Εμφάνιση όλων x PAC 2000 SH x PAC 2010 E x PAC 2010 X x PAC 2100 X x PAC 2300 X x PAC 2610 E x PAC 2610 X x PAC 3500 (μοντέλο 2014) x PAC 3900 X x PAC 4600
PAC 2010 E
PAC 2100 X
PAC 2610 E
PAC 3500 (μοντέλο 2014)
PAC 3900 X
PAC 4600

Τεχνικά δεδομένα Εξοπλισμός, χαρακτηριστικά...

Εξοικονομήστε: 216,80 €

416,75 € 199,95 € με ΦΠΑ Εμφάνιση της καθαρής τιμής (δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ)

Εξοικονομήστε: 206,47 €

656,42 € 449,95 € με ΦΠΑ Εμφάνιση της καθαρής τιμής (δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ)

Εξοικονομήστε: 384,03 €

2.083,98 € 1.699,95 € με ΦΠΑ Εμφάνιση της καθαρής τιμής (δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ)

Τεχνικά δεδομένα
Γενικά
Αριθμός προϊόντος 1.210.002.009 1.210.002.006 1.210.002.011 1.210.002.012 1.210.002.007 1.210.002.021 1.210.002.023 1.210.002.101 1.210.002.130 1.210.000.021
Τύπος
Μονομπλόκ
Split
Ψυκτική ικανότητα
μέγ. [kW] 2 2,1 2,1 2 2,3 2,6 2,6 3,5 3,9 4,3
μέγ. [Btu/h] 7.000 7.200 7.200 7.000 8.000 9.000 9.000 12.000 13.300 14.500
Συνιστώμενο μέγεθος χώρου
συνιστώμενο μέγεθος χώρου [m³] 65 65 65 65 75 85 85 115 130 120
συνιστώμενο μέγεθος χώρου [m²] 26 26 26 26 30 34 34 45 52 48
Ποσότητα αέρα
Βαθμίδα ελάχ. [m³/h] 380
Βαθμίδα μέγ. [m³/h] 320 320 336 319 310 330 340 440 420 550
Ανεμιστήρας
Βαθμίδες ανεμιστήρα 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3
ακτινικό
αξονικό
Απόδοση αφύγρανσης
Μέγιστη απόδοση αφύγρανσης [l/h] 0,8 1 0,8 1,8 1 1,4 1 3 3,7 1,8
Επιτεύξιμη θερμοκρασία του χώρου (ελάχ.)
ανάλογα με τη συνθήκη χρήσης [°C] 15 16 18 17 17 16 18 16 17 16
Ψυκτικό μέσο
Ψυκτικό μέσο Αέρας Αέρας Αέρας Αέρας Αέρας Αέρας Αέρας Αέρας Αέρας Αέρας
Συνθήκες περιβάλλοντος
Περιοχή ρύθμισης ελάχ. [°C] 5 16 18 17 17 16 18 16 17 16
Περιοχή θερμοκρασιών μέγ. [°C] 35 30 32 35 35 35 32 35 35 30
Ηλεκτρικές τιμές
Σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz 220 - 240 V/50 Hz 220 - 240 V/50 Hz 220 - 240 V/50 Hz 230 V/50 Hz 220 - 240 V/50 Hz 220 - 240 V/50 Hz 220 - 240 V/50 Hz 220 - 240 V/50 Hz
Κατανάλωση ισχύος [kW] 0,8 0,805 0,78 1 1,1 1,2 1,05 1,4 1,9 1,37
Κατανάλωση ισχύος θέρμανσης [kW] 0,7
Ονομαστική κατανάλωση ρεύματος [A] 3,4 4,3 4,5 3,3 5,8 5,5 4,5 6,1 8,6 6,1
συνιστώμενη ασφάλεια [A] 10 10 10 10 16 10 10 10 10 10
Ηλεκτρική σύνδεση
Φις σύνδεσης CEE 7/7 CEE 7/7 CEE 7/7 CEE 7/7 CEE 7/7 CEE 7/7 CEE 7/7 CEE 7/7 CEE 7/7 CEE 7/7
Μήκος καλωδίου [m] 1,8 1,7 1,9 1,5 1,5 1,7 1,9 1,5 1,4 1,7
Συμπιεστής
Ελάχιστο μέγεθος χώρου [m²] 8 9 7 11 11 15 13
Τύπος ψυκτικού μέσου R-410A R290 R-410A R290 R-410A R290 R-410A R290 R290 R32
Ποσότητα ψυκτικού μέσου [g] 380 160 350 130 300 220 370 300 280 970
Τιμή ΔΘΠ 2.088 3 2.088 3 2.088 3 2.088 3 3 675
ΙσοδύναμοCO 2 0.79 0.00048 0.73 0.00039 0.63 0,00066 t 0.77 0.0009 0.00084 0.66
Πίεση Πλευρά αναρρόφησης [MPa] 0,8 1,5 1,2 1 1,5 1,5 1,2 1,2 1 1,16
Πίεση Πλευρά εξόδου [MPa] 3,8 3 4,2 2,6 4,2 3 4,2 2,4 2,6 4,2
Τιμές ήχου
Βαθμίδα μέγ. - Απόσταση 1 m [dB(A)]
Βαθμίδα 1 - Απόσταση 1 m [dB(A)] 54 51 57 53 53 53 57 54 52,5 45
Βαθμίδα 2 - Απόσταση 1 m [dB(A)] 52 48
Βαθμίδα 3 - Απόσταση 1 m [dB(A)] 54 54
Εκπομπή θορύβου [dB(A)] κατά EN ISO 3745:2012 65 dB(A) 63 dB(A) 65 dB(A) 63 dB(A) 65 dB(A) 64 dB(A) 65 dB(A) 65 dB(A) 65 dB(A) 57 dB(A)
Abluft
Συνολικό μήκος [m] 1,5 1,5 1,5 1,5 m 1,5 1,5 1,5 1,2 1,5 όχι
Διάμετρος [mm] 150 142 127 148 148 142 127 150 148
Συνθήκες περιβάλλοντος εξωτερικής μονάδας
Θερμοκρασία ελάχ. | Συνθήκες περιβάλλοντος Εξωτερική μονάδα [°C] 21
Θερμοκρασία μέγ. | Συνθήκες περιβάλλοντος Εξωτερική μονάδα [°C] 43
Τιμές ήχου εξωτερικής μονάδας
Εκπομπή θορύβου [dB(A)] κατά EN ISO 3745:2012 -Εξωτερική μονάδα 62
Αγωγός σύνδεσης εξωτερικής μονάδας
Συνολικό μήκος | Αγωγός σύνδεσης Εξωτερική μονάδα [m] 3
Ωφέλιμο μήκος | Αγωγός σύνδεσης Εξωτερική μονάδα [m] 2,3
Έκδοση περιβλήματος
Πλαστικού
Διάσταση
Μήκος (χωρίς συσκευασία) [mm] 305 370 305 355 345 370 305 388 400 335
Πλάτος (χωρίς συσκευασία) [mm] 420 300 383 345 355 300 383 435 470 470
Ύψος (χωρίς συσκευασία) [mm] 636 770 752 703 703 770 752 770 760 695
Βάρος
(χωρίς συσκευασία) [kg] 23 24,5 20,5 22,5 23,5 27,5 21,5 33 35 38
Εξοπλισμός, χαρακτηριστικά και λειτουργίες
Απαγωγή συμπυκνώματος
Αέρας εξαγωγής
With condensation tray
με απορροή συμπυκνώματος
υπάρχει
με δοχείο νερού
Δοχείο νερού [l]
Λειτουργία χρονοδιακόπτη
Χρόνος ενεργοποίησης με δυνατότητα προεπιλογής
Χρόνος απενεργοποίησης με δυνατότητα προεπιλογής
Τιμή ώρας
Θερμοστάτης δωματίου
υπάρχει
Φίλτρο αέρα χώρου
Εύκολη πρόσβαση
καθαρίζεται
Πρόσθετες λειτουργίες
Κατεύθυνση εξόδου αέρα ρυθμιζόμενη
Λειτουργία Frost Protection
Overheating protection
Current room temperature indication
Sensor-controlled temperature indication
Self-evaporation function
Compressor protection
App function
Wifi function
Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας
Indication of the current room temperature
Λειτουργία Μνήμης
Λειτουργία αφύγρανσης
Auto restart function
Λειτουργία Follow Me
Fan rundown function
Λειτουργία θέρμανσης
Αυτόματη διάγνωση σφάλματος
Λειτουργία Sleep
Αυτόματη λειτουργία
Λειτουργία αερισμού
Quiet operation
Λειτουργία ψύξης τούρμπο
Λειτουργία αιώρησης
Πίνακας ελέγχου
Τηλεχειριστήριο υπερύθρων
Ηλεκτρονικός πίνακας χειρισμού
Λειτουργία ελεγχόμενη με μικροεπεξεργαστή
Οθόνη LED
Πλήκτρα μεμβράνης
Κουμπιά χειρισμού
Οθόνη ελέγχου LCD
Πεδίο χειρισμού αφής
Screensaver
Κινητικότητα
Λαβή(-ες) συγκράτησης / μεταφοράς
Πλαστικοί τροχοί μεταφοράς
Χειρολαβές
Μεταλλικοί τροχοί με λαστιχένια ελαστικά
Πλήρως λαστιχένια πόδια που δεν χρωματίζουν
Διευθυνόμενοι τροχίσκοι με φρένα ακινητοποίησης
Ρυθμιζόμενη ράβδος λαβής
Γερανός
Περονοφόρο
Έκδοση περιβλήματος
Πλαστικού

 βασικός εξοπλισμός

 προαιρετικά διαθέσιμο

 μη διαθέσιμο