Εμφάνιση όλων x TDE 25 x TDE 65 x TDE 95
TDE 25
TDE 65
TDE 95

Τεχνικά δεδομένα Εξοπλισμός, χαρακτηριστικά...

Τεχνικά δεδομένα
Γενικά
Αριθμός προϊόντος 1.410.000.100 1.410.000.115 1.410.000.120
Θερμαντική ισχύς
Βαθμίδα 1 [kW] 3 0 0
Βαθμίδα 2 [kW] 6 9
Βαθμίδα 2 [kcal] 5.160 7.740
Βαθμίδα 3 [kW] 9 13,5
Βαθμίδα 3 [kcal] 7.740 11.610
Βαθμίδα 4 [kW] 12 18
Βαθμίδα 4 [kcal] 10.300 15.400
Βαθμίδα μέγ. [kcal] 2.586 10.300 15.400
Ποσότητα αέρα
Βαθμίδα μέγ. [m³/h] 250 600 1.520
Πίεση αέρα
Βαθμίδα μέγ. [Pa] 40 130 110
Αύξηση θερμοκρασίας
σε [°C] 36 60 35
Θερμοκρασία ελάχ. [°C] -20 -20 -20
Θερμοκρασία μέγ. [°C] 40 40 40
Ανεμιστήρες
αξονικό
ακτινικό
Αριθμός βαθμίδων ανεμιστήρα 1 1 1
Ηλεκτρικές τιμές
Σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο 230 V/50 Hz 400 V/50 Hz 400 V/50 Hz
Ονομαστική κατανάλωση ρεύματος [A] 13,4 18 27,2
συνιστώμενη ασφάλεια [A] 16 32 32
Κατανάλωση ισχύος [kW] 3 12 18
Ηλεκτρική σύνδεση
Φις σύνδεσης CEE 7/7 CEE 32 A, 5-πολικό CEE 32 A, 5-πολικό
πλευρά πελάτη
Μήκος καλωδίου [m] 2,65 0,2 0,3
Τιμές ήχου
Απόσταση 1 m [dB(A)] 55 63 67
Σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα
Σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα
Διάμετρος [mm] 155 300 300
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα μέγ. [m] 7 15 15
Διάσταση
Μήκος (χωρίς συσκευασία) [mm] 315 605 480
Πλάτος (χωρίς συσκευασία) [mm] 260 365 405
Ύψος (χωρίς συσκευασία) [mm] 355 465 585
Βάρος
(χωρίς συσκευασία) [kg] 11 25 30
Εξοπλισμός, χαρακτηριστικά και λειτουργίες
Χειρισμός
Θερμοστάτης
Κινητικότητα
Λαβή(-ες) συγκράτησης / μεταφοράς
Μεταλλικοί τροχοί με λαστιχένια ελαστικά
Πλαστικοί τροχοί μεταφοράς
Πλήρως λαστιχένια πόδια που δεν χρωματίζουν
Έκδοση περιβλήματος
Μέταλλο

 βασικός εξοπλισμός

 προαιρετικά διαθέσιμο

 μη διαθέσιμο