Τηλέφωνα Υπηρεσιών:

Επιχειρήσεις: +49 2452 962 400
Βιομηχανίες: +49 2452 962 777
Τελικοί Καταναλωτές: +49 2452 962 450
Δευτέρα - Πέμπτη: 8:00 - 17:30
Παρασκευή: 8:00 - 17:00
Κρύος εξατμιστής ενός στεγνωτήρα ψύξης με συμπίεση
Home Comfort

Έχετε ερωτήσεις;

Είμαστε στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες

Τελικοί Καταναλωτές: +49 2452 962 450
E-Mail: info@trotec.com
  1. Προϊόντα και υπηρεσίες
  2. Προϊόντα ‑ HomeComfort
  3. Αφύγρανση
  4. Πρακτικές γνώσεις αφυγραντήρων αέρα
  5. Μέθοδοι αφύγρανσης αέρα συνοπτικά
  6. Στεγνωτήρας συμπύκνωσης με τεχνική συμπιεστή

Στεγνωτήρας συμπύκνωσης με τεχνική συμπιεστή

Τεχνικές διαφορές και τρόπος λειτουργίας στεγνωτήρων ψύξης με συμπίεση

Επειδή οι περισσότερες εφαρμογές αφύγρανσης αέρα στο οικιακό περιβάλλον πραγματοποιούνται σε περιοχή θερμοκρασίας από 15 έως 25 °C, αυτός ο τύπος κατασκευής συσκευής λόγω της εξαιρετικής σχέσης τιμής, απόδοσης και βαθμού απόδοσής του συγκαταλέγεται στους πλέον χρησιμοποιούμενους αφυγραντήρες αέρα στον ιδιωτικό τομέα και στον τομέα των δομικών κατασκευών.

Οι στεγνωτήρες συμπύκνωσης με συμπιεστή λειτουργούν με βάση την αρχή του ψυγείου. Στο εσωτερικό λειτουργεί ένα ψυκτικό σύστημα συμπίεσης το οποίο μεταφέρει ένα ψυκτικό μέσο μέσω δυο εναλλακτών θερμότητας – συμπυκνωτής και εξατμιστής.

Το απότομο ψυκτικό σοκ έχει αποτέλεσμα

Μέσω του συμπιεστή και της βαλβίδας διαστολής το ψυκτικό μέσο εκτίθεται σε αυτό το κλειστό κύκλωμα σε μεταβαλλόμενες πιέσεις εξαιτίας των οποίων το αέριο κατά τη συμπίεση στην πλευρά συμπυκνωτή θερμαίνεται και κατά την εκτόνωση στην πλευρά του εξατμιστή ψύχεται απότομα πολύ πιο χαμηλά από τη θερμοκρασία του χώρου.

Στον εξατμιστή πραγματοποιείται πρακτικά «πλήρης ανάσχεση θερμοκρασίας» – ο αέρας ψύχεται απότομα κάτω από τη θερμοκρασία δρόσου του με συνέπεια η εμπεριεχόμενη υγρασία στον αέρα να συμπυκνώνεται εκεί σε σταγόνες νερού οι οποίες στη συνέχεια στάζουν μέσα σε ένα δοχείο συλλογής. Ο κρύος, ξηρός αέρας οδηγείται τώρα μέσω του καυτού συμπυκνωτή, λαμβάνει εκεί θερμότητα και ρέει τελικά ως ξηρός θερμός αέρας ξανά μέσα στον χώρο όπου εκεί εμπλουτίζεται ξανά με υγρασία.

Δεν υπάρχει κίνδυνος παγώματος

Σε συνάρτηση με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και την υγρασία του αέρα ο εξατμιστής μπορεί να κρυώσει έντονα και σε θερμοκρασίες κάτω από 15 °C μπορεί να σχηματιστεί πάγος στην επιφάνειά του.

Ο αυξανόμενος σχηματισμός πάγου φράζει αντίστοιχα τς ελάσματα (πάγωμα) και έτσι μειώνεται η ικανότητα αφύγρανσης της συσκευής.

Για αυτό τον λόγο όλοι οι στεγνωτήρες συμπύκνωσης διαθέτουν διατάξεις για την τακτική απόψυξη του εξατμιστή – συνήθως μέσω κυκλοφορίας αέρα ή θερμού αερίου όπως εξηγείται λεπτομερώς στο επόμενο κεφάλαιο «Είδη απόψυξης».

Αν δεν πραγματοποιηθεί αυτή η διαδικασία απόψυξης μέσω κυκλοφορίας αέρα ή θερμού αερίου τότε ο εξατμιστής θα παγώσει εντελώς (τμήμα ψύξης) με την πάροδο του χρόνου μέχρι ένας «τοίχος πάγου» να καταστήσει αδύνατη κάθε ροή αέρα.

Η αρχή λειτουργίας των στεγνωτήρων ψύξης με συμπίεση
Ένας ανοιχτός για σκοπούς σέρβις στεγνωτήρας ψύξης με συμπίεση δείχνει τον ενσωματωμένο στη συσκευή εναλλάκτη θερμότητας επάνω με μπροστινό εξατμιστή (1), στην κρύα επιφάνεια του οποίου ο αέρας συμπυκνώνεται και το αυλάκι (2) που βρίσκεται από κάτω για την απαγωγή του συλλεγμένου συμπυκνώματος μέσα στο δοχείο συλλογής νερού. Κάτω στη συσκευή είναι τοποθετημένος ο συμπιεστής (3) για τη συμπίεση του ψυκτικού μέσου.
Ανοιχτός στεγνωτήρας ψύξης με συμπίεση
Όψη προς τον εναλλάκτη θερμότητας και στη λεκάνη συλλογής συμπυκνώματος

Τα είδη απόψυξης των στεγνωτήρων ψύξης με συμπίεση:

Απόψυξη με κυκλοφορία αέρα

Σε αυτή τη μέθοδο η απόψυξη πραγματοποιείται τυπικά ηλεκτρονικά με χρονικό έλεγχο ή έλεγχο μέσω αισθητήρα με λειτουργία κυκλοφορίας αέρα, που συχνά ονομάζεται ηλεκτρονική ή ηλεκτρική απόψυξη:

Καθώς προχωράει ο σχηματισμός πάγου στον εξατμιστή ο συμπιεστής απενεργοποιεί τον συμπιεστή και ενεργοποιεί έτσι μια διαδικασία απόψυξης, κατά τη διάρκεια της οποίας ο ανεμιστήρας συνήθως συνεχίζει να λειτουργεί και τροφοδοτεί τον εξατμιστή για την απόψυξη με θερμό ρεύμα αέρα.

Αυτή η μέθοδος είναι δοκιμασμένη και κατά κανόνα λειτουργεί καλά σε θερμαινόμενα περιβάλλοντα πάνω από περ. 15 °C.

Αν όμως αυτοί οι αφυγραντήρες χρησιμοποιηθούν σε πιο κρύα περιβάλλοντα – κάτω από 15°C, η θερμοκρασία του εξατμιστή είναι μικρότερη από 0 °C, γεγονός το οποίο έχει ως συνέπεια έντονο σχηματισμό πάγου στην επιφάνειά του, που σε συσκευές απόψυξης με κυκλοφορία αέρα λόγω της σημαντικά μεγαλύτερης διάρκειας απόψυξης θα πρέπει να αποψύχεται πρακτικά συνεχώς.

Σε αφυγραντήρες αέρα με απόψυξη κυκλοφορίας αέρα σε τέτοια κρύα περιβάλλοντα μια τακτική λειτουργία αφύγρανσης δεν μπορεί πλέον να πραγματοποιηθεί διότι η συσκευή είναι σχεδόν μόνιμα απασχολημένη με την απόψυξή της!

Για αυτό τον λόγο, οι στεγνωτήρες ψύξης με απόψυξη κυκλοφορίας αέρα είναι μια πάντα καλή λύση από οικονομική άποψη για όλα τα περιβάλλοντα χρήσης με μέτριες θερμοκρασίες αέρα πάνω από 15 °C σε θερμούς χώρους.

Απόψυξη με θερμό αέριο

Οι αφυγραντήρες αέρα για τη χρήση σε πιο κρύους χώρους διαθέτουν αντίθετα για την απόψυξη με κυκλοφορία αέρα ένα σύστημα απόψυξης θερμού αερίου με τη μέθοδο παράκαμψης.

Εδώ χρησιμοποιείται ενεργητικά το καυτό αέριο ψυκτικό μέσο του κυκλώματος συμπίεσης για τη γρήγορη και αποτελεσματική απόψυξη. Όταν αρχίζει το πάγωμα ανοίγει αυτόματα μια ειδική ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα και διοχετεύει το καυτό αέριο από τον συμπιεστή αντί προς τον συμπιεστή άμεσα μέσω παράκαμψης προς τον εξατμιστή και μετά την απόψυξή του κλείνει ξανά για συνέχιση του κανονικού κυκλώματος ψυκτικού μέσου για τη λειτουργία αφύγρανσης αέρα.

Σε αντίθεση με την απόψυξη με κυκλοφορία αέρα το αυτόματο σύστημα απόψυξης θερμού αερίου δίνει τη δυνατότητα για δραματικά μικρότερες φάσεις απόψυξης μόνο μερικών λεπτών, γεγονός το οποίο είναι αναγκαστική προϋπόθεση για μια αποτελεσματική αφύγρανση αέρα σε περιοχές χαμηλών θερμοκρασιών καθώς και σε μη θερμαινόμενους χώρους. Τελικά η πραγματική αφύγρανση πραγματοποιείται αποκλειστικά στις φάσεις όπου δεν εκτελείται απόψυξη των συσκευών ξήρανσης!

Για την αφύγρανση μη θερμαινόμενων χώρων με θερμοκρασίες κάτω από 15 °C οι αφυγραντήρες αέρα με αυτόματο σύστημα θερμού αερίου ενδείκνυνται πάντα καλύτερα και χρησιμοποιούνται πιο αποτελεσματικά σε σύγκριση με τις συσκευές απόψυξης με κυκλοφορία αέρα της ίδιας απόδοσης συμπίεσης.

Αντιθέτως, σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος πάνω από 15 °C η απόδοση των αφυγραντήρων με αυτόματο σύστημα θερμού αερίου και σύστημα απόψυξης τείνει να εξομοιωθεί, μέχρι που εξισώνεται κατά κανόνα πάνω από περίπου 18 °C.

Βασική αρχή: Οι στεγνωτήρες ψύξης με απόψυξη θερμού αερίου είναι ευέλικτα χρησιμοποιούμενες συσκευές για κάθε εφαρμογή διότι το σύστημα απόψυξής τους δίνει τη δυνατότητα χρήσης σε περιοχές θερμοκρασιών περιβάλλοντος από 5 °C έως 35 °C. Έτσι αυτές οι συσκευές χρησιμοποιούνται ευέλικτα σε θερμούς και κρύους χώρους – το καλοκαίρι και το χειμώνα. Αντιθέτως οι συσκευές με απόψυξη κυκλοφορίας αέρα είναι ανάλογα με τη μέθοδο οικονομικές και ενεργειακά συμφέρουσες μόνο σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από 15 °C έως 35 °C.


Τεχνογνωσία αφυγραντήρων αέρα – Πρακτικές γνώσεις από την Trotec

Πρακτικές γνώσεις αφυγραντήρων αέρα – όλα τα κεφάλαια για εσάς συνοπτικά

Κεφάλαιο 1: Βασικές γνώσεις για την υγρασία αέρα – τα πάντα είναι απολύτως σχετικά
Κεφάλαιο 2: Επισκόπηση της διαδικασίας αφύγρανσης αέρα – Συμπύκνωση και προσρόφηση
Κεφάλαιο 2.1: Στεγνωτήρας συμπύκνωσης με τεχνική συμπιεστή
Κεφάλαιο 2.2: Στεγνωτήρας συμπύκνωσης με τεχνική Peltier
Κεφάλαιο 2.3: Στεγνωτήρας προσρόφησης
Κεφάλαιο 3: Ποια μέθοδος αφύγρανσης αέρα για ποιο σκοπό;