Εμφάνιση όλων x LTC3020 x LTC3030 x LTC3050 x LTC3020 x LTC3030 x LTC3050 x LTS4530S x LTS4550 S x LTS4580S
LTC3020
LTC3030
LTC3050
LTC3020
LTC3030
LTC3050
LTS4530S
LTS4550 S
LTS4580S

Τεχνικά δεδομένα κανονική προβολή Μετρούμενες ποσότητες και...

Τεχνικά δεδομένα
Γενικά
Αριθμός προϊόντος 3.110.005.002 3.110.005.011 3.110.005.021 3.110.005.001 3.110.005.010 3.110.005.020 3.110.005.075 3.110.005.085 3.110.005.105
Εντοπισμός αγωγών
μέγ. βάθος εντοπισμού περίπου 4 m (σε συνάρτηση με τη σύσταση του εδάφους του υλικού επικάλυψης) περίπου 4 m (σε συνάρτηση με τη σύσταση του εδάφους του υλικού επικάλυψης) περίπου 4 m (σε συνάρτηση με τη σύσταση του εδάφους του υλικού επικάλυψης) περίπου 4 m (σε συνάρτηση με τη σύσταση του εδάφους του υλικού επικάλυψης) περίπου 4 m (σε συνάρτηση με τη σύσταση του εδάφους του υλικού επικάλυψης) περίπου 4 m (σε συνάρτηση με τη σύσταση του εδάφους του υλικού επικάλυψης) περίπου 4 m (σε συνάρτηση με τη σύσταση του εδάφους του υλικού επικάλυψης) περίπου 4 m (σε συνάρτηση με τη σύσταση του εδάφους του υλικού επικάλυψης) περίπου 4 m (σε συνάρτηση με τη σύσταση του εδάφους του υλικού επικάλυψης)
συχνότητα προς χρήση 33 kHz 33 kHz 33 kHz 33 kHz 33 kHz 33 kHz Πολλαπλές συχνότητες Πολλαπλές συχνότητες Πολλαπλές συχνότητες
Ø καλωδίου ώθησης 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm
Ø κεφαλής αισθητηρίου 7-10 mm 7-10 mm 7-10 mm 7-10 mm 7-10 mm 7-10 mm 12 mm 12 mm 12 mm
Μήκος καλωδίου ώθησης 20 m 30 m 50 m 20 m 30 m 50 m 30 m 50 m 80 m
Θύρες
Υποδοχή φις τύπου μπανάνας για τη σύνδεση του καλωδίου μετάδοσης
Βίδα σύνδεσης Μ4
Τροφοδοσία ενέργειας
εξωτερικά (μονάδα εκπομπής)
Έκδοση περιβλήματος
Πλαστικού
Μέταλλο
Διάσταση
Μήκος (χωρίς συσκευασία) [mm] 330 330 330 330 330 330 210 210 210
Πλάτος (χωρίς συσκευασία) [mm] 260 260 260 260 260 260 440 440 440
Ύψος (χωρίς συσκευασία) [mm] 80 80 80 80 80 80 490 490 490
Βάρος
(χωρίς συσκευασία) [kg] 1,15 1,25 1,5 1,14 1,25 1,46 3 3,25 3,5
(συμπερ. συσκευασίας) [kg] 6,1 6,8 7,7
κανονική προβολή
Βασικός εξοπλισμός παράδοσης
Οδηγίες χρήσης
Βοήθημα έλξης και ώθησης
Εύκαμπτο αισθητήριο Ø 7 mm
Εύκαμπτο αισθητήριο Ø 10 mm
Πέντε ορειχάλκινες κεφαλές έλξης με σπείρωμα M5 και κρίκο
Λαβή καλωδίου με αντιστάθμιση συστροφής για ελατηριωτή κεφαλή οδήγησης καλωδίων Ø 6 - 9 mm
Ορειχάλκινοι δακτύλιοι αρχής με σπείρωμα M5
Τρεις ορειχάλκινοι δακτύλιοι σύνδεσης
Ειδική κόλλα υαλοϊνών
Κεφαλή οδήγησης ελατηρίου Ø 7 mm
Ορειχάλκινη κεφαλή έλξης με σπείρωμα M5 και κρίκο
Κεφαλή οδήγησης ελατηρίου Ø 10 mm
Μετρούμενες ποσότητες και λειτουργίες
Εξωτερικοί αισθητήρες
παθητική αποστολή μιας συχνότητας εντοπισμού για τον εντοπισμό αγωγών
Λειτουργίες και εξοπλισμός
Λειτουργίες και εξοπλισμός- ναι Προαιρετική χρήση ως σύστημα έλξης για εργασίες τοποθέτησης καλωδίων, με μεταδότη δακτυλίου ολίσθησης, Δυνατότητα εντοπισμού διαδρομής Δυνατότητα εντοπισμού διαδρομής, Προαιρετική χρήση ως σύστημα έλξης για εργασίες τοποθέτησης καλωδίων, με μεταδότη δακτυλίου ολίσθησης Δυνατότητα εντοπισμού διαδρομής, Προαιρετική χρήση ως σύστημα έλξης για εργασίες τοποθέτησης καλωδίων, με μεταδότη δακτυλίου ολίσθησης Προαιρετική χρήση ως σύστημα έλξης για εργασίες τοποθέτησης καλωδίων, με μεταδότη δακτυλίου ολίσθησης, Δυνατότητα εντοπισμού διαδρομής Δυνατότητα εντοπισμού διαδρομής, Προαιρετική χρήση ως σύστημα έλξης για εργασίες τοποθέτησης καλωδίων, με μεταδότη δακτυλίου ολίσθησης Δυνατότητα εντοπισμού διαδρομής, Προαιρετική χρήση ως σύστημα έλξης για εργασίες τοποθέτησης καλωδίων, με μεταδότη δακτυλίου ολίσθησης Δυνατότητα σημειακού εντοπισμού, Δυνατότητα εντοπισμού διαδρομής, με μεταδότη δακτυλίου ολίσθησης, Φρένο με ρύθμιση ακριβείας Δυνατότητα εντοπισμού διαδρομής, Φρένο με ρύθμιση ακριβείας, με μεταδότη δακτυλίου ολίσθησης, Δυνατότητα σημειακού εντοπισμού Δυνατότητα σημειακού εντοπισμού, Δυνατότητα εντοπισμού διαδρομής, με μεταδότη δακτυλίου ολίσθησης, Φρένο με ρύθμιση ακριβείας
Λειτουργίες και εξοπλισμός- όχι Δυνατότητα σημειακού εντοπισμού, Φρένο με ρύθμιση ακριβείας Δυνατότητα σημειακού εντοπισμού, Φρένο με ρύθμιση ακριβείας Δυνατότητα σημειακού εντοπισμού, Φρένο με ρύθμιση ακριβείας Δυνατότητα σημειακού εντοπισμού, Φρένο με ρύθμιση ακριβείας Δυνατότητα σημειακού εντοπισμού, Φρένο με ρύθμιση ακριβείας Δυνατότητα σημειακού εντοπισμού, Φρένο με ρύθμιση ακριβείας

 βασικός εξοπλισμός

 προαιρετικά διαθέσιμο

 μη διαθέσιμο