Εμφάνιση όλων x Ανιχνευτής XRS H 21 x XRS 8212 x XRS 8612
XRS 8212
XRS 8612

Τεχνικά δεδομένα Μετρούμενες ποσότητες και...

Τεχνικά δεδομένα
Γενικά
Αριθμός προϊόντος XRS000H21 XRS008212 XRS008612
H2- Αέριο [ppm]
Περιοχή μέτρησης ελάχ. | Αέριο Η2 [ppm] 0,7 0,7 0,7
Ευαισθησία απόκρισης | Αέριο H2 [ppm] 0,7 1 0,7
Χρόνος απόκρισης < 1 < 1 < 1
Διάρκεια προθέρμανσης 6 s < 10
Κιτ αντλίας
Απόδοση αντλίας τυπική (L/min.) [L/min] 0,5
Απόδοση αντλίας μέγ. (l/min.) [l/min] 1
Απόδοση αντλίας τυπική (mbar) [mbar] 200
Απόδοση αντλίας μέγ. (mbar) [mbar] 450
Τύπος αντλίας όχι όχι Αντλία μεμβράνης
Ηλεκτρική τροφοδοσία όχι όχι Μπαταρία
Κατανάλωση ισχύος [kW]
Κατανάλωση ισχύος περ. [mA]
Χωρητικότητα μπαταρίας τυπική ( > 0 °C) [h] 20
Χωρητικότητα μπαταρίας σε μέγ. Απόδοση αντλίας ( > 0°C) [h] 3
Διαστάσεις στοιχείου αισθητήρα
Μήκος [mm] 905 905
Διάμετρος [mm] 24 24
Έκδοση υλικού στοιχείου αισθητήρα
Λοιπά
Αλουμίνιο
Ανοξείδωτος χάλυβας
Σύνθετο υλικό
Πολυκαρβονικό
Έκδοση υλικού λαβή
Πλαστικού
Πλαστικό / Μέταλλο
Μέταλλο
Έκδοση υλικού Πλαστικό / Μέταλλο Πλαστικό / Μέταλλο
Θύρες/Μορφή φις
Μορφή φις Ειδικό φις 5-πολικό Ειδικό φις 5-πολικό Ειδικό φις 5-πολικό
Φις SDI
Συνθήκες περιβάλλοντος (Λαβή ηλεκτρονικού συστήματος μέτρησης)
Θερμοκρασία λειτουργίας ελάχ. [°C] -20 -20 -20
Θερμοκρασία λειτουργίας μέγ. [°C] 50 50 50
Θερμοκρασία αποθήκευσης ελάχ. [°C] -30
Θερμοκρασία αποθήκευσης μέγ. [°C] 50
Λειτουργίες και εξοπλισμός
Λειτουργίες και εξοπλισμός- ναι Ανθεκτικό πυροσυσσωματωμένο φίλτρο για την προστασία του αισθητήρα Προστατευμένη μύτη αισθητήρα για έμπηξη σε μαλακό υπόστρωμα Ανθεκτικό πυροσυσσωματωμένο φίλτρο για την προστασία του αισθητήρα, Λειτουργική λαβή με συνδεδεμένη ενεργή αντλία αναρρόφησης, Λαστιχένια μανσέτα για καλύτερη στεγανοποίηση
Βάρος
(χωρίς συσκευασία) [kg] 0,54 1,8
Μετρούμενες ποσότητες και λειτουργίες
Εσωτερικοί αισθητήρες
Αέριο υδρογόνο Η2 [Digits]
Λειτουργίες και εξοπλισμός
Λειτουργίες και εξοπλισμός- ναι Ανθεκτικό πυροσυσσωματωμένο φίλτρο για την προστασία του αισθητήρα Προστατευμένη μύτη αισθητήρα για έμπηξη σε μαλακό υπόστρωμα Ανθεκτικό πυροσυσσωματωμένο φίλτρο για την προστασία του αισθητήρα, Λειτουργική λαβή με συνδεδεμένη ενεργή αντλία αναρρόφησης, Λαστιχένια μανσέτα για καλύτερη στεγανοποίηση
Λειτουργίες και εξοπλισμός- όχι Ευέλικτη μορφή λαιμού κύκνου, Λειτουργική λαβή με συνδεδεμένη ενεργή αντλία αναρρόφησης, Προστατευμένη μύτη αισθητήρα για έμπηξη σε μαλακό υπόστρωμα, Λαστιχένια μανσέτα για καλύτερη στεγανοποίηση, Ενσωματωμένο καλώδιο σύνδεσης, Προστατευτικό πυροσυσσωματωμένο κάλυμμα, Βιδωτές κοίλες ράβδοι για προέκταση Ευέλικτη μορφή λαιμού κύκνου, Λειτουργική λαβή με συνδεδεμένη ενεργή αντλία αναρρόφησης, Λαστιχένια μανσέτα για καλύτερη στεγανοποίηση, Ενσωματωμένο καλώδιο σύνδεσης, Ανθεκτικό πυροσυσσωματωμένο φίλτρο για την προστασία του αισθητήρα, Προστατευτικό πυροσυσσωματωμένο κάλυμμα, Βιδωτές κοίλες ράβδοι για προέκταση Ευέλικτη μορφή λαιμού κύκνου, Προστατευμένη μύτη αισθητήρα για έμπηξη σε μαλακό υπόστρωμα, Ενσωματωμένο καλώδιο σύνδεσης, Προστατευτικό πυροσυσσωματωμένο κάλυμμα, Βιδωτές κοίλες ράβδοι για προέκταση

 βασικός εξοπλισμός

 προαιρετικά διαθέσιμο

 μη διαθέσιμο