Εμφάνιση όλων x FS200 x Θάλαμος Καυσαερίων Trotec
FS200
Θάλαμος Καυσαερίων Trotec

Τεχνικά δεδομένα κανονική προβολή Μετρούμενες ποσότητες και...

Τεχνικά δεδομένα
Γενικά
Αριθμός προϊόντος 3.510.010.021 3.510.010.035
Νέφος
Πίεση εξόδου αέρα [mbar] 334
Παροχή αέρα [l/s] 68
Παροχή αέρα [m³/h] 245
Διάρκεια νέφους στη μεσαία βαθμίδα και παρακάτω [s] Συνεχές νέφος
Χρόνος νέφους στη μέγιστη βαθμίδα [s] περίπου 270
Καυσαέρια
Αρχή γεννήτριας | Ομίχλη και καυσαέρια Θάλαμος καυσαερίων
Διάρκεια καύσης ανά φυσίγγιο καυσαερίων περ. 90 s
Μονάδα γεννήτριας
Αρχή γεννήτριας | Ομίχλη και καυσαέρια Εξατμιστής υγρού
Κατανάλωση ρευστού σε συνεχές νέφος [ml/min] 30
Κατανάλωση ρευστού σε μέγ. αποβολή [ml/min] 100
Χρόνος προθέρμανσης περ. [min] 7
Οθόνη
χωρίς οθόνη
LED λειτουργίας
Έλεγχος συσκευής
Περιστρεφόμενα κουμπιά
Έκδοση περιβλήματος
Μέταλλο
Θύρες
Σύνδεση επεξεργασίας - (Ø 50/38 mm)
Σύνδεση επεξεργασίας - (Ø 38 mm)
Βαθμός προστασίας
IP54
Τροφοδοσία ενέργειας
Ισχύς εξατμιστή [W] 1.500
Κατανάλωση ισχύος μέγ. [W] 3.100
Ισχύς τουρμπίνας ανεμιστήρα [W] 1.600
Σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο 230 V/50 Hz
Διάσταση
Μήκος (χωρίς συσκευασία) [mm] 310 150
Πλάτος (χωρίς συσκευασία) [mm] 253 230
Ύψος (χωρίς συσκευασία) [mm] 465 165
Βάρος
(χωρίς συσκευασία) [kg] 14 3,06
κανονική προβολή
Βασικός εξοπλισμός παράδοσης
Γεννήτρια
Εύκαμπτος σωλήνας νέφους (5 m, πλαστικό, Ø 38 mm)
Αντάπτορας στομίου πτερωτής για τη μείωση από Ø 50 σε Ø 38 mm
Εύκαμπτος σωλήνας ρευστού με σύνδεσμο
5 L υγρό νέφους σε μπιτόνι
Οδηγίες χρήσης
Σωλήνας πλήρωσης
Μετρούμενες ποσότητες και λειτουργίες
Λειτουργίες και εξοπλισμός
Λειτουργίες και εξοπλισμός- ναι Στόμιο εξόδου αέρα πτερωτής Ø 50/38 mm, Κυμαινόμενη απόδοση της αντλίας εκτόπισης ρευστού, Κυμαινόμενη απόδοση της πτερωτής

 βασικός εξοπλισμός

 προαιρετικά διαθέσιμο

 μη διαθέσιμο