα από τη γενική κατάσταση του καιρού: Αν ο αέρας είναι καυτός και ξηρός, τότε τα Aircooler επιτυγχάνουν τον μέγιστο βαθμό απόδοσής τους. Αντίθετα, αν ο καιρός είναι υγρός και ζεστός, πρακτικά δεν μπορεί να επιτευχθεί ψυκτική ισχύς. Ακόμη χειρότερα: Λόγω της συνεχούς ύγρανσης του αέρα που περιέχει ήδη έντονη υγρασία, το κλίμα του χώρου σε αυτή την περίπτωση γίνεται ακόμη πιο δυσάρεστα αισθητό.

Αυτό εξαρτάται από τη διεργασία και συνεπώς ισχύει για όλα τα Aircooler στην αγορά, ακόμη κι αν οι προσφορές των ανταγωνιστών θέλουν να υποδηλώσουν κάτι διαφορετικό.


Κλιματιστικά ή ψύκτες αέρα – Βοήθεια απόφασης

Με μια διαφορά 10 έως 18 °C μεταξύ του αέρα που εισέρχεται και εξέρχεται από τη συσκευή, τα κλιματιστικά της σειράς σειρά PAC και PT παράγουν πολύ μεγαλύτερες διαφορές θερμοκρασίας από τους ψύκτες αέρα, οι οποίοι κατά κανόνα δημιουργούν διαφορά 1 έως 3 °C.

Στο δωμάτιο πάντα εισέρχεται ταυτόχρονα ξανά θερμότητα, για παράδειγμα από τους τοίχους ή το άνοιγμα της πόρτας. Για τον λόγο αυτό, ο αέρας του δωματίου ψυχραίνεται εντέλει κατά περίπου 4 έως 15 °C με κλιματιστικά που λειτουργούν με συμπιεστή, πάντα ανάλογα με το μοντέλο που χρησιμοποιείται και τις συνθήκες του χώρου (θερμοκρασία και σχετική υγρασία αέρα).

Ωστόσο, εκτός από ελάχιστα ειδικά μηχανήματα ψύξης, τα κοινά κλιματιστικά δεν είναι σε θέση να μειώσουν τη θερμοκρασία του χώρου κάτω από τους 16 °C, καθώς από αυτήν την τιμή και κάτω συνήθως απενεργοποιούνται. Πιο σωστά: Ακόμη κι αν το κλιματιστικό μπορεί από τεχνική άποψη να ψυχράνει τον χώρο κατά 15 °C, ένας χώρος με 24 °C θα μπορούσε να ψυχρανθεί το πολύ έως 16 °C!

Διάγραμμα άνεσης

Τελικά, οι διαφορές θερμοκρασίας στον χώρο που επιτυγχάνει το κλιματιστικό ή το Aircooler εξαρτώνται πάντα από το μέγεθος του χώρου και την ψυκτική ικανότητα της συσκευής.

Για τον λόγο αυτό, να λαμβάνετε πάντα υπόψη στα τεχνικά χαρακτηριστικά τα μέγιστα συνιστώμενα μεγέθη χώρων, καθώς και όλους τους παραπάνω παράγοντες επιρροής! Εν ολίγοις, η σωστή επιλογή μεταξύ ενός συστήματος κλιματισμού και ενός Aircooler εξαρτάται κατά πολύ από τον σκοπό χρήσης, τη συμπεριφορά χρήσης, τις προσωπικές απαιτήσεις, καθώς και την προσωπική ετοιμότητα για επένδυση.

Τα Aircooler είναι οικονομικά στην τιμή και στην ηλεκτρική κατανάλωση, εγκαθίστανται γρήγορα και απλά και δεν απαιτούν απαγωγή θερμού αέρα προς τα έξω με τη μορφή σωλήνα ψυκτικού μέσου ή ελαστικού σωλήνα απαγωγής καυτού αέρα.

Εξάλλου, η ψυκτική ικανότητα εξαρτάται σημαντικά από την υγρασία αέρα και περιορίζεται σε λίγους βαθμούς Κελσίου. Επίσης, η ψυκτική ικανότητα εξαρτάται στα Aircooler από τις καιρικές συνθήκες. Τα Aircooler επιτυγχάνουν τη μέγιστη απόδοσή τους σε καυτό, ξηρό κλίμα. Αντίθετα, σε υγρό και ζεστό κλίμα η ψυκτική ισχύς μειώνεται πρακτικά στο μηδέν.

Αντιθέτως, τα κλιματιστικά της σειρά PAC και PT είναι πραγματικά ψυκτικά μηχανήματα με ψυκτική ισχύ που εξαρτάται μεν από τη θερμοκρασία και την υγρασία του αέρα, αλλά κατά πολύ λιγότερο από ό,τι στους ψύκτες αέρα.

Σε αντίθεση με τους ψύκτες αέρα, τα κλιματιστικά αφυγραίνουν τον αέρα του χώρου, γεγονός το οποίο γίνεται ιδιαίτερα αισθητό σε υψηλή υγρασία αέρα. Τα πραγματικά κλιματιστικά, όπως αυτά της σειρά PAC και PT, έχουν ενσωματωμένο συμπιεστή, καθώς και ένα πλήρες ψυκτικό σύστημα, και συνεπώς οι τιμές αγοράς και ηλεκτρικής κατανάλωσής τους είναι σαφώς υψηλότερες από τα Aircooler.

Η δημιουργούμενη αποβαλλόμενη θερμότητα δεν διοχετεύεται στον πιο υγρό εξερχόμενο αέρα όπως στα Aircooler αλλά μεταφέρεται στον εξωτερικό χώρο. Έτσι, κάθε σύστημα κλιματισμού που λειτουργεί με συμπιεστή απαιτεί είτε έναν ελαστικό σωλήνα καυτού αέρα (μονοκόμματα κλιματιστικά) ή έναν σωλήνα σύνδεσης ψυκτικού μέσου προς τον εξωτερικό ψύκτη (συσκευές split). Για τον λόγο αυτό, η εγκατάσταση των κλιματιστικών είναι πάντα πιο δαπανηρή από τα Aircooler.

Επισκόπηση: Διαφορές διαδικασίας σε συνοπτική σύγκριση

Aircooler

Κλιματιστικά (με λειτουργία συμπιεστή)

Χρησιμοποιούνται χωρίς ελαστικό σωλήνα απαγωγής αέρα ή σωλήνα σύνδεσης ψυκτικού μέσου ναι όχι
Διαφορά θερμοκρασίας* (∆T) μεταξύ αέρα αναρρόφησης και εξερχόμενου ψυχρού αέρα στη συσκευή 1 έως 3 °C 10 έως 18 °C
Δυνατότητα μείωσης θερμοκρασίας χώρου κατά περ. μεγ. 2 °C μεγ. 15 °C
Μέγ. ψύχρανση θερμοκρασίας αέρα σε χώρους 18 °C
ΑΚόστος αγοράς σε άμεση σύγκριση χαμηλότερη υψηλότερη
Αποτελεσματική ψυκτική απόδοση ακόμη και σε υψηλότερη υγρασία αέρα όχι ναι
Επίδραση των κλιματικών συνθηκών στην ψυκτική απόδοση μεγάλη μικρή
Επίδραση υγρασίας αέρα ανάλογα με τη διαδικασία υγρασία αέρα αφύγρανση αέρα
Αισθητό ψυκτικό αποτέλεσμα σε υγρές και ζεστές κλιματικές συνθήκες** όχι ναι
Αισθητό ψυκτικό αποτέλεσμα σε καυτές και ξηρές κλιματικές συνθήκες** ναι ναι

* εξαρτάται από τη σχ. υγρασία αέρα, ** εξαρτάται από τη θερμοκρασία αέρα και τη σχ. υγρασία καθώς και τη σωστή διαστασιολόγηση της συσκευής

Συσκευές κλιματισμού Komfort σειράς PAC

Όλοι οι Συσκευές κλιματισμού Komfort σειράς PAC σε άμεση σύγκριση

Για να βρείτε τον κατάλληλο Συσκευές κλιματισμού Komfort σειράς PAC, έχετε εδώ τη δυνατότητα να συγκρίνετε συνοπτικά μεταξύ τους όλους τους Συσκευές κλιματισμού Komfort σειράς PAC της Trotec.

Μοντέλα τα οποία δεν θέλετε να συμπεριλάβετε στη σύγκριση, καταργούνται με κλικ.

Τεχνικά χαρακτηριστικά συγκριτικά

Αερόψυξη

Όλοι οι Αερόψυξη σε άμεση σύγκριση

Για να βρείτε τον κατάλληλο Αερόψυξη, έχετε εδώ τη δυνατότητα να συγκρίνετε συνοπτικά μεταξύ τους όλους τους Αερόψυξη της Trotec.

Μοντέλα τα οποία δεν θέλετε να συμπεριλάβετε στη σύγκριση, καταργούνται με κλικ.

Τεχνικά χαρακτηριστικά συγκριτικά

 βασικός εξοπλισμός

 προαιρετικά διαθέσιμο

 μη διαθέσιμο