Τηλέφωνα Υπηρεσιών:

Επιχειρήσεις: +49 2452 962 400
Βιομηχανίες: +49 2452 962 777
Τελικοί Καταναλωτές: +49 2452 962 450
Δευτέρα - Πέμπτη: 8:00 - 17:30
Παρασκευή: 8:00 - 17:00

Έχετε ερωτήσεις;

Είμαστε στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες

Επιχειρήσεις: +49 2452 962 400
Βιομηχανίες: +49 2452 962 777
Τελικοί Καταναλωτές: +49 2452 962 450
E-Mail: info@trotec.com
 1. Προϊόντα και υπηρεσίες
 2. Συσκευές μέτρησης
 3. Κλίμα
 4. Καταγραφείς δεδομένων κλίματος
 5. Καταγραφείς δεδομένων DL200
 6. DL200H

DL200H

Η ιδανική λύση παρακολούθησης του κλίματος

Με τους δύο εσωτερικούς αισθητήρες αυτού του καταγραφέα δεδομένων μπορούν να καταγραφούν παράλληλα θερμοκρασία αέρα,
σημείο δρόσου, καθώς και σχετική και απόλυτη υγρασία αέρα.

Ο DL200H είναι έτσι βέλτιστος για την επίβλεψη του κλίματος σε κτίρια, κέντρα ηλεκτρονικών υπολογιστών, μουσεία ή αποθήκες και για τον έλεγχο κλιματικά ευαίσθητων διεργασιών στη βιομηχανική παραγωγή.

Ορισμός έννοιας καναλιού μέτρησης – Πόσες μεταβλητές μπορούν να καταγραφούν;

Όλες οι συσκευές της σειράς DL είναι ισχυροί πολυκάναλοι καταγραφείς δεδομένων, με τους οποίους μπορείτε να καταγράψετε όλες τις μεταβλητές που μπορείτε να μετρήσετε σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές σας.

Η έννοια „κανάλι μέτρησης“ δεν εξισώνεται ωστόσο εδώ –όπως σε κάποιους ανταγωνιστές– με τους διαθέσιμους αισθητήρες, αλλά ανταποκρίνεται –ανάλογα με το λογισμικό αξιολόγησης– κάθε φορά σε ένα προεπιλέξιμο "κανάλι καταγραφής", επομένως στην τιμή που πρέπει να καταγραφεί.

Για κάθε μεταβλητή και μονάδα μέτρησης (ομάδα καναλιών) μπορούν επιπλέον να καταγραφούν κατ'επιλογή ένα ή περισσότερα απο τα ακόλουθα τέσσερα είδη τιμών: παρούσα, μέγιστη, ελάχιστη ή μέση τιμή. Κάθε μια απο αυτές τις τέσσερις τιμές αντιπροσωπεύει ένα κανάλι μέτρησης.

Ο μέγιστος διαθέσιμος αριθμός καναλιών μέτρησης κάθε καταγραφέα δεδομένων αντιστοιχεί έτσι στην ποσότητα ανιχνεύσιμων ομάδων καναλιών (π.χ. θερμοκρασία σε °C) πολλαπλασιασμένη με τα τέσσερα είδη τιμών μέτρησης.

Κάθε 20 απο αυτά τα κανάλια μέτρησης μπορούν να κρατηθούν ελεύθερα απο τη μεριά του λογισμικού για την καταγραφή και τρία κάθε φορά για την οθόνη ενδείξεων.

Όλοι οι καταγραφείς δεδομένων είναι, πέραν του βασικού ανθρακί χρώματος, προαιρετικά διαθέσιμοι και με λευκό ή κίτρινο περίβλημμα.

Πλεονεκτήματα στην πράξη:

 • Ποιοτική συσκευή μέτρησης χωρίς ανάγκες συντήρησης „made in Germany“
 • Διασφαλισμένη απο παρεμβάσεις εγγραφή και τεκμηρίωση τιμών μέτρησης
 • Βέλτιστος για μετρήσεις μακράς διάρκειας
 • Μνήμη για εως και 3.200.000 τιμές μέτρησης
 • Παράλληλη καταγραφή εως και 20 ξεχωριστών καναλιών μέτρησης
 • Λειτουργία δικτύου
 • Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
 • Ευέλικτη παροχή ρεύματος απο μπαταρία ή USB
 • Λειτουργία Timer, μεταβλητά διαστήματα μέτρησης, λειτουργία συναγερμού για κάθε κανάλι μέτρησης
 • LCD τριών γραμμών για την απεικόνιση τιμών μέτρησης
 • Περιλαμβάνεται επαγγελματικό λογισμικό

Αγορά

Τεχνικά δεδομένα

Τεχνικά δεδομένα
Γενικά
  Αριθμός προϊόντος 3.510.260.020
Θερμοκρασία αέρα [°C]
  Αρχή μέτρησης NTC
  Περιοχή μέτρησης ελάχ. [°C] -20
  Περιοχή μέτρησης μέγ. [°C] 50
  Ακρίβεια ± [°C] 0,3
  Ακρίβεια ± 0 °C - 40 °C [°C] 0,3
  Ανάλυση ένδειξης [°C] 0,1
σχετική υγρασία αέρα
  Αρχή μέτρησης χωρητικά
  Περιοχή μέτρησης ελάχ. [% r.F.] 10
  Περιοχή μέτρησης μέγ. [% r.F.] 100
  Ακρίβεια ± [% r.F.] 2
  Ανάλυση ένδειξης [% r.f.] 0,1
Πίεση αέρα
  Αρχή μέτρησης όχι
  Περιοχή μέτρησης [hPa] όχι
  Ακρίβεια ± [hPa]
  Ανάλυση ένδειξης [hPa]
Συγκέντρωση CO²
  Αρχή μέτρησης όχι
  Περιοχή μέτρησης [ppm] όχι
  Ανάλυση ένδειξης [ppm]
  Ακρίβεια όχι
  Σταθερότητα μεγάλης διάρκειας [ppm/a]
Θερμοστοιχείο Κ
  Περιοχή μέτρησης ελάχ. [°C]
  Περιοχή μέτρησης μέγ. [°C]
  Ακρίβεια μεταξύ -200 °C ... 0 °C [°C] όχι
  Ακρίβεια μεταξύ -200 °C ... 0 °C [°C] - από την τιμή μέτρησης όχι
  Ακρίβεια μεταξύ 0 °C ... 1.200 °C [°C] όχι
  Ακρίβεια Ακρίβεια μεταξύ 0 °C ... 1.200 °C [°C] - από την τιμή μέτρησης όχι
  Ανάλυση [°C]
Θερμοστοιχείο J
  Περιοχή μέτρησης ελάχ. [°C]
  Περιοχή μέτρησης μέγ. [°C]
  Ακρίβεια -200 °C ... 0 °C [°C] όχι
  Ακρίβεια -200 °C ... 0 °C [°C] - από την τιμή μέτρησης όχι
  Ακρίβεια Ακρίβεια μεταξύ 0 °C ... 1.200 °C [°C] όχι
  Ακρίβεια Ακρίβεια μεταξύ 0 °C ... 1.200 °C [°C] - από την τιμή μέτρησης όχι
  Ανάλυση [°C]
Θερμοστοιχείο S
  Περιοχή μέτρησης ελάχ. [°C]
  Περιοχή μέτρησης μέγ. [°C]
  Ακρίβεια μεταξύ -50 °C ... 0 °C [°C] όχι
  Ακρίβεια μεταξύ -50 °C ... 0 °C [°C] - από την τιμή μέτρησης όχι
  Ακρίβεια 0 °C ... 1.700 °C [°C] όχι
  Ακρίβεια 0 °C ... 1.700 °C [°C] - από την τιμή μέτρησης όχι
  Ανάλυση [°C]
PT100
  Περιοχή μέτρησης ελάχ [°C]
  Περιοχή μέτρησης μέγ. [°C]
  Ακρίβεια [°C]
  Ακρίβεια από την τιμή μέτρησης ± [%]
  Ανάλυση [°C]
Είσοδος τάσης
  Περιοχή μέτρησης ελάχ. [V]
  Περιοχή μέτρησης μέγ. [V]
  Ακρίβεια ± [µV]
  Ακρίβεια από την τιμή μέτρησης - Τάση εισόδου ± [%]
  Ανάλυση όχι
Μέτρηση ρεύματος
  Περιοχή μέτρησης ελάχ. στη λειτουργία δυο αγωγών [mA]
  Περιοχή μέτρησης μέγ. στη λειτουργία δυο αγωγών [mA]
  Περιοχή μέτρησης ελάχ. στη λειτουργία τριών αγωγών [mA]
  Περιοχή μέτρησης μέγ. στη λειτουργία τριών αγωγών [mA]
  Ακρίβεια ± [µA]
  Ακρίβεια από την τιμή μέτρησης ± [%]
  Ανάλυση [µA]
  Φορτίο [σε T002] περ.
Οθόνη
  LCD
  Μέγεθος [mm] 90 x 64
Οργάνωση μνήμης
  Διάστημα ανίχνευσης 10/30 s, 1/10/12/15/30 min, 1/3/6/12/24 h
  Διάστημα αποθήκευσης 1/10/12/15/30 min, 1/3/6/12/24 h
  Μνήμη δεδομένων 16 ΜΒ, 3.200.000 σημεία μέτρησης
  Καταγραφή δεδομένων έως 20 κανάλια μέτρησης παράλληλα
  διαθέσιμα κανάλια μέτρησης 24
  διαθέσιμες ομάδες καναλιών 6
  Λογισμικό TR, DE, EN, ES, FR
Θύρα
  LAN
  USB
  Υποδοχή jack
  BNC
  RS-485
  10-πολικός ακροδέκτης σύνδεσης
Έκδοση περιβλήματος
  Πλαστικού
Τροφοδοσία ενέργειας
  εσωτερικά (μπαταρία) 4 x 1,5V , AA, Διάρκεια λειτουργίας > 1 έτος (ανάλογα με τους αισθητήρες και τη διαμόρφωση)
  εξωτερικά (LAN, έκδοση PoE)
  εξωτερικά (USB)
  Ακροδέκτες σύνδεσης για εξωτερική πηγή τάσης για ηλεκτρική τροφοδοσία
Διάσταση
  Μήκος (χωρίς συσκευασία) [mm] 166
  Πλάτος (χωρίς συσκευασία) [mm] 32
  Ύψος (χωρίς συσκευασία) [mm] 78
Βάρος
  (χωρίς συσκευασία) [kg] 0,25
κανονική προβολή
Βασικός εξοπλισμός παράδοσης
  Μετρητής
  Μπαταρία(-ες)
  Καλώδιο σύνδεσης USB
  CD Rom με λογισμικό Η/Υ Smartgraph και οδηγίες χρήσης
Μετρούμενες ποσότητες και λειτουργίες
Εσωτερικοί αισθητήρες
  Θερμοκρασία αέρα [°C]
  Θερμοκρασία σημείου δρόσου [°F]
  σχετική υγρασία αέρα [%]
  απόλυτη υγρασία αέρα [g/m³]
  Θερμοκρασία σημείου δρόσου [°C]
  Θερμοκρασία αέρα [°F]
  σχετική πίεση αέρα [hPa]
  απόλυτη πίεση αέρα [hPa]
  σε συγκέντρωση Τ001 [ppm]
Εξωτερικοί αισθητήρες
  σε συγκέντρωση Τ001 [ppm]
  Θερμοκρασία επιφάνειας [°C]
  Θερμοκρασία επιφάνειας [°F]
  Θερμοκρασία υλικού [°C]
  Θερμοκρασία υλικού [°F]
  Θερμοκρασία αέρα [°C]
  Θερμοκρασία αέρα [°F]
  Υγρασία ξύλου [Digits]
  Υγρασία κατασκευής [Digits]
  σχετική υγρασία αέρα [%]
  απόλυτη υγρασία αέρα [g/m³]
  Θερμοκρασία σημείου δρόσου [°C]
  Θερμοκρασία σημείου δρόσου [°F]
  Τάση μπαταρίας [mV, V]
  Τάση [mV, V]
  Ένταση ρεύματος [mA, A]
  απόλυτη πίεση αέρα [hPa, Pa]
  σχετική πίεση αέρα [hPa, Pa]
  Διαφορική πίεση [Pa]
  Ταχύτητα ροής [m/s]
  Αναλογία ανάμειξης [g/kg ξηρού αέρα]
  Συγκέντρωση σωματιδίων [0.1 µm]
  Συγκέντρωση σωματιδίων [0.2 µm]
  Συγκέντρωση σωματιδίων [0.3 µm]
  Συγκέντρωση σωματιδίων [0.5 µm]
  Συγκέντρωση σωματιδίων [1 µm]
  Συγκέντρωση σωματιδίων [5]
  Συγκέντρωση σωματιδίων [10]
  Συγκέντρωση σωματιδίων [x µm]
  Συγκέντρωση σωματιδίων [y µm]
  Συγκέντρωση σωματιδίων [z µm]
  άγνωστο
  ανενεργό
  Θερμοκρασία ορίου ψύξης [°C]
  Θερμοκρασία ορίου ψύξης [°F]
  Ολική ακτινοβολία [W/m²]
  Φως ημέρας
  Ποσότητα βροχής [l/m²]
  Ταχύτητα ανέμου [m/s]
  Κατεύθυνση ανέμου
  Υγρασία εδάφους
  Υγρασία φύλλου

 βασικός εξοπλισμός

 προαιρετικά διαθέσιμο

 μη διαθέσιμο

Παρελκόμενα

Φόρτωση...

Εναλλακτικά προϊόντα

Φόρτωση...

Σεμινάρια

Λήψεις

Φόρτωση...