IR 2010 SC / IRS 2005 SC
IR 1200 S
IR 1500 SC
IR 2000 S
IR 2010 S
IR 2570 S
IR 1510 SC
IR 1550 SC
IR 2000 C
IR 2000 SC
IR 2005 SC
IR 2010 SC
Home Comfort
  1. Προϊόντα και υπηρεσίες
  2. Προϊόντα ‑ HomeComfort
  3. Θέρμανση
  4. Θερμαντήρες υπέρυθρης ακτινοβολίας
  5. Θερμαντήρας

Θερμαντήρας υπέρυθρης ακτινοβολίας της σειράς IR-S

Στοχευμένη θερμότητα χωρίς προθέρμανση

Οι σύγχρονοι θερμαντήρες υπέρυθρης ακτινοβολίας της σειράς IR-S παράγουν αμέσως μετά την ενεργοποίησή τους άμεση θερμότητα με υπέρυθρες σύμφωνα με τη φυσική αρχή της ηλιακής ακτινοβολίας. Αντίθετα με τα κοινά θερμαντικά σώματα, οι θερμαντήρες υπέρυθρης ακτινοβολίας δεν θερμαίνουν τον αέρα του χώρου, αλλά στερεά σώματα και αντικείμενα πάνω στα οποία πέφτουν, όπως για παράδειγμα τοίχους, δάπεδα και το ταβάνι. Τα αντικείμενα αυτά αποθηκεύουν τη θερμική ενέργεια για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από τον αέρα και την εκπέμπουν ως δευτερογενή ακτινοβολία. Η υπέρυθρη ακτινοβολία δημιουργεί αμέσως μια ευχάριστη αίσθηση ζεστασιάς στο δέρμα.

Οι θερμαντήρες υπέρυθρης ακτινοβολίας μετατρέπουν μεγάλο μέρος της ενέργειας που χρησιμοποιούν σε άμεση θερμότητα και έτσι είναι ιδιαίτερα αποδοτικοί ενεργειακά σε άμεση σύγκριση, για παράδειγμα, με ένα πιστόλι θερμού αέρα. Η έντονη θερμότητα παράγεται αποτελεσματικά και χωρίς προθέρμανση, καθαρή, άοσμη και αθόρυβη, ενώ ενδείκνυται και για αλλεργικούς χωρίς να συγκεντρώνει σκόνη. Οι θερμαντήρες υπέρυθρης ακτινοβολίας είναι ιδανικοί κατά την αλλαγή των εποχών ή ως εναλλακτική λύση θέρμανσης.

Ο σωστός θερμαντήρας υπέρυθρης ακτινοβολίας για κάθε ανάγκη
Ανάλογα με τις απαιτήσεις σας, έχετε στη διάθεσή σας διαφορετικά μοντέλα αυτών των πρακτικών πολυσυσκευών θέρμανσης της σειράς IR-S, για παράδειγμα με διαφορετική θερμική ισχύ, διαφορετική προστασία από νερό (επίπεδο προστασίας IP), ενώ διατίθενται και συσκευές οι οποίες τοποθετούνται στον τοίχο, το ταβάνι, καθώς και σε τηλεσκοπική βάση και με τον τρόπο αυτό είναι ιδανικές ως κινητές συσκευές, για παράδειγμα, στον τομέα της γαστρονομίας.

Αρχή λειτουργίας των θερμαντήρων
Δυνατότητες χρήσης των θερμαντήρων
Ολόπλευρη ζεστασιά
θέρμανση επιφανειών
IR 2005 SC
IR 2000 C
IR 1550 SC
IR 1200 S
IR 2010 SC
IR 2010 S
IR 2005 SC
IR 1510 SC
 
 
IR 2570 S
IR 2000 SC
IR 1500 SC
IR 2000 S

Σύνοψη της μέγιστης επιφάνειας θερμότητας ενός θερμαντήρα υπέρυθρης ακτινοβολίας για εξωτερικούς χώρους:

Πεδίο χρήσης Συνιστώμενη
θερμική ισχύς ανά m²
Θερμαινόμενη επιφάνεια με θερμαντήρα υπέρυθρης ακτινοβολίας
1.200 W 2.000 W 2.500 W
Εξωτερικοί χώροι Προστατευόμενος χώρος:
περ. 150 W/m²
περ. 8 m² περ. 14 m² περ. 17 m²
Απροστάτευτος χώρος:
περ. 250 W/m²
περ. 5 m² περ. 8 m² περ. 10 m²

Για να υπολογίσετε την απαιτούμενη θερμική ισχύ σε Watt για το μέγεθος του χώρου σας, χρησιμοποιήστε τον εξής

τύπο: m² x W/m² = W
Εμβαδόν χώρου (m²) x συνιστώμενη θερμική ισχύς ανά τετραγωνικό μέτρο (W/m²) = απαιτούμενη θερμική ισχύς του θερμαντήρα υπέρυθρης ακτινοβολίας (W)

Παράδειγμα υπολογισμού:
Για μέγεθος χώρου 25 m² με πολύ καλή μόνωση, η συνιστώμενη ανάγκη θερμικής ισχύος είναι: 25 m² x 100 W/m² = 2.500 W

Θερμαντήρας

Όλοι οι Θερμαντήρας σε άμεση σύγκριση

Για να βρείτε τον κατάλληλο Θερμαντήρας, έχετε εδώ τη δυνατότητα να συγκρίνετε συνοπτικά μεταξύ τους όλους τους Θερμαντήρας της Trotec.

Μοντέλα τα οποία δεν θέλετε να συμπεριλάβετε στη σύγκριση, καταργούνται με κλικ.

Τεχνικά χαρακτηριστικά συγκριτικά

 βασικός εξοπλισμός

 προαιρετικά διαθέσιμο

 μη διαθέσιμο

[Translate to Ελληνικά:] Video