Έχετε ερωτήσεις;

Είμαστε στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες

Επιχειρήσεις: +49 2452 962 400
Βιομηχανίες: +49 2452 962 777
Τελικοί Καταναλωτές: +49 2452 962 450
E-Mail: info@trotec.com
 1. Προϊόντα και υπηρεσίες
 2. Παροχή υπηρεσιών
 3. σύμβουλος / Υπολογισμός ικανότητας
 4. Υπολογισμός δυναμικότητας σε συσκευές θέρμανσης

υπολογισμός απαιτούμενης ποσότητας θέρμανσης

Σε μόλις 3 βήματα για να υπολογίσετε τις ανάγκες θέρμανσης

Εδώ μπορείτε εύκολα και άνετα να υπολογίσετε την θερμαντική ισχύ, που χρειάζεστε για τα δωμάτιά σας.

   


Για τον υπολογισμό της θερμαντικής ισχύος πρέπει να λάβετε υπόψη σας τις παρακάτω πληροφορίες:

 1. όγκος
  Τι όγκο έχει συνολικά το δωμάτιο που θα θερμανθεί;
 2. τύπος δωματίου
  Ποια είναι περίπου η τιμή μόνωσης του δωματίου που θα θερμανθεί;
 3. Διαφορά θερμοκρασίας
  Ποια είναι η μέγιστη διαφορά μεταξύ εξωτερικής και εσωτερικής θερμοκρασίας;
  (Διαφορά σε °C μεταξύ της ελάχιστης αναμενόμενης εξωερικής θερμοκρασίας και της επιθυμητής θερμοκρασίας δωματίου.)

Νομικές πληροφορίες:

Το παρόν έντυπο χρησιμοποιείται μόνο για την προβλεπόμενη χρήση. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή ξένη χρήση του πηγαίου κώδικα απαγορεύεται.

Μέγιστη βάση υπολογισμού έως 1000 m³. Για μεγέθη δωματιών άνω 1000 m³ επικοινωνήστε με τους ειδικούς συμβούλους μας για να υπολογίσετε την την απαιτούμενη ποσότητα θέρμανσης. Όλα τα αποτελέσματα του υπολογισμού χρησιμεύουν για μια χονδρική εκτίμηση και η Trotec GmbH και TKL GmbH δεν ευθύνεται για τυχόν επακόλουθες ζημιές οποιουδήποτε είδους. Η χρήση γίνεται με ευθύνη του χρήστη. Περαιτέρω ισχύουν οι όροι συναλλαγής.

Υπολογισμός του όγκου του χώρου

Αναμενόμενη διαφορά θερμοκρασίας

Αποτελέσματα των υπολογισμών

Αποτέλεσμα του υπολογισμού όγκου [m³]:

0

Αποτέλεσμα του υπολογισμού θερμικής ισχύος [kW]:

0