Χρώματα σήμανσης
  1. Προϊόντα και υπηρεσίες
  2. Συσκευές μέτρησης
  3. Εντοπισμός διαρροών
  4. Χρώματα σήμανσης

Χρώματα σήμανσης

Χρώματα για εντοπισμό διαρροών, έλεγχο συνδέσεων ή για την οπτικοποίηση διαδρομών ροής

 βασικός εξοπλισμός

 προαιρετικά διαθέσιμο

 μη διαθέσιμο

Με τις βαφές σήμανσης της Trotec διαθέτετε ποιοτικές βαφές για τα πλέον διαφορετικά πεδία χρήσης. Είτε εντοπισμός διαρροών σε οικιακές εγκαταστάσεις ή ταράτσες, έλεγχος σύνδεσης αγωγών αποχέτευσης ή σήμανση υδάτινων σωμάτων για την οπτικοποίηση της διαδρομής ροής – το πρόγραμμα βαφών μας είναι τόσο πολύπλευρο όσο οι απαιτήσεις σας και εκτείνεται απο 100 % φυσικές βαφές, κατάλληλες για τρόφιμα, εως διάφορες φθορίζουσες βαφές. Ο ακόλουθος πίνακας σας βοηθά στην επιλογή του κατάλληλου μέσου σήμανσης:

Ποιά βαφή για ποιό σκοπό;

Βοηθός επιλογής για βαφές σήμανσης

Σειρά Pure Uranin Luminat
Συστατικά 100 % κατάλληλα για τρόφιμα
Βιοδιασπώμενη, φυσικός μεταβολισμός
Αβλαβής για ανθρώπους και ζώα
Επιβλαβής σε πολύ υψηλή δοσολογία
Απόδοση
Διείσδυση σε τριχοειδή
Μακροπρόθεσμα σταθερή χημικά για έρευνες μεγάλης διάρκειας
Φωταύγια μέσω υπεριώδους φωτός
Έντονο χρώμα (ορατό και σε σκοτεινά, στάσιμα σώματα νερού)
Άχρωμη, χρωματικά ουδέτερη εφαρμογή
Γενικά αποδεκτή για αναζήτηση διαρροών/επιβεβαίωση διαδρομής ροής *
Καταλληλότητα για ανίχνευση ρήξης αγωγών *
Καταλληλότητα για την ανίχνευση μη στεγανών σημείων σε τοιχοποιία *

* Οι χημικοί ιχνηθέτες (ουσίες σήμανσης) έχουν ενδεχομένως τοξικότητα αναλόγως με τη διάρκεια χειρισμού και την έκθεση, λόγω της οποίας εφαρμογές σε σωληνώσεις πόσιμου ή επιφανειακού νερού μπορούν πιθανώς να είναι προβληματικές. Ανάλογα με την περίπτωση, οι φυσικές βαφές της σειράς Trotec Pure προσφέρουν μία 100 % βιολογική εναλλακτική. Αλλιώς, η Uranin είναι το προτεινόμενο μέσο, ιδιαίτερα για επιβεβαιώσεις διαδρομής ροής ή έλεγχο στεγανότητας τοιχοποιίας. Εαν η ουσία σήμανσης δεν επιτρέπεται να αφήσει καθόλου ίχνη χρώματος στο αντικείμενο και πρέπει ταυτόχρονα να είναι μακροπρόθεσμα χημικά σταθερή, συνίσταται η χρήση Luminat, το οποίο είναι ορατό αποκλειστικά κάτω απο υπεριώδη ακτινοβολία.

 βασικός εξοπλισμός

 προαιρετικά διαθέσιμο

 μη διαθέσιμο