Εμφάνιση όλων x TFH 19 E x TFH 20 E x TFH 22 E
TFH 19 E
TFH 20 E
TFH 22 E

Τεχνικά δεδομένα Εξοπλισμός, χαρακτηριστικά...

Εξοικονομήστε: 37 %

20,79 € 12,95 € με ΦΠΑ Εμφάνιση της καθαρής τιμής (δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ)

Εξοικονομήστε: 37 %

20,79 € 12,95 € με ΦΠΑ Εμφάνιση της καθαρής τιμής (δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ)

Εξοικονομήστε: 52 %

31,21 € 14,95 € με ΦΠΑ Εμφάνιση της καθαρής τιμής (δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ)

Τεχνικά δεδομένα
Γενικά
Αριθμός προϊόντος 1.410.000.609 1.410.000.610 1.410.000.615
Θερμαντική ισχύς
Βαθμίδα 1 [kW] 1 1 1
Βαθμίδα 2 [kW] 2 2 2
Περιοχή λειτουργίας
Θερμοκρασία ελάχ. [°C] -15 -15 -15
Θερμοκρασία μέγ. [°C] 85 85 85
Ανεμιστήρες
ακτινικό
αξονικό
Αριθμός βαθμίδων ανεμιστήρα 1 1 1
Ηλεκτρικές τιμές
Σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο 220 - 240 V/50 - 60 Hz 220 - 240 V/50 - 60 Hz 220 - 240 V/50 - 60 Hz
Ονομαστική κατανάλωση ρεύματος [A] 8,7 8,7 8,7
συνιστώμενη ασφάλεια [A] 10 10 10
Κατανάλωση ισχύος [kW] 2 2 2
Ηλεκτρική σύνδεση
Φις σύνδεσης CEE 7/17 (Φις περιγράμματος) CEE 7/17 (Φις περιγράμματος) CEE 7/17 (Φις περιγράμματος)
Μήκος καλωδίου [m] 1,2 1,2 1,2
Τιμές ήχου
Απόσταση 1 m [dB(A)] 48 45 50
Χαρακτηριστικό ασφαλείας
Προστασία από υπερθέρμανση
Παλινδρόμηση εσωτερικά (°) 90°
Σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα
Σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα
Διάσταση
Μήκος (συμπεριλαμβανομένων ποδιών στήριξης) [mm] 240
Μήκος (χωρίς συσκευασία) [mm] 120 150
Πλάτος (συμπεριλαμβανομένων ποδιών στήριξης) [mm] 120
Πλάτος (χωρίς συσκευασία) [mm] 210 230
Ύψος (συμπεριλαμβανομένων ποδιών στήριξης) [mm] 255
Ύψος (χωρίς συσκευασία) [mm] 260 300
Βάρος
(χωρίς συσκευασία) [kg] 1 0,8 1
Εξοπλισμός, χαρακτηριστικά και λειτουργίες
Χειρισμός
Λειτουργίες και εξοπλισμός- ναι Λυχνία ελέγχου λειτουργίας, Αυτόματη απενεργοποίηση κατά την επίτευξη του στόχου, Auto restart function Λυχνία ελέγχου λειτουργίας, Διακόπτης προστασίας από ανατροπή, Αυτόματη απενεργοποίηση κατά την επίτευξη του στόχου Λυχνία ελέγχου λειτουργίας, Διακόπτης προστασίας από ανατροπή, Αυτόματη απενεργοποίηση κατά την επίτευξη του στόχου, Auto restart function
Κινητικότητα
Λαβή(-ες) συγκράτησης / μεταφοράς
Έκδοση περιβλήματος
Πλαστικού

 βασικός εξοπλισμός

 προαιρετικά διαθέσιμο

 μη διαθέσιμο