Εμφάνιση όλων x IDS 20 x IDS 20 D x IDS 30 x IDS 30 D x IDS 30 F x IDS 45 x IDS 80 x IDS 100 x IDS 900
IDS 20
IDS 20 D
IDS 30
IDS 30 D
IDS 30 F
IDS 45
IDS 80
IDS 100
IDS 900

Τεχνικά δεδομένα Εξοπλισμός, χαρακτηριστικά...

Τεχνικά δεδομένα
Γενικά
Αριθμός προϊόντος 1.430.000.120 1.430.000.020 1.430.000.125 1.430.000.025 1.430.000.128 1.430.000.130 1.430.000.135 1.430.000.140 1.430.000.161
Αρχή λειτουργίας
Είδος θέρμανσης έμμεσο
Είδος θέρμανσης άμεσο
Ποσότητα αέρα
Βαθμίδα μέγ. [m³/h] 550 350 1.150 605 1.150 2.500 4.300 5.550 17.000
Πίεση αέρα
Βαθμίδα μέγ. [Pa] 200
Ανεμιστήρας
αξονικό
ακτινικό
Ονομαστική θερμική επιβάρυνση
Βαθμίδα μέγ. [kW] 23,47 20 34,1 38,4 34,1 58,6 91 117,26 236
Βαθμίδα μέγ. [kcal] 202.923
Ονομαστική θερμική ισχύς
Βαθμίδα μέγ. [kW] 19,6 20 28,8 38,4 28,8 52,5 80,2 117 217
Βαθμίδα μέγ. [kcal] 16.853 17.200 24.764 33.020 24.764 45.142 68.960 90.748 186.586
Αύξηση θερμοκρασίας
Βαθμίδα μέγ. [°C] 95 100 70 75 70 66 77 75 55
Ηλεκτρικές τιμές
Σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz
Κατανάλωση ρεύματος [A] 1,25 1 1,56 1,25 1,56 3,8 6,4 8,35 11,2
Κατανάλωση ισχύος [kW] 0,3 0,2 0,37 0,272 0,37 0,85 1,14 1,82 2,25
Θερμαντική ισχύς [kW] 19,6 20 28,8 38,4 28,8 52,5 80,2 117 217
Ηλεκτρική σύνδεση
Φις σύνδεσης CEE 7/7 (Φις τύπου F + E) CEE 7/7 (Φις τύπου F + E) CEE 7/7 (Φις τύπου F + E) CEE 7/7 (Φις τύπου F + E) CEE 7/7 (Φις τύπου F + E) CEE 7/7 (Φις τύπου F + E) CEE 7/7 (Φις τύπου F + E) CEE 7/7 (Φις τύπου F + E) CEE 7/7 (Φις τύπου F + E)
Μήκος καλωδίου [m] 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,5
Χειρισμός
ναι Προστασία από υπερθέρμανση, Σύνδεση εξωτερικού θερμοστάτη Προστασία από υπερθέρμανση Προστασία από υπερθέρμανση, Σύνδεση εξωτερικού θερμοστάτη Προστασία από υπερθέρμανση, Σύνδεση εξωτερικού θερμοστάτη Προστασία από υπερθέρμανση, Σύνδεση εξωτερικού θερμοστάτη Προστασία από υπερθέρμανση, Σύνδεση εξωτερικού θερμοστάτη Προστασία από υπερθέρμανση, Σύνδεση εξωτερικού θερμοστάτη Προστασία από υπερθέρμανση, Σύνδεση εξωτερικού θερμοστάτη Προστασία από υπερθέρμανση, Σύνδεση εξωτερικού θερμοστάτη
εσωτερικός θερμοστάτης
Ένδειξη θερμοκρασίας
Τροφοδοσία καυσίμου
Τροφοδοσία καυσίμου Αντλία Danfoss Αντλία Danfoss Αντλία Danfoss Αντλία Danfoss Αντλία Danfoss Αντλία Danfoss Αντλία Danfoss Αντλία Suntek
Φίλτρο καυσίμου
υπάρχει
Κατανάλωση πετρελαίου
Βαθμίδα μέγ. [l/h] 2,23 2,04 3,25 3,66 3,25 5,59 8,64 10,79 21,69
Περιεχόμενο δοχείου
Περιεχόμενο σε [l] 42 17 42 42 65 105 135 200
Σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα
Διάμετρος Σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα [mm] 300 300 350 400 500 700
Σύνδεση καμινάδας
υπάρχει
Διάμετρος | Σύνδεση καμινάδας [mm] 120 150 150 150 150 150
Διάμετρος [mm]
Τιμές ήχου
Απόσταση 1 m [dB(A)] 70 67 75,3 69 75 72 75 76 69
Χρησιμοποιούμενα καύσιμα
Κηροζίνη
Diesel
Πετρέλαιο θέρμανσης EL
Πετρέλαιο θέρμανσης EL με χαμηλή περιεκτικότητα θείου
Διάσταση
Μήκος (χωρίς συσκευασία) [mm] 1.075 720 1.175 1.050 1.270 1.310 1.690 1.870 2.245
Πλάτος (χωρίς συσκευασία) [mm] 440 300 400 400 470 510 620 660 982
Ύψος (χωρίς συσκευασία) [mm] 615 450 605 520 720 965 1.050 1.210 1.584
Βάρος
(χωρίς συσκευασία) [kg] 36 20 48 20 56 81 110 149 351
(συμπερ. συσκευασίας) [kg] 376,2
Εξοπλισμός, χαρακτηριστικά και λειτουργίες
Κινητικότητα
Λαβή(-ες) συγκράτησης / μεταφοράς
Πλαστικοί τροχοί μεταφοράς
Μεταλλικοί τροχοί με λαστιχένια ελαστικά
Περονοφόρο
Γερανός
Πλήρως λαστιχένια πόδια που δεν χρωματίζουν
Έκδοση περιβλήματος
Χάλυβας
Ανοξείδωτος χάλυβας
Σωλήνας καυσαερίων
Διάμετρος [mm] 200
Είσοδος αέρα
Διάμετρος [mm] 720
Στόμιο εξόδου θερμού αέρα
Διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα Στόμιο εξόδου θερμού αέρα [mm] 700

 βασικός εξοπλισμός

 προαιρετικά διαθέσιμο

 μη διαθέσιμο