Καμπύλη κορεσμού του αέρα
Home Comfort

Έχετε ερωτήσεις;

Είμαστε στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες

Τελικοί Καταναλωτές: +49 2452 962 450
E-Mail: info@trotec.com
  1. Προϊόντα και υπηρεσίες
  2. Προϊόντα ‑ HomeComfort
  3. Αφύγρανση
  4. Πρακτικές γνώσεις αφυγραντήρων αέρα
  5. Βασικές γνώσεις υγρασίας αέρα

Βασικές γνώσεις υγρασίας αέρα

Στην υγρασία αέρα τα πάντα είναι απολύτως σχετικά

Είτε στο γραφείο, στο συνεργείο ή στο σπίτι – ένα βέλτιστο κλίμα χώρου είναι η βασική προϋπόθεση για την ευεξία καθώς και την υγεία των κατοίκων.

Εκτός των άλλων, ένα ευχάριστο «αισθητό κλίμα χώρου» προάγει την παραγωγικότητα και μπορεί να συμβάλλει στον επαγγελματικό χώρο στη μείωση ασθενειών.

Δυο παράγοντες είναι αποφασιστικής σημασίας για αυτές τις συνθήκες κλίματος: η θερμοκρασία χώρου και η σχετική υγρασία αέρα.

Όπως φαίνεται στο παρακάτω απεικονιζόμενο διάγραμμα άνεσης, αισθανόμαστε πολύ άνετα εντός μιας περιοχής κλίματος από 20 έως 22 °C σε 40 έως 60 % σχετική υγρασία. Οι συνθήκες κλίματος εκτός αυτών των τιμών γίνονται δυσάρεστα αισθητές από τους περισσότερους ανθρώπους.

Επιπλέον, λόγω πολύ υψηλής υγρασίας μπορούν να προκύψουν εξαιρετικά ποικίλες ζημιές. Οι πρώτες αναγνωρίσιμες ανησυχητικές ενδείξεις είναι νωπά ρούχα, οσμή μούχλας και τοίχοι με λεκέδες (λεκέδες μούχλας) ή πατάτες με φύτρα σε υπόγεια.

Γνωρίζατε για παράδειγμα ότι ο φυκομύκητας σχηματίζεται ήδη από υγρασία αέρα 70 % – και η σκουριά από 60 %;

Χωρίς ρύθμιση η υγρασία σε εσωτερικούς χώρους μπορεί να αυξομειώνεται έντονα και σπάνια να φτάνει σε βέλτιστες τιμές από μόνη της – επίσης σε συνάρτηση με την εποχή του έτους και τις κλιματικές συνθήκες στον εξωτερικό χώρο.

Διάγραμμα άνεσης
περιεχόμενο υδρατμών του αέρα: Σε θερμοκρασία αέρα 25 °C ένα κυβικό μέτρο αέρα μπορεί να παραλάβει το πολύ 23 g νερού, αυτό αντιστοιχεί σε υγρασία αέρα 100 %. Αν αυτός ο αέρας κρυώσει λόγω επαφής με κρύες επιφάνειες στους 10 °C, μπορεί να παραλάβει ακόμη μόνο 9,4 g. Η υπερβολική υγρασία συμπυκνώνεται μετά πάνω σε πιο κρύες επιφάνειες σε νερό.
Wasserdampfgehalt der Luftπεριεχόμενο υδρατμών του αέρα
Τεχνογνωσία αφυγραντήρων αέρα – Πρακτικές γνώσεις από την Trotec

Πρακτικές γνώσεις αφυγραντήρων αέρα – όλα τα κεφάλαια για εσάς συνοπτικά

Κεφάλαιο 1: Βασικές γνώσεις για την υγρασία αέρα – τα πάντα είναι απολύτως σχετικά

Κεφάλαιο 2: Επισκόπηση της διαδικασίας αφύγρανσης αέρα – Συμπύκνωση και προσρόφηση

Κεφάλαιο 2.1: Στεγνωτήρας συμπύκνωσης με τεχνική συμπιεστή

Κεφάλαιο 2.2: Στεγνωτήρας συμπύκνωσης με τεχνική Peltier

Κεφάλαιο 2.3: Στεγνωτήρας προσρόφησης

Κεφάλαιο 3: Ποια μέθοδος αφύγρανσης αέρα για ποιο σκοπό;

Η θεωρία από την πράξη

Για να μπορείτε να διατηρήσετε τους χώρους σας ιδανικά στεγνούς, είναι χρήσιμη μια βασική κατανόηση για τα θέματα της υγρασίας αέρα. Ο αέρας δεν μπορεί να παραλαμβάνει απεριόριστα νερό – υπάρχει ένα όριο κορεσμού, δηλαδή μια μέγιστη ποσότητα υδρατμών η οποία μπορεί να παραληφθεί απολύτως από τον αέρα – αυτή είναι η απόλυτη υγρασία αέρα, που δίνεται σε γραμμάρια νερού ανά κυβικό μέτρο αέρα.

Με βάση αυτό, το ποσοστό υδρατμών που είναι διαλυμένο στον αέρα, σε σχέση με τη μέγιστη ποσότητα υδρατμών, την οποία μπορεί να παραλάβει απολύτως ο αέρας στην επικρατούσα θερμοκρασία, ονομάζεται «σχετική υγρασία αέρα» (r.F.).

Αν λοιπόν ο αέρας του χώρου έχει π.χ. σχετική υγρασία αέρα 50%, τότε είναι διαλυμένο σε αυτόν ακριβώς το μισό της μέγιστης δυνατής ποσότητας υδρατμών για την τρέχουσα θερμοκρασία.

Τα πάντα είναι ζήτημα θερμοκρασίας

Η ικανότητα παραλαβής νερού του αέρα εξαρτάται λοιπόν πάντα από την επικρατούσα θερμοκρασία του αέρα. Όσο πιο κρύος ο αέρας, τόσο λιγότερο νερό μπορεί να παραλάβει. Αυτό απεικονίζει ο ακόλουθος πίνακας σε πέντε τιμές θερμοκρασίας.

Επίδραση της θερμοκρασίας χώρου στην ικανότητα παραλαβής νερού του αέρα του χώρου

Θερμοκρασία χώρου 25 °C 20 °C 15 °C 10 °C 5 °C
Παράδειγμα 1
σχ. υγρασία αέρα σταθερή
Σχετική υγρασία αέρα 80 % 80 % 80 % 80 % 80 %
Περιεχόμενο υγρασίας του αέρα χώρου 18,4 g/m³ 13,8 g/m³ 10,2 g/m³ 7,5 g/m³ 5,4 g/m³
Παράδειγμα 2
Περιεχόμενο υγρασίας σταθερή
Περιεχόμενο υγρασίας του αέρα χώρου 5,4 g/m³ 5,4 g/m³ 5,4 g/m³ 5,4 g/m³ 5,4 g/m³
Σχετική υγρασία αέρα 23,5 % 31,3 % 42,1 % 57,5 % 80 %

Στο παράδειγμα 1 η σχετική υγρασία αέρα είναι πάντα σταθερή με τιμή 80 % ενώ το αντίστοιχο απόλυτο περιεχόμενο υδρατμών στον αέρα μεταβάλλεται σημαντικά σε συνάρτηση με τη θερμοκρασία.

Στο παράδειγμα 2 η απόλυτη περιεχόμενη ποσότητα νερού στον αέρα είναι πάντα ίδια, εξαιτίας του οποίου όταν μειώνεται η θερμοκρασία αυξάνεται συνεχώς η σχετική υγρασία αέρα.

Ομολογουμένως, ένα πολύπλοκο θέμα – και γίνεται ακόμη πιο πολύπλοκο όταν παρατηρεί κανείς ότι η διάβρωση, η σήψη ή ο σχηματισμός μυκήτων ευνοείται αποκλειστικά από τη σχετική υγρασία αέρα, ποτέ από το απόλυτο περιεχόμενο υγρασίας στον αέρα.

Μόνο το σχετικό είναι απολύτως σχετικό

Ενώ λοιπόν στο παράδειγμα 2 στους 5 °C θερμοκρασίας χώρου και περιεχόμενο υγρασίας 5,4 g/m³ επικρατεί επικίνδυνη για μύκητες σχετική υγρασία αέρα 80 %, στην οποία διαβρώνεται ακόμη και το μέταλλο, το ίδιο περιεχόμενο υγρασίας στους 25 °C θερμοκρασίας χώρου αναπαριστά σχετική υγρασία αέρα μόνο 23,5 % και έτσι σημαίνει πολύ ξηρό κλίμα χώρου που ερεθίζει τις αναπνευστικές οδούς.

Ο φυκομύκητας και η σκουριά δεν θα είχαν αντίστοιχα καμία πιθανότητα σε τέτοιο κλίμα, παρότι υπάρχει το ίδιο περιεχόμενο υγρασίας των 5,4 g/m³ στον αέρα του χώρου.

Σημαντικό θέμα είναι πάντα λοιπόν η ελεγχόμενη ρύθμιση της σχετικής υγρασίας αέρα. Δεν παίζει ρόλο, πόση είναι η απόλυτη υγρασία που περιέχεται στον αέρα, αλλά μόνο ποια σχετική υγρασία αέρα επικρατεί!

Μια βασική κατανόηση αυτών των φυσικών συσχετισμών παίζει επίσης σημαντικό ρόλο για την υλοποίηση μιας αποτελεσματικής λύσης αφύγρανσης αέρα για την περίπτωσή σας.

Επίδραση της σχετικής υγρασίας αέρα σε ανθρώπινες-βιολογικές αλληλεπιδράσεις:

Βακτήρια
Ιοί
Φυκομύκητες
Ακάρια
Μόλυνση των αναπνευστικών οδών:
Αλλεργίες, άσθμα
Διάβρωση
Απεικόνιση σύμφωνα με το διάγραμμα Scofield-Sterling