Αφυγραντήρες αέρα πισίνας: Συγκριτικά τεχνικά στοιχεία

Εμφάνιση όλων x DS 30 x DS 60 x Εξωτερική αντλία συμπυκνώματος
DS 30
DS 60
Εξωτερική αντλία συμπυκνώματος

Τεχνικά δεδομένα Εξοπλισμός, χαρακτηριστικά...

Τεχνικά δεδομένα
Γενικά
Αριθμός προϊόντος 1.125.000.319 1.125.000.335 6.100.000.019
Απόδοση αφύγρανσης
σε 20 °C / 60 % σχ. υγρ. [l/24h] 20 38
σε 30 °C / 80 % σχ. υγρ. [l/24h] 45 90
Ενδείκνυται για μεγέθη λεκανών έως [m²] 25 50
Ποσότητα αέρα
Βαθμίδα μέγ. [m³/h] 700 1.280
Περιοχή λειτουργίας
Θερμοκρασία ελάχ. [°C] 0 0
Θερμοκρασία μέγ. [°C] 40 40
Υγρασία αέρα ελάχ. [%r.F.] 30 30
Υγρασία αέρα μέγ. [%r.F.] 90 90
Ηλεκτρικές τιμές
Σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz
Ονομαστική κατανάλωση ρεύματος [A] 4,4 7,5
Κατανάλωση ισχύος [kW] 0,75 1,2
Απαιτούμενο ρεύμα φάσης εκκίνησης [A] 15,8 30
συνιστώμενη ασφάλεια [A] 16 16
Ηλεκτρική σύνδεση
Φις σύνδεσης CEE 7/7 CEE 7/7
Θερμική απόδοση
kW 1,9 3,5
Βαθμός απόδοσης (COP) 2,5 2,9
Ανάκτηση θερμότητας
Απόδοση θερμότητας σε νερό μέγ. [kW] 1,4 2,8
Συμπιεστής
Τύπος ψυκτικού μέσου R-407C R-407C
Ποσότητα ψυκτικού μέσου [g] 500 800
Τιμή ΔΘΠ 1.774 1.774
ΙσοδύναμοCO 2 [t] 0,887 1,419
Πίεση Πλευρά αναρρόφησης [MPa] 0,7
Πίεση Πλευρά εξόδου [MPa] 2,7
Τιμές ήχου
Απόσταση 3 m [dB(A)] 50 52
Διάσταση
Μήκος (χωρίς συσκευασία) [mm] 265 265
Πλάτος (χωρίς συσκευασία) [mm] 800 1.265
Ύψος (χωρίς συσκευασία) [mm] 665 665
Βάρος
(χωρίς συσκευασία) [kg] 46 60
Εξοπλισμός, χαρακτηριστικά και λειτουργίες
Υγροστάτης
εσωτερικά
εξωτερικά
Εκροή συμπυκνώματος
Σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα δυνατή
Εύκαμπτος σωλήνας στον παραδοτέο εξοπλισμό
Συνιστώμενο μέγεθος εύκαμπτου σωλήνα [mm] 10 10
Αντλία συμπυκνώματος
υπάρχει
Έκδοση περιβλήματος
Πλαστικού

 βασικός εξοπλισμός

 προαιρετικά διαθέσιμο

 μη διαθέσιμο