Ποια μέθοδος αφύγρανσης αέρα για ποιο σκοπό; Επιλογή αφυγραντήρα αέρα
Home Comfort

Έχετε ερωτήσεις;

Είμαστε στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες

Τελικοί Καταναλωτές: +49 2452 962 450
E-Mail: info@trotec.com
  1. Προϊόντα και υπηρεσίες
  2. Προϊόντα ‑ HomeComfort
  3. Αφύγρανση
  4. Πρακτικές γνώσεις αφυγραντήρων αέρα
  5. Αφυγραντήρας αέρα-Παράγοντες επιλογής

Επιλογή αφυγραντήρα αέρα

Ποια μέθοδος αφύγρανσης αέρα για ποιο σκοπό;

Παράγοντας επιλογής Θερμοκρασία χώρου

Παράγοντας επιλογής Θερμοκρασία χώρου

Η μέση θερμοκρασία αέρα στον χώρο όπου επιθυμούμε τη διατήρηση της ξηρότητας είναι το σημαντικότερο κριτήριο απόφασης για την επιλογή του κατάλληλου αφυγραντήρα.

Η δύναμη κάτω από 8

Σε μη θερμαινόμενα υπόγεια, εξοχικά ή πιο κρύους χώρους κατά τη διάρκεια του χειμώνα με μέση θερμοκρασία χώρου κάτω από 8 °C συνιστάται η χρήση στεγνωτήρων προσρόφησης. Η αρχή λειτουργίας τους είναι σε θέση να διατηρεί ξηρά τα περιβάλλοντα χαμηλών θερμοκρασιών συνεχώς και αποτελεσματικά.

Ακόμη και σε περιστασιακά υψηλότερες θερμοκρασίες έως 12 °C αυτές οι συσκευές εξακολουθούν να λειτουργούν ικανοποιητικά, πάνω από 12 °C όμως χειροτερεύει πολύ το ενεργειακό ισοζύγιο αυτών των συσκευών ως προς την οικονομικά δόκιμη χρήση αφύγρανσης.

Παντοδύναμες συσκευές από 5 έως 35 °C

Από μέση θερμοκρασία χώρου 8 °C ενδείκνυνται επίσης οι στεγνωτήρες ψύξης για αφύγρανση αέρα.

Όταν οι θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών μειώνονται συνεχώς κάτω από 15 °C, εδώ θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε κάθε περίπτωση μια συσκευή με απόψυξη με θερμό αέριο.

Αυτές οι παντοδύναμες συσκευές μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μια μεγάλη περιοχή θερμοκρασιών, ενώ οι στεγνωτήρες ψύξης με απόψυξη κυκλοφορίας αέρα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε μέσες θερμοκρασίες πάνω από 15 °C για αφύγρανση αέρα – βλέπε επίσης Κεφάλαιο 2 – «Όρια χρήσης κλίματος χώρου των μεθόδων».

Παράγοντας επιλογής Λειτουργικό κόστος

Αναφορικά με τη σχέση κόστους-οφέλους και την απόδοση αφύγρανσης συγκριτικά με την ενεργειακή κατανάλωση ο στεγνωτήρας συμπύκνωσης που λειτουργεί με συμπιεστή σχεδόν σε όλους τους κατοικήσιμους χώρους κερδίζει τη νίκη εύκολα.

Οι στεγνωτήρες συμπύκνωσης Peltier είναι αντιθέτως μεν φθηνότεροι στην απόκτηση και με την πρώτη ματιά καταναλώνουν λιγότερο ρεύμα, αλλά χαρακτηρίζονται επίσης από σημαντικά χαμηλότερη απόδοση αφύγρανσης και ταυτόχρονα περίπου υπερτριπλάσια κατανάλωση ενέργειας ανά λίτρο συμπυκνώματος που αφυγραίνεται.

Για τους στεγνωτήρες προσρόφησης η ενεργειακή κατανάλωση με ίδια απόδοση αφύγρανσης σε άμεση σύγκριση με τους στεγνωτήρες ψύξης με συμπιεστή μπορεί να είναι έως 100 % υψηλότερη. Ωστόσο το λειτουργικό κόστος για την απόφαση για έναν στεγνωτήρα προσρόφησης αποτελεί δευτερεύοντα παράγοντα, διότι υπάρχουν απαιτήσεις εφαρμογών που μπορούν να υλοποιηθούν μόνο μέσω ενός στεγνωτήρα προσρόφησης.

Παράγοντας επιλογής Εμβέλεια

Παράγοντας επιλογής Εμβέλεια

Στεγνωτήρας ψύξης με συμπιεστή – σπουδαίος για όλα τα μεγέθη χώρων

Όσο μεγαλύτερος είναι ο χώρος για διατήρηση ξηρότητας τόσο πιο πλεονεκτική είναι η χρήση ενός στεγνωτήρα ψύξης με συμπιεστή. Μόνο αυτή η ομάδα συσκευών διαθέτει για ιδιώτες το μεγαλύτερο εύρος διαφόρων ισχυρών συνδυασμών ανεμιστήρων-συμπιεστών.

Για τη διατήρηση της ξηρότητας μεγάλων χώρων θα πρέπει να μπορούν να διοχετευτούν στον αφυγραντήρα εξίσου μεγάλες ποσότητες υγρού αέρα, που απαιτεί ισχυρό ανεμιστήρα. Και για την αποτελεσματική αφύγρανση αυτών των ποσοτήτων αέρα ο συμπυκνωτής της συσκευής πρέπει να είναι εξίσου ισχυρός.

Για αυτό τον λόγο, κατά την επιλογή συσκευών μην προσέχετε μόνο την αναφερόμενη καταλληλότητα για μεγέθη χώρων από τον κατασκευαστή, αλλά ελέγξτε τη λογικότητά της βάσει των στοιχείων παροχής αέρα, ηλεκτρικής κατανάλωσης και αφύγρανσης. Απλός πρακτικός κανόνας: Πολλά λίτρα για λίγα Watt δεν είναι εφικτά!

Αφυγραντήρες αέρα Peltier – Ειδικοί για πολύ μικρούς όγκους

Οι συσκευές Peltier δεν είναι κλασικοί αφυγραντήρες αέρα χώρων διότι έχουν σχεδιαστεί λιγότερο για την αφύγρανση ολόκληρων χώρων και περισσότερο για τη διατήρηση της ξηρότητας ειδικών περιοχών. Η συμπαγής κατασκευή τους, η χαμηλή ηλεκτρική κατανάλωση και η λειτουργία μειωμένου θορύβου προορίζουν αυτή την κατηγορία συσκευών προπαντός για χρήση σε ντουλάπες ρούχων και υποδημάτων, θαλάμους αποθέματος τροφίμων ή υπό προϋποθέσεις και για μικρούς χωρίς παράθυρα χώρους υγιεινής χωρίς μεγάλη εισαγωγή υγρασίας (χωρίς ντους) διότι οι αφυγραντήρες Peltier ενδείκνυνται μόνο για περιβάλλοντα χωρίς πρόσθετη εξωτερική εισαγωγή υγρασίας (βλ. επόμενη παράγραφο «Διείσδυση»).

Κοκκώδης ουσία

Τέτοια μέσα ξήρανσης χρησιμοποιούνται κυρίως για την προστασία κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση εμπορευμάτων ευαίσθητων σε υγρασία. Όλοι γνωρίζουν τα μικρά σακουλάκια ως ένθετο σε αποστολές εμπορευμάτων με ηλεκτρονικές συσκευές, τσάντες, βαλίτσες, υποδήματα ή ακόμη και ιατρικά είδη. Για τη διατήρηση υγρασίας αυτών των αγαθών σε περιορισμένους χώρους συσκευασιών ενδείκνυνται ιδανικά τα σακουλάκια με κοκκώδη ουσία.

Ωστόσο, με βάση αυτά προσφέρονται στην αγορά μεγαλύτερες σακούλες συμπεριλαμβανομένου κουτιού παραλαβής ως «αφυγραντήρες αέρα». Για αυτό τον σκοπό χρήσης οι κοκκώδεις ουσίες δεν είναι κατάλληλες για πολλούς λόγους.

Αφενός η επίδραση περιορίζεται μόνο σε λίγα κυβικά μέτρα αέρα περιβάλλοντος και μόνο σε περιοχές χωρίς οποιαδήποτε πρόσθετη εισαγωγή υγρασίας από έξω (βλ. επόμενη παράγραφο «Διείσδυση»).

Επιπλέον, οι αφυγραντήρες κοκκώδους ουσίας σε σχέση με την απόδοση αφύγρανσής τους είναι πολύ ακριβοί διότι απαιτούν ως σύστημα με μοναδική λύση την τακτική εκ νέου αγορά νέων σακουλιών κοκκώδους ουσίας. Επίσης, σε περίπτωση κορεσμού με νερό η κοκκώδης ουσία δεν ενημερώνει και απλά τερματίζεται η λειτουργία της. Καμία προειδοποίηση, κανένα μήνυμα «Δεξαμενή γεμάτη», καμία επιπλέον αφύγρανση!

Στεγνωτήρας προσρόφησης – Ωφέλιμη τεχνική για μικρούς, κρύους χώρους

Προπαντός σε κρύα υπόγεια, μη θερμαινόμενους ή μόνο προσωρινά θερμαινόμενους εσωτερικούς χώρους αυτή η κατηγορία συσκευών είναι πρακτικά αναντικατάστατη.

Ισχυροί στεγνωτήρες ψύξης με συμπιεστή μπορούν μεν να χρησιμοποιούνται επίσης αποτελεσματικά σε περιβάλλοντα με θερμοκρασία τουλάχιστον 12 °C, αλλά σε χώρους με μόνιμη μέση θερμοκρασία κάτω από 8 °C οι στεγνωτήρες προσρόφησης επιτυγχάνουν την απαιτούμενη απόδοση αφύγρανσης σε πιο οικονομικό επίπεδο.

Παράγοντας επιλογής Γκάμα λειτουργιών

Ένα εξίσου σημαντικό κριτήριο επιλογής του κατάλληλου αφυγραντήρα αέρα μπορεί εντέλει να είναι η γκάμα λειτουργιών του.

Συσκευές της ίδιας κατηγορίας απόδοσης διαφέρουν μερικές φορές ως προς τον εξοπλισμό άνεσης που μπορεί να είναι σημαντικός για τον σκοπό του χρήστη.

Για μια περιοδικά αυτόματη λειτουργία αφύγρανσης θα πρέπει να υπάρχει ενσωματωμένος χρονοδιακόπτης 24 ωρών και αν είναι επιθυμητή η προεπιλογή για αυτόματη απενεργοποίηση θα πρέπει να διατίθεται μια αντίστοιχη λειτουργία Timer.

Επιπλέον, πολλές συσκευές προσφέρουν αυτόματη λειτουργία που ελέγχεται μέσω υγροστάτη, ωστόσο μερικές μέσω περιστροφικού διακόπτη χωρίς μονάδες, άλλες μέσω προεπιλεγόμενου στόχου αφύγρανσης ακριβείας με εισαγωγή πραγματικής τιμής.

Ο τόπος χρήσης μπορεί επίσης να παίζει ρόλο. Αν θέλετε π.χ. να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη σε συνεχή λειτουργία, όπως το σαββατοκύριακο ή στο εξοχικό, τότε ο αφυγραντήρας πρέπει να διαθέτει σύνδεση αποστράγγισης έτσι ώστε αντί του συχνά απαιτούμενου αδειάσματος του δοχείου νερού το συμπύκνωμα να μπορεί να διοχετευτεί σε μια απορροή.

Είτε πρόκειται για στεγνωτήρα συμπύκνωσης με αυτόματο σύστημα απόψυξης με θερμό αέριο, στεγνωτήρα προσρόφησης, στεγνωτήρα Peltier ή στεγνωτήρα ψύξης με κυκλοφορία αέρα, με τη μεγαλύτερη παγκοσμίως γκάμα αφυγραντήρων αέρα η Trotec σάς προσφέρει για κάθε ανάγκη τον βέλτιστο αφυγραντήρα αέρα άνεσης. Ένα κλικ στην εικόνα σάς μεταφέρει άμεσα στη συνολική γκάμα μας για αφυγραντήρες αέρα άνεσης.
H Trotec προσφέρει παγκοσμίως τη μεγαλύτερη γκάμα αφυγραντήρων αέρα

Δεν πρέπει να ξεχνάμε: Τη διείσδυση

Δεν πρέπει να ξεχνάμε: Τον παράγοντα διείσδυσης!

Αυτή η έννοια δεν αφορά την απομάκρυνση ξένων σωμάτων αλλά και υγρού εξωτερικού αέρα. Διότι με τη «διείσδυση» κατά τον υπολογισμό της ικανότητας αφυγραντήρων αέρα χαρακτηρίζεται η εξωτερική παροχή πρόσθετης υγρασίας στον χώρο προς αφύγρανση.

Για αυτό τον λόγο ο παράγοντας της διείσδυσης είναι ένα σημαντικό μέγεθος κατά τον υπολογισμό της ικανότητας του κατάλληλου αφυγραντήρα. Εντέλει δεν περιέχει μόνο ο αέρας στον χώρο υγρασία. Ακόμη και από έξω διεισδύει περαιτέρω υγρασία, π.χ. λόγω της κατάστασης της μόνωσης του κτηρίου, μέσω χαραμάδων πορτών ή του ανοίγματος πορτών, παραθύρων κλπ.

Αν θέλετε π.χ. να αφυγράνετε έναν χώρο θερμοκρασίας 20 °C από σχετική υγρασία αέρα 80 % σε 60 %, τότε το περιεχόμενο υγρασίας θα πρέπει αντίστοιχα να μειωθεί από 13,8 g/m³ (80 % r.F.) σε 10,4 g/m³ (60 % r.F.), δηλαδή κατά 3,4 g ανά κυβικό μέτρο αέρα.

Σε έναν χώρο με όγκο 100 κυβικών μέτρων αυτό σημαίνει 340 g ή ml, σωστά; Όχι. Διότι πρέπει να ληφθεί υπόψη και η εισερχόμενη υγρασία από έξω.

Αν θεωρήσουμε εξωτερικές συνθήκες 25 °C με 70 % r.F. το περιεχόμενο υγρασίας του εξωτερικού αέρα είναι 16,2 g/m³, δηλαδή 5,8 g περισσότερο από μέσα. Αυτή η υγρασία έχει τη φυσική τάση να αναμειχθεί με τον εσωτερικό αέρα του χώρου γεγονός το οποίο όμως συμβαίνει μόνο εν μέρει διότι ο χώρος είναι κλειστός και καλά μονωμένος. Εδώ παίζει ρόλο ο παράγοντας διείσδυσης ο οποίος π.χ. για καλά μονωμένους χώρους είναι 0,3.

Συνεπώς, η υγρασία που εισέρχεται από έξω ανά ώρα είναι 5,8 g/m³ x 100 m³ x παράγοντας διείσδυσης 0,3 l/h = 174 g/h (0,174 l), που αντιστοιχεί σε ημερήσια ποσότητα προς αφύγρανση 4,176 λίτρων ανά 24 ώρες (0,174 l x 24).

Ο άνθρωπος παράγει στον ύπνο του περίπου 50 ml υγρασίας – ανά ώρα!

«Εργοστάσιο υγρασίας» ο άνθρωπος

Αλλά και από μέσα εισέρχεται περαιτέρω υγρασία. Όπως κατά τη διείσδυση αυτό είναι εξίσου ένα πρόσθετο φορτίο υγρασίας. Ακόμη και ένα μεμονωμένο φυτό γλάστρας προσθέτει στον αέρα του χώρου ημερησίως περ. 150 ml επιπλέον υγρασία. Αλλά πολύ σημαντικός είναι ο παράγοντας του φορτίου υγρασίας όταν είναι παρόντα άτομα.

Κάθε άνθρωπος παράγει ανά ώρα μόνο στον ύπνο περ. 50 ml υγρασία μέσω αποβολής από το δέρμα στον αέρα του χώρου. Σε ελαφριά καθιστική δραστηριότητα αποβάλλονται ήδη 70 ml και σε οικιακές εργασίες πάνω από 100 ml. Για αυτό τον λόγο, πρέπει να λάβετε οπωσδήποτε υπόψη αυτή την εισαγωγή υγρασίας στην επιλογή του αφυγραντήρα αέρα σας.

Είναι σαφές ότι στο υπνοδωμάτιο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί συσκευή Peltier για τη διατήρηση της ξηρότητας καθώς ήδη μόνο δυο άτομα που κοιμούνται τη νύχτα οκτώ ώρες προσδίδουν 800 ml επιπλέον υγρασίας στον αέρα του χώρου, ενώ ο αφυγραντήρας Peltier έχει ικανότητα αφύγρανσης π.χ. μόνο έως 300 ml εντός 24 ωρών. Το πρωί ο αέρας θα ήταν πιο υγρός από την προηγούμενη ημέρα.

Αν σκεφτούμε επίσης ότι π.χ. σε κάθε διαδικασία μαγειρέματος προσδίδονται έως 2 λίτρα και σε κάθε διαδικασία ντους 2,5 λίτρα κορεσμένου υδρατμού στον αέρα του περιβάλλοντος, τότε γίνεται αμέσως σαφές ότι όλες οι περιπτώσεις χρήσης με πρόσθετο φορτίο υγρασίας για συσκευές Peltier ή κοκκώδη ουσία είναι απέλπιδες προσπάθειες!

Κατά τη μελέτη απαιτήσεων να συνυπολογίζετε πάντα αποθέματα απόδοσης για το πρόσθετο φορτίο υγρασίας. Ο απλούστερος τρόπος είναι με τις συνιστώμενες χρήσης Trotec για την εκάστοτε συσκευή διότι έχουν ληφθεί ήδη υπόψη όλες οι τυπικές παράμετροι χρήσης.


Γρήγορη επισκόπηση δυνατοτήτων
χρήσης κατά τύπο αφυγραντήρα

Συμπύκνωση Προσρόφηση
Peltier Συμπιεστής Κοκκώδης ουσία Πτερωτή ξήρανσης
Κυκλοφορία αέρα Θερμό αέριο
Διατήρηση ξηρότητας πολύ μικρών περιοχών χωρίς διείσδυση συνιστάται δυνατό δυνατό συνιστάται δυνατό
Διατήρηση ξηρότητας χώρων με θερμοκρασίες από 0 έως 8 °C. συνιστάται
Διατήρηση ξηρότητας χώρων με θερμοκρασίες από 5 έως 35 °C. συνιστάται δυνατό
Διατήρηση ξηρότητας χώρων με θερμοκρασίες από 15 έως 35 °C. συνιστάται συνιστάται δυνατό
στέγνωμα κατασκευών * * *
Εξυγίανση ζημιών νερού * *
* μόνο επαγγελματικές εκδόσεις, δεν ενδείκνυται για αφυγραντήρες αέρα άνεσης

Τεχνογνωσία αφυγραντήρων αέρα – Πρακτικές γνώσεις από την Trotec

Πρακτικές γνώσεις αφυγραντήρων αέρα – όλα τα κεφάλαια για εσάς συνοπτικά

Κεφάλαιο 1: Βασικές γνώσεις για την υγρασία αέρα – τα πάντα είναι απολύτως σχετικά
Κεφάλαιο 2: Επισκόπηση της διαδικασίας αφύγρανσης αέρα – Συμπύκνωση και προσρόφηση
Κεφάλαιο 2.1: Στεγνωτήρας συμπύκνωσης με τεχνική συμπιεστή
Κεφάλαιο 2.2: Στεγνωτήρας συμπύκνωσης με τεχνική Peltier
Κεφάλαιο 2.3: Στεγνωτήρας προσρόφησης
Κεφάλαιο 3: Ποια μέθοδος αφύγρανσης αέρα για ποιο σκοπό;