Τεχνικά δεδομένα σε σύγκριση

Εμφάνιση όλων x BG20 x BG30 x BG40 x BQ16 x OZ-ONE
BG20
BG30
BG40
BQ16
OZ-ONE

Τεχνικά δεδομένα κανονική προβολή Μετρούμενες ποσότητες και... Εξοπλισμός, χαρακτηριστικά...

Εξοικονομήστε: 68,40 €

208,35 € 139,95 € με ΦΠΑ Εμφάνιση της καθαρής τιμής (δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ)

Εξοικονομήστε: 34,62 €

114,57 € 79,95 € με ΦΠΑ Εμφάνιση της καθαρής τιμής (δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ)

Εξοικονομήστε: 35,46 €

135,41 € 99,95 € με ΦΠΑ Εμφάνιση της καθαρής τιμής (δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ)

Εξοικονομήστε: 68,40 €

208,35 € 139,95 € με ΦΠΑ Εμφάνιση της καθαρής τιμής (δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ)

Τεχνικά δεδομένα
Γενικά
Αριθμός προϊόντος 3.510.205.060 3.510.205.064 3.510.205.068 3.510.205.090 3.510.006.110
Μονοξείδιο του άνθρακα
Περιοχή μέτρησης | Μονοξείδιο του άνθρακα 0-1.000 ppm
Ακρίβεια | Μονοξείδιο του άνθρακα ±5 % ή ±10 ppm
Ανάλυση | Μονοξείδιο του άνθρακα 1 ppm
Τύπος αισθητήρα Ηλεκτροχημικά σταθεροποιημένο ειδικά για αέριο (CO)
Διάρκεια προθέρμανσης | Μονοξείδιο του άνθρακα < 20 s
HCHO (φορμαλδεΰδη)
Περιοχή μέτρησης ελάχ. | Φορμαλδεΰδη [ppm] 0
Περιοχή μέτρησης μέγ. | Φορμαλδεΰδη [ppm] 5
Ανάλυση | Φορμαλδεΰδη [ppm] 0,01
Περιοχή μέτρησης ελάχ. | Φορμαλδεΰδη [mg/m³] 0
Περιοχή μέτρησης μέγ. | Φορμαλδεΰδη [mg/m³] 5
Ανάλυση | Φορμαλδεΰδη [mg/m³] 0,01
Ακρίβεια ± | Φορμαλδεΰδη [% FS (full scale)] 5
TVOC (Σύνολο πτητικών οργανικών ενώσεων)
Περιοχή μέτρησης ελάχ. | TVOC [ppm] 0
Περιοχή μέτρησης μέγ. | TVOC [ppm] 9,99
Ανάλυση | TVOC [ppm] 0,01
Περιοχή μέτρησης ελάχ | TVOC [mg/m³] 0
Περιοχή μέτρησης μέγ. | TVOC [mg/m³] 9,99
Ανάλυση | TVOC [mg/m³] 0,01
Ακρίβεια ± | TVOC [% FS (full scale)] 10
εύφλεκτα αέρια
Ακρίβεια | εύφλεκτα αέρια 50 ppm 50 ppm
Τυπική βαθμονόμηση Μεθάνιο Μεθάνιο
Όριο συναγερμού 10 % LEL x10:
0 έως 100 ppm, 100 έως 400 ppm,
400 έως 700 ppm, 700 έως 1.000 ppm,
x100:
0 έως 1.000 ppm, 1.000 έως 4.000 ppm,
4000 έως 7.000 ppm, 7.000 έως 10.000 ppm
Στάθμη συναγερμού μέγ. 40 % LEL x10: >1000, x100: >10000
Διάρκεια προθέρμανσης περ. 60 s περ. 40 s
Περιοχή μέτρησης ελάχ. | Μεθάνιο [ppm] 0
Περιοχή μέτρησης μέγ. | Μεθάνιο [ppm] 10.000
Χρόνος απόκρισης [s] 2
Ευαισθησία <10 ppm
Οργάνωση μνήμης
Μνήμη δεδομένων εσωτερικά Flash για 10 τιμές μέτρησης
Θύρες
Σύνδεση ακουστικών 3.5 jack
USB
Σύνδεση ακουστικών 3.5 mm jack
Οθόνη
LCD
μονόχρωμη
LED πολλαπλών λειτουργιών
Dual LCD, 3 ψηφίων
με φωτισμό φόντου
Έκδοση περιβλήματος
Πλαστικού
Αισθητήριο σε σχήμα λαιμού κύκνου Μήκος περ. 40 cm Μήκος περ. 40 cm
Διάρκεια λειτουργίας
περίπου 8 h
περ. h [Std.] 8
Χρόνος φόρτισης
περίπου 3 h
Τροφοδοσία ενέργειας
εσωτερικά (μπαταρία)
Τύπος μπαταρίας 1 x μπαταρία μπλοκ 9V 3 x 1,5 V, C 1 x Μπαταρία ιόντων λιθίου 3,7 V εσωτερικά 1 x μπαταρία μπλοκ 9 V
εσωτερικά (μπαταρία) - 4 x AAA 1.5V
Συνθήκες περιβάλλοντος
Λειτουργία - ελάχ. θερμοκρασία [°C] 0 0 0 0
Λειτουργία - μέγ. θερμοκρασία [°C] 50 50 40 50
Λειτουργία - ελάχ. σχετ. υγρασία αέρα [%] 0
Λειτουργία - μέγ. σχετ. υγρασία αέρα (μη συμπυκνούμενη) [%] 99 90 85 80
Λειτουργία - ελάχ. σχετ. υγρασία αέρα [%r.F.] 10 10
Αποθήκη - ελάχ. θερμοκρασία [°C] -30 -10 -10
Αποθήκη - μέγ. θερμοκρασία [°C] 60 60 60
Αποθήκευση - μέγ. σχετ. υγρασία αέρα (μη συμπυκνούμενη) [%] 80
Όζον (O3) [ppm]
Τιμή μέτρησης μέγ. | Όζον (O3) [ppm] 1
Τιμή μέτρησης ελάχ. | Όζον(O3) [ppm] 0
Ακρίβεια [ppm] | Όζον (O3) [ppm] <0.1ppm: ±0.02ppm, ή ±10% από την τρέχουσα τιμή μέτρησης
Όζον (O3) [µg/m³]
Τιμή μέτρησης ελάχ. | Όζον (O3) [µg/m³] 0
Τιμή μέτρησης μέγ. [µg/m³] | Όζον (O3) [µg/m³] (κείμενο) 1.996 (στους 20°C και 1.013 hPa)
Ακρίβεια [µg/m³] | Όζον (O3) [µg/m³] <200 µg/m³: ±40 µg/m³, ή ±10% από την τρέχουσα τιμή μέτρησης
Θερμοκρασία αέρα [°C]
Περιοχή μέτρησης ελάχ. | Θερμοκρασία αέρα [°C] 0
Περιοχή μέτρησης μέγ. | Θερμοκρασία αέρα [°C] 50
Ανάλυση [°C] 0,1
Ακρίβεια ±| Θερμοκρασία αέρα [°C] 0,6
Θερμοκρασία αέρα [°F]
Περιοχή μέτρησης ελάχ. | Θερμοκρασία αέρα [°F] 32
Περιοχή μέτρησης μέγ. | Θερμοκρασία αέρα [°F] 122
Ανάλυση [°F] 0,1
Ακρίβεια ±| Θερμοκρασία αέρα [°F] 1,2
σχετική υγρασία αέρα (%)
Ακρίβεια 0 % - 10 % [%] 5
Ακρίβεια 10 % - 70 % [%] 3
Ακρίβεια 70 % - 99,9 % [%] 5
Περιοχή μέτρησης ελάχ. | σχετική υγρασία αέρα [%] 0
Περιοχή μέτρησης μέγ. | σχετική υγρασία αέρα [%σχ.υγρ.] 99,9
Ανάλυση | σχετική υγρασία αέρα [%] 0,1
Έλεγχος συσκευής
Πλήκτρα
Διάσταση
Μήκος (χωρίς συσκευασία) [mm] 160 221 45 35
Πλάτος (χωρίς συσκευασία) [mm] 40 24 60 55
Ύψος (χωρίς συσκευασία) [mm] 56 72 220 230
Βάρος
(χωρίς συσκευασία) [kg] 0,18 0,52
(χωρίς συσκευασία) - συμπεριλ. μπαταριών [kg] 0,428
κανονική προβολή
Βασικός εξοπλισμός παράδοσης
Μετρητής
Τσάντα/θήκη
Οδηγίες χρήσης
φορτιστή
Μπαταρία(-ες)
Κουτί φύλαξης
Σύντομες οδηγίες χρήσης
Πιστοποιητικό βαθμονόμησης
Τσάντα μεταφοράς
Μετρούμενες ποσότητες και λειτουργίες
Εσωτερικοί αισθητήρες
Μονοξείδιο του άνθρακα [ppm]
εύφλεκτα αέρια [ενδεικτικόμέσωτηςσυγκέντρωσηςανάτόνο]
εύφλεκτα αέρια
HCHO
TVOC
Όζον (O3) [ppm]
Θερμοκρασία αέρα [°C]
Θερμοκρασία αέρα [°F]
σχετική υγρασία αέρα [%]
Λειτουργίες και εξοπλισμός
Λειτουργίες και εξοπλισμός- ναι Ένδειξη μέγιστης τιμής, Λειτουργία διατήρησης μέτρησης, Αυτόματη απενεργοποίηση, Οθόνη με δυνατότητα οπίσθιου φωτισμού, Λειτουργία συναγερμού ακουστική, Λειτουργία συναγερμού οπτική, Μνήμη για δέκα τιμές μέτρησης Λειτουργία συναγερμού οπτική, Ακουστική λειτουργία συναγερμού (Συχνότητα συναγερμού σε συνάρτηση με τη συγκέντρωση αερίου), Αισθητήριο σε μορφή λαιμού κύκνου (40 cm), Εξατομικευμένη βαθμονόμηση μέσω αδιαβάθμητου ρυθμιστή έντασης, Σύνδεση ακουστικών Λειτουργία συναγερμού οπτική, Ακουστική λειτουργία συναγερμού (Συχνότητα συναγερμού σε συνάρτηση με τη συγκέντρωση αερίου), Συναγερμός δόνησης, Λειτουργία Auto Zero, Αυτόματη απενεργοποίηση, Οθόνη με δυνατότητα οπίσθιου φωτισμού, Αισθητήριο σε μορφή λαιμού κύκνου (40 cm), Στήριγμα με σπείρωμα ¼ ιντσών, Ένδειξη κατάστασης μπαταρίας Ένδειξη ελάχιστης τιμής, Ένδειξη μέγιστης τιμής, Ένδειξη τιμών μέτρησης σε πραγματικό χρόνο, Λειτουργία διατήρησης μέτρησης, Αυτόματη απενεργοποίηση, Οθόνη με δυνατότητα οπίσθιου φωτισμού, Ένδειξη κατάστασης μπαταρίας Ένδειξη μέγιστης τιμής, Ένδειξη ελάχιστης τιμής, Χρονοσταθμισμένη μέση τιμή (8h), Οριακή τιμή μικρής διάρκειας (15 min), Ένδειξη σημείου δρόσου, Ένδειξη θερμοκρασίας υγρού βολβού, Λειτουργία διατήρησης μέτρησης, Φωτισμός οθόνης, Λειτουργία συναγερμού, Αυτόματη απενεργοποίηση, Μεταγωγή °C-°F, Υποδοχή στηρίγματος
Λειτουργίες και εξοπλισμός- όχι Αισθητήριο με μορφή λαιμού κύκνου
Εξοπλισμός, χαρακτηριστικά και λειτουργίες
Εσωτερικοί αισθητήρες
HCHO
TVOC
Λειτουργίες και εξοπλισμός
Λειτουργίες και εξοπλισμός- ναι Ένδειξη ελάχιστης τιμής, Ένδειξη μέγιστης τιμής, Ένδειξη τιμών μέτρησης σε πραγματικό χρόνο, Λειτουργία διατήρησης μέτρησης, Αυτόματη απενεργοποίηση, Οθόνη με δυνατότητα οπίσθιου φωτισμού, Ένδειξη κατάστασης μπαταρίας

 βασικός εξοπλισμός

 προαιρετικά διαθέσιμο

 μη διαθέσιμο