Τηλέφωνα Υπηρεσιών:

Επιχειρήσεις: +49 2452 962 400
Βιομηχανίες: +49 2452 962 777
Τελικοί Καταναλωτές: +49 2452 962 450
Δευτέρα - Πέμπτη: 8:00 - 17:30
Παρασκευή: 8:00 - 17:00

Έχετε ερωτήσεις;

Είμαστε στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες

Επιχειρήσεις: +49 2452 962 400
Βιομηχανίες: +49 2452 962 777
Τελικοί Καταναλωτές: +49 2452 962 450
E-Mail: info@trotec.com
 1. Προϊόντα και υπηρεσίες
 2. Νέα
 3. Επισκόπηση
 4. Εύκολος εντοπισμός σημείων διαρροής

Εύκολος εντοπισμός σημείων διαρροής

Συσχετιστής LD20HC – καινοτόμος συσκευή μέτρησης 2 σε 1

Ο νέος συσχετιστής LD20HC προσφέρει δυο μεθόδους για την αναγνώριση διαρροών σε σωληνώσεις και δίκτυα πόσιμου νερού σε μια μόνο συσκευή: Μέσω συσχετισμού ή μέσω ηλεκτρο-ακουστικής. Με αυτό τον ποιοτικό σχεδιασμό «από τη Γερμανία» η νέα σύνθετη συσκευή ενδείκνυται ως βέλτιστη τυπική λύση για τροφοδοσία νερού και ως συσκευή μέτρησης για εύκολο εντοπισμό σημείων διαρροής.

Συσχετιστής LD20HC - Εικόνα σετ με δυο πομπούς

Η καινοτόμος συσκευή μέτρησης 2 σε 1 συνδυάζει και τις δυο μεθόδους και ενοποιεί τα αντίστοιχα πλεονεκτήματά τους: Έτσι, μπορεί π.χ. με τη βοήθεια ενός συνδυαστικά χρησιμοποιούμενου μικροφώνου εδάφους να επαληθευτεί το προσδιορισμένο σημείο διαρροής μέσω συσχετισμού αλλά και να εκτελεστεί οποιοσδήποτε άλλος ακουστικός εντοπισμός διαρροών και σωλήνων. Επίσης, η πρακτική εμπειρία έχει δείξει ότι οι εντοπισμοί διαρροών με την ηλεκτρο-ακουστική μέθοδο – ιδιαίτερα σε μεγάλου μήκους σωληνώσεις – συχνά εκτελούνται δύσκολα λόγω παραγόντων παρεμβολών όπως καιρικές συνθήκες, βάθος τοποθέτησης του σωλήνα ή έντονοι θόρυβοι παρασκηνίου. Σε αυτές τις περιπτώσεις ένα σημείο διαρροής μπορεί συχνά να εντοπιστεί εύκολα μέσω συσχετισμού.

Ο LD20HC προσφέρει τόσο μέθοδο συσχετισμού όσο και ηλεκτρο-ακουστική μέθοδο

Και οι δυο μέθοδοι έχουν την ίδια βάση: Σε διαρροές σε σωληνώσεις υπό πίεση το νερό εξέρχεται υπό πίεση από το σημείο θραύσης. Εξαιτίας αυτού αφενός παράγεται ένας θόρυβος εκροής και αφετέρου ο σωλήνας ταλαντώνεται. Και οι δυο θόρυβοι κινούνται και προς τις δυο κατευθύνσεις και ανιχνεύονται από εξαιρετικά ευαίσθητους αισθητήρες σε προσβάσιμα εξαρτήματα όπως δικλείδες, κρουνούς υδροληψίας και βαλβίδες απομόνωσης οικίας.

Ο συσχετισμός είναι μια μέθοδος υποστηριζόμενη από υπολογιστή, με την οποία μπορούν να εκτελεστούν με μεγάλη ακρίβεια διαρροές σε υπόγεια συστήματα σωλήνων υπό πίεση. Διότι ο θόρυβος της διαρροής που εξαπλώνεται μέσω του υλικού των σωλήνων φτάνει στα εξαρτήματα, όπως μια δικλείδα ή ένας κρουνός υδροληψίας σε διαφορετικούς χρόνους. Εδώ η χρονική διαφορά εξαρτάται από την απόσταση της διαρροής από τα σημεία επαφής. Σε έως τρία σημεία μέτρησης επαφής ο ήχος ανιχνεύεται από τους εξαιρετικά ευαίσθητους δέκτες σημάτων και μεταδίδεται μέσω των ασύρματων πομπών LD στον συσχετιστή. Ο LD20HC υπολογίζει από τη διαφορά του χρόνου κίνησης αυτών των σημάτων λαμβάνοντας υπόψη το υλικό, τη διάμετρο σωλήνων καθώς και το μήκος της μετρούμενης απόστασης την ακριβή θέση της διαρροής. Επειδή ο τύπος του σωλήνα νερού επηρεάζει συνεχώς τη μετάδοση του ήχου, ο συσχετιστής LD20HC καθορίζει το υλικό και τη διάμετρο όλων των σωλήνων. Έτσι μπορούν να εξεταστούν μόνο με μια διαδικασία μέτρησης έως 20 τμήματα σωλήνων. Το λαμβανόμενο σήμα ενισχύεται και μεταδίδεται μέσω ραδιοσυχνοτήτων στον συσχετιστή ο οποίος παρέχει τη δυνατότητα χρήσης 256 ελεύθερα επιλέξιμων φίλτρων για το σήμα.

Ο LD20HC μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τον ηλεκτρο-ακουστικό εντοπισμό διαρροών και σωλήνων διότι στον συσχετιστή μπορούν να συνδεθούν διάφορα μικρόφωνα για ήχο μεταδιδόμενο μέσω της κατασκευής ή του εδάφους για ακουστική χρήση. Διότι και το έδαφος τίθεται λόγω της δέσμης νερού και λόγω του σωλήνα σε ταλαντώσεις οι οποίες μεταδίδονται μέσω του εδάφους στην επιφάνεια του εδάφους και εκεί γίνονται αντιληπτές ως ήχος εδάφους. Χάρη στην έξυπνη λειτουργία που έχει υποβληθεί ως ευρεσιτεχνία φαίνεται στην οθόνη για τι πρόκειται: Τα πιθανά σημεία διαρροής εμφανίζονται ως ένδειξη ράβδου και στην πιο απότομη στάθμη βρίσκεται ένα σημείο διαρροής. Πιο γρήγορος και εύκολος ακουστικός εντοπισμός διαρροών δεν υπάρχει!

Συσχετιστής LD20HC – η παράδοση πραγματοποιείται στην πρακτική βαλίτσα μεταφοράς

Η βαλίτσα μεταφοράς περιέχει επίσης όλα όσα είναι απαραίτητα για την αναγνώριση διαρροών: έναν συσχετιστή LD20HC με δυο κεραίες και ζώνη μεταφοράς με φορτιστή, LD K – ακουστικά με ηχομόνωση, πομπό LD-TA 1 με ανιχνευτή ήχου, σε κόκκινο χρώμα καθώς και πομπό LD-TB 2 με ανιχνευτή ήχου, σε κίτρινο χρώμα.

Πρακτικά πλεονεκτήματα:

 • Σύνθετη συσκευή για τη μέτρηση συσχετισμού και τον ακουστικό εντοπισμό διαρροών
 • Προηγμένη τεχνική μέτρησης με εξαιρετικά γρήγορο 6-πύρηνο επεξεργαστή σε ανθεκτικό περίβλημα αλουμινίου
 • Συσχετισμός τριών σημείων 64 Bit
 • Ανάλυση συχνοτήτων (FFT)
 • Δυνατότητα καθορισμού του υλικού και της διαμέτρου των μετρούμενων τμημάτων σωλήνων
 • Γρήγορη μέτρηση συσχετισμού έως 20 τμημάτων σωλήνων σε μια διαδικασία μέτρησης
 • Καινοτόμος έξυπνη λειτουργία για ακόμη πιο γρήγορο ακουστικό σημειακό εντοπισμό διαρροής (έχει υποβληθεί ευρεσιτεχνία)
 • Φιλική στον χρήση καθοδήγηση του χειριστή με διπλό έλεγχο πλήκτρων-οθόνης αφής
 • Εξαιρετικά ευαίσθητοι ανιχνευτές ήχου και ισχυροί πομποί ραδιοσυχνοτήτων – ενίσχυση πάνω από 60.000 φορές
 • Σύνδεση για μικρόφωνα ήχου μεταφερόμενου μέσω της κατασκευής και του εδάφους
LD20HC σε εφαρμογή
LD20HC
LD20HC
LD20HC